Bárdské Zprávy

14.3.2010 PJ Plz

?e by bylo tak rychle po válce nebo jen Elvanesa shorma?ďuje dal?í voje na pokračování. Ka?dopádně situace je velmi slo?itá obchodní cesty z Trojmostí byly uzavřeny a dal?í problémy z ekonomikou budou pokračovat.

K radosti mnoha lidí byl viděn ?ivý a zdraví zaklínač Anrem tak?e se předpokládá, ?e jeho dru?ina stále v na?í zemi operuje.

Dosud nejsou známí důvody ani podmínky pro se sami do sebe zastavili Elvanesiny voje ale předpokládá se ?e sama Elvanesa a její stoupenci nám tyto informace velmi rychle poskytnou.

27.11.2009 PJ Plz

Neobyvatelnost vě?e si vyzkou?el i zaklínač Anrem a jeho dru?inka. Po jeho zásahu vě? Pala opět zapečetila.

Pelorovi paladinové vytáhly z Trojmostí a postupují dále na Temnohrd mo?ná ?e cestou provedou je?tě nějaké zastávky.

V Morhanku řádí vlkodlak. Přes noc nějaký velký vlk roztrhal několik strá?í. Bli??í informace zatím nejsou známy.

Vlkodlaci se velmi mno?í ve vesnici blízko Trojmostí byl nahlá?en dal?í noční útok. Očití svědkové trvdí, ?e se jednalo o útok velkého vlka.

Bylo potvrzeno shorma?ďování orčích vojsk na severu. Z jara s velkou pavděpodobností vypukne válka.

17.11.2009 PJ Plz

Den korunovace se blí?í a hlavní město se začíná pomalu připravovat na korunovaci a začíná netipicky, čistkou nepohodlných lidí.

Pala nav?ítivila Bellurdanovu vě? a magicky ji uzamčela. dle jejího vyjádření mů?e být potencionálně velmi nebezpečná. Dle jejich slov pokud se neobjeví sám majitele vě?e černokně?ník Bellurdan tak vě? bude trvale neobyvatelná.

Anrem mistrem zaklínačem. Dle některých konečně dle jiných si tento post nezaslou?í pravdou je ?e tento titul mu byl udělen za nepřítomnosti a meč odznak jeho hodnosti mu má předat na?e bývalá spolupracovnice Airen.

Derk neuspěl dle jeho slov je přízrak nad síli kohokolov. Kní?e ale trvá na odsranění pří?ery za jakoukoliv cenu. kontaktoval prto zaklínače a mo?ná ?e se daného podniku zůčastní někdo z velmistrů.

Pelorovi paladinové vytáhly na svatou válku. Několik inkvizitorů a asi dvacítka púaladinů jde prozkoumat Temnohrad před několika dny opustili Trojmostí a celá výprava jdede pomalu dále.

25.10.2009 PJ Plz

Nový bůh ve hře. Gnom Takram si nechal oficiálně zaregistrovat nábo?enství bphyně Rivasie. Prý to má být bohyně času ale znáte tyhle týpky.

Bellurdan mrtev. Kouzelníci vedou spor o jeho majetek nebo? nezanechal závě?. v jeho majetku je mnoho z titulů původně patřící Mirliovi z Trojmostí. V souvisosti s jeho smrtí také bylo potvrzeno ?e se jednalo o nekromanta. Jeho vě? je nyní zamořena nemrtvými a dokonce začínají řádit i mimo vě?.

Bylo stanoveno datum svadby prince Osvalda s dcerou kní?ete z Dolního Zlatoluhu a to na 1.1. nového roku. Ve stejný den se bude konat i oficiální korunovace. Pric ji? ale převzal ve?keré pravomoce a tak Nová ří?e zatím nečeká ?ádné mocenské boje.

Rozloučili jsme se také s druidkou Airen která nás Bárdy definitivně opustila (ale nezemřela nebojte se) dle svých slo prý chystá několik náročných podniků, jakých to raději ani vědět nechceme.

Elfí vrah ?ejlen udeřil na několik členů dru?iny zaklínače Anrema. Celá Nová ří?e doufá ?e to byl jeho poslední útok a ?e na?tval vý?e uvedenou dru?inu natolik ?e ho zprovodí ze světa. Mo?ný důvod toho útoku je objevení Nerullovi svatyně v Přibrání právě zaklínačem Anremem a jeho lidmi.

4.10.2009 PJ Plz

Hrdiný trpaslík Bellurdan zničil stra?livé mrznoucí přízrak v Přibrání. Toto provedl i kdy? některé zdroje tvrdí ?e by měl být mrtví.

Nermius mrtev. Nikdo tomu nevěří ale dle očitých svědků z Mrhanku je tomu skutečně tak. Za celou událostí opět stojí dru?ina zaklínače Anrema. Těch jsme se ale je?tě na závěr neptali. Spolu s tímto výtečným činem jsou ale spojeny dal?í smutné události jako vyvra?dění Morrova chrámu v Morhanku několik podpálených a několik zbořených domů.

Král umřel a? ?ije král. Princ Osval se brzi ujme vlády a konečně se také odhodlak k ?enění definitivně si vezme dceru kní?ete z Dolního Zlatoluhu.

V dolním zlatoluhu dal?í problém se stavbou hradu. Říká se, ?e při stavbě byl hrad prolet a u? při?lo o ?ivot několik dělníků. Byla najata dru?ina pod vedením zatím ne zcela známého bojovníka jménem Derk devátý podrobnosti zatím zji??ujeme.

Podivné rojení kolem Temnohradu. S velkou pravděpodobností na tom má zásluhu gnome nechvalně známí Takram z Anremovio dru?iny. Jak jsem zjistili u pánů ze Skálova byl mu tento hrad prodán. Pelorovi kně?í se nechali sly?et ?e mo?ná půjdou definitivně vyčistit toto sídlo zla od v?eho ?patného.

16.5.2009 PJ Plz

V Příbrání začala zima velmi brzy u Serganiny ve?e umrzli dva bezdomovci a několik dal?ích lidí tvrdilo, ?e je tam vět?í zima ne? jinde. Kni?e odmítl pomoc Nermia.

Nertmius se prohlásil hypermágem a kouzelnická obec tento titul definitivně zavrhla. Stejně ale v?íchi raději oslovují Nermia titulem hypermág.

Zaklínač Anrem s dru?inou zne?kodnil stra?lkivou dračí vá?ku poblí? Trojmostí. Cesta je opět bezpečněj?í. Je to u? druhý údaj o či?tění cest touto dru?inou proto?e minule lovili na severu Mantikoru, kterou následně servirovali v hospodě u Dary z Trojmostí.

Nermius shání dru?inu na velký úkol a nabízí 500 zl odměny. Nutno podotknou, ?e dvě dru?iny dobrodruhů se ji? nevrátili.

Elfská pouzie o kterou se v?ichni zajímají má něco společného s jedním opisem, který měl Mirlius z Trojmostí.

Místo kni?ecího kouzelníka v Trojmostí zaujala elfí kně?na Cassisa nyněj?í milenka kní?ete.

Prý bylo men?í nedorozumnění mezi trpaslíkem Bellurdanem a kni?aty z Vkova. Informace se ale je?tě ověřuje.

1.3.2009 PJ Plz

Trpasličí velemág znovu perlil. Prozměnu za noc postavil vě? za kerou by se nemusel stydět ani Nermius. Je ale diskutabilní jestli vyu?il svůj magický potenciál a nebo pomoc někoho jiného.

Svatý Takram se objevil v hospodě u Dary. Kdo je patronem tohoto poněkud podivínského druida zatím není zcela jasné ale toto bude asi vcelku brzy zji?těno.

Sergana je stále nezvěstná, ale co by jste čekali od velmistrině. Odměna na její hlavu je stále stejná.

Mágové diskutují nový titul hypermág ale dosud není zřejmé jaké podmínky by tento titul měl.

Kouzelníci se ve velkém mno?ství začali zajímat o elfskou poezii a to včetně těch kteří elfama opovrhují. Co se za tímto zájmem skrývá dosud nevíme.

V Trojmostí utekl kní?ecí kouzelník. Hlavně z toho důvodu ?e bylo zji?těno ?e není kouzelník ale přirozený u?ivatel magie. Kní?e vyhlásil konkurz na nového kní?ecího kouzelníka a několik jich sám oslovil. Jedním z oslovených je i Bellurdan dále třeba Nermius dal?í jména zatím známa nejsou.

V Trojmostí se objevili vlkodlaci bílí tygři vysílají do Trojmostí jednotku aby se tato zákeřná nemoc neroz?řila.

30.11.2008 PJ Plz

Do čela Bílích tygrů byl zvolen celkem neznámí kouzelník jménem Jensim. Dokonce se nám je?tě ani nepodařilo zjistit jaký je jeho erb. S velkou pravděpoddobností se jedná pouze o figurku a skutečné velení patří někomu jinému.

Nermius má svůj hrad v jiném plánu cestu mů?e otevřít pouze on tedy zatím se nám nepodařil tento plán přesně lokalizovat ale je to jen otázka času.

Od Morrových kně?ích jsme se dozvěděli ?e Dulverova du?e nesplynula s bohem. Co to přesně znamená zatím není zcela jasné. Buď je unesen pohřben mocným kouzlem nebo v tichosti dál řídí Bílé tygry.

Trpaslík Bellurdan v Trojmostí staví novou vě? vzhledem k tomu ?e pou?ívá výhradně trpasličí stavitele bude to jistě z archytektonického hlediska velmi zajímavé dílo.

V trojmostí se zase lépe dýchá dru?ina pod vedením zaklínače Anrema do ni? patří o vý?e zmiňovaný trpasličí kouzelník vyvra?dila několik desítek nemrtvých ve městě a okolí.

Dal?í hrozba na obzoru vypadá to ?e půlorčí a orčí kmeny nejsou tak na vyhynutí jak jsme si mysleli. Na severu nad Zaklínačským průsmykem se zbírá vojsko. Bílí tygři u? se připravují a verbují se nové posili. Útok je ale předpokládán a? najaře.

Sergana byla postavena mimo zákon a uprchla ze své vě?e. Vyplynulo ?e je odpovědná za smrt Mirlia odměna na její hlavu je zatím smě?ně malá tedy pouhých 1000 zl.

28.9.2008 PJ Plz

Stra?livá událost se stala. Duver zemřel. Prý na magickou nehodu ale tomu nikdo nevěří. Spekuluje se o jeho nástupci. Do výběrového řízení se hlasí i takový velikání jako je Nermius nebo Sergana ale kdo nakonec ovládne tito organizaci to je?tě není zcela jasné.

Několik útoků v Trojmostí znepokojilo celé království. Přece jen kdy? je vypálena kouzelnická vě? není to dobré znamení. A kdy? je vypálena kouzelnická vě? jediného trpasličího kouzelníka mů?e to znamenat i katastrofu. Spolu s tím byl proveden i atentát na známou majitelku vyhlá?ené restaurace Daru.

16.3.2008 PJ Plz

Po dlouhém čase je to opět něco málo z bárdského podsvětí. V trojmostí se usadil staronový černokně?ník Bellurdan a hned si otevřel svůj malý krámek slou?ící předev?ím obchodníkům k určování co magické je a co u? není. ale není to jediná zpráva z Trojmostí které teď za?ívá velký rozmach a proto si dovolím uveřejnit hned tři placené reklamy:

Chrám bohyně Merildy

-hledá? klid a uvolnění v rozjímání a přátelství , přijď do Merildina chrámu
-Merilda , bohyně lásky a přátelství se podělí o svou náruč
-Nabízíme léčení v?eho druhu v?ech neduhů?. Přijď a svěř se do na?í péče
-Otevřeno NON STOP

U Fialového oka

Hostinec a noční podnik vedený trpaslíkem Wexewem Mexewem z daleké Hlubiny. Nabízí nestandardní a nadstandardní potě?ení podle přání tebe milý zákazníku. ?ádná představa není nedosa?itelná, přijď a svěř se do na?í péče?.. V případě zvlá?tních přání je s Vámi rád zkonzultuji osobně W.M.

Čajovna a Dýmkárna U DUBU

Klid a relaxaci u exotických nápojů a dýmek nabízí multikulturní čajovna U Dubu. Máme posezení v?ech velikostí a tvarů. Dokud nezkusí? osobně, nemů?e? říci o čem to je J. Pokud budete mí připomínky, rád je s vámi probere osobně majitel Szyskintakram Buzyli?ek (pro známé Takram, alias ten ?ílený gnóm s Vlkem)

Speciální nabídka:

TRPASLÍCI sly?te sly?te. Dorazila daleká zásilka tabákového koření a? z Hlavního města va?í staré podzemní vlasti od Starého Drtilisa. Přijďte vzpomenout na buchot kladiv a kovadlin. Tato nabídka je pouze pro konzumaci omezeného mno?ství ze zásilky přímo v čajovně a je zde vyhrazena Trpasličí místnost s tematickou výzdobou. Tabák bude podáván pouze na přání, ale s pravými podzemními houbami skoro jako od va?í maminky J, tak pozor a? vás neslo?í. Jde o omezenou nabídku, tak si pospě?te?..

14.10.2007 PJ Plz

Airen se na?la k jejímu zachránění přispěl i námi stále sledovaný trpasličí černokně?ník Bellurdan. Své síly ale zatím velmi dobře před na?imi agenty skrývá a tak zatím nemáme ověřeno ani to ?e je černokně?ník. Spolu s ním byly přítomni i zaklínač Anrem a neregistrovaný kouzelník Li.

Cech kouzelníku přemý?lí o vypsání pokuty za kouzlení bez registrace pro čaroděje Liho. Zatím se ale jejich konkláve nedoká?e shodnout na tom jestli na to mají právo, proto?e Li není příslu?níkem Nové ří?e.

Orkové stále řádí ale byla zaznamenán alespoň jeden úspěch a to ten ?e jejich počet se stále zmen?uje. Hlavní ork ale stále ?ije a tak se dají předvídat dal?í orčí nepokoje.

Za záhadných okolností vymřeůlo příbuzenstvo Paly Kilmarské ?ijící v Trojmostí. Ve?kerý majetek připadl Pale, která slo?ila dal?í kouzelnickou zkou?ku. Od nejmenované Airen máme zprávy ?e její magické schopnosti jsou star?í ne? nová ří?e a dokonce se předpokládá i nějaké to spojení s bohy.

Do?ínky v hlavním městě měly takový úspěch ?e se na ně přijel podívat i Nermius co? celkem tě?ce nesli Polorovi paladinové kteří celou akci pořádaly.

Viktor ze skálova byl za zásluhy pový?en na kapitána Bílých tygrů.

27.5.2007 PJ Plz

Orkové v Dolním zlatoluho vyplenily hospodu U jednoro?ce. Nikomu zmajitelů hospody se nic nestalo a na čas se odstěhovali ke své příbuzné do Trojmostí. Po zmobilizování dostatečně velké armády orkové raději bez bodj prchly a teď se skrývají neznámo kde.

V Morhanku členové vymahačů práv cechů zkonfiskovaly skleník a ulo?ili mohutnou pokutu gnomům provozující místní čajovnu. Jak se ukázalo ve skleníku měli nasazena druidská kouzla a přitom neplatili cechu pěstitelů za jejich pou?ívání. Je stíhán gnome Takram, který dle světků tento stav způsobil za jakoukoliv informaci vedoucí k dopadení odměna.

Airen se stratila. Driudi od kři??álové studánky při?li o svou spoluparcovnici v terénu. Na v?e uvalily informační embargo ale jakmile ho uvolní tak podáme více informací.

V Horním Zlatoluhu se bude stavět nový hrad druhý místo v pořadí proskoumané černokně?níkem Bellurdanem a zaklínačem Anremem (půsbyl v Nordriku s bílými tigry)se zdá bíti dobrodru volbou.

14.1.2007 PJ Plz

Nový černokně?ník naobzoru. Tento trpasličí černokně?ník se jistě svou sílou blí?í Nermiovi i kdy? některé oficiální zdroje úplně popírají jeho existenci. I tak ale pravdou zůstáva přepadení hospody. A dokonce je od něj ji? známo jméno, Bellurdan.

Vzhledem k tomuto černokně?níkovy jsme kontaktovali několik dal?ích driudů a tak mezi na? výzvědné druidy od kři??álové studánky mohu přivítat efku Airen.

Přibrání bylo přepadeno. Několik set nemrtvých z obce Mračná se dostalo do města. Strá?e zmizeli a nikdo zatím nezjistil kde jsou. Velmistrině sergana bohu?el nebyla přítomna ale i tak se nakonec útik zombií podařilo odzatit. Jen s duchy je do teď poněkud problém ale podel slov jednoho z ?áků velmistrině u? je na cestě zpět a by tuto politování hodnou událost vyře?ila.

Pala Kylmarská obnovuje v Morhanku své sídlo. Ve stejném městě se mno?í nepokoje páchané trpaslíky. Dokonce byl zaznamenán i jeden únos.

Jasmína oslavila své patnácté narozeniny a k tomuto krásnému výročí se jí otec rozhodl postavit nový hrad.

Sílí také nepoje orků bylo zaznamenáno několik útěků z dolů. Cech strá?ných zatím tvrdí, ?e má situaci pevně pod kontrolou.

26.11.2006 PJ Plz

Konkurz na ?a?ka dopadl katastrofou. V?echni tři kandididáti byly popraveni a pátrá se dále. Dokonce byl vydáno rozhodnutí ?e o místo ?a?ka se mohou ucházet i vězni a odsouzenci, pokud neuspějí budou popraveni.

Králův syn Osvald se bude ?enit. Zatím ale není jasné koho si bude brát. Mezi mo?nými vyvolenými jsou i taková jména jako Pala Kylmarská, Nilmira Marlevská nebo Jasmína z Dolního zlatoluhu. Dále tam figuruje i několik zcela neznámých jmen jako ledová princezna Irmisena a dal?í. Ano o jedné se na?im výzvědným druidům od Stříbrné studánky nepodařilo nic zjistit.

Sergana zakotvila ve Vlkově a někoho hledá. To dokazuje i velký počet lovců lidí kteří se potulují po okolí. normálně v tuto roční dobu bývají zalezlí ve městě. Některé spekulace říkají ?e se jedná o nevra?ivost mezi vycházející hvězdou Palou a zapadající velmistriní Serganou.

29.10.2006 PJ Plz

Posdle posledních správ z města Nordriku nepře?il nikdo. Bezvěcí se stáhly a město teď obývají rozličné nestvůry, některé z nich ani doposud nebyly nikdy pozorovány, jak nám řekl mluvčí Dulverových specialistů na magické tvory zaklínač Anrem. Město se teď dům po domu čistí ale tato práce je?tě nějakou dobu potrvá. Zbytek Bílých ritířů se věnuje pohřbívání a ničení několika skupin různých lapků sna?ících se rabovat město. Král vyhlásil ?e ve?kerý majetek o který se nikdo nepřihlásí propadá státu a bude přerozdělen.

Dále se obnovuje v Morhanku sídlo Kylmarských, na tuto obnovu dohlí?í sama čarodějka druhého řádu Pala. V tuto chvíli je nejmlad?í kouzelnicí podle v?ech bárdských kronik. Mnoho lidí spekuluje ?e je za tím mnohem více a ?e ona je jen jakési médium jiného mnohem silněj?ího kouzelníka.

Král hledá nového dvorního ?a?ka nobo? ten minulý se znelíbyl a byl popraven.

Sergana byla ve své nepřítomnosti jmenována velmistrem titul převzal její zástupce kouzelník třetího stupně Driums. Sergana byla naposledy viděna blízko Nordriku se svojí černou nekromantskou trimérou. Jaký je účel této její neobvyklé cesty zatím není jasné ale spekuluje se o odvozu zbytku bílých tigrů z Bílé skály.

1.10.2006 PJ Plz

Pomooc útok. Nová Ří?e se ocitla pod útokem. Bylo kompletně vyvra?děno a obsazeno město Nordrik nemrtvými bojovníky z řad Bezvěkých. Dulver ji? přispíbyl stáhnout své královské voje a tuto nedálou hrozbu rozdrtit.

Nějaký mu? převá?el přez malé pohraniční město Bílá Skála podivnou hnědou ?estinouhou je?těrku. V?ichni zvědavci byly skoprnělí poněkud více ne? normálně nebo? na ně zjevně působila magie dosud nenalezeného mága. Místní kouzelník trpaslík Bellurdan nám odpřísáhnul ?e on s tím nemá nic co dočinění. Někteří místní tvrdí ?e onen neznámí tvor byl bazili?ek ale tím by se muselo jednat asi o ?ílence proto?e kdo jiný by do města tahal ?ivého bazili?ka a navíc pohled bazili?ka zabíjí, jak ka?dý dobře ví. Kupodivu se tohoto incidentu ujal Dulver a uvalil na celý případ informační embargo tak?e bohu?el nic dal?ího nevíme. snad jen to ?e onen tvor opustil na jedné z lodí Bílou Skálu. Spekuluje se o tom ?e podobné tvory chce vyu?ít Dulver do svého vojska.

Blízko starobylé pevnosti Vlkov, sídla Marlevského rody byl oběven čeledín s prokousnutým hrdlem. Sice se začalo povídat o upírech ale ti zde snad kromě Nermia ?ádní nejsou tak?e to bylo asi nějaké vyřizování účtů v podsvětí.

2.10.2005 PJ Plz

Dnes se do Nové ří?e dostal světoznámí a skrz na skrz proslavený spolek bárdů kteří si dávají za úkol ?ířit co mo?ná nejvíce zaručených pravdivých zpráv. Vzhledem k tomuto bohulibému úmyslu začal ná? spolek spolupracovat se v?emi bárdskými mluvčími a to od královských a? po mluvčí různých nelegálních spolků. Vedení se uljali dva vyhlá?ení bárdové Skřípal a Vřískal.


Nahoru
Rozcestnik
 • Uvod
 • Kronika
 • Kronika II
 • Postavičky
 • Zkušenosti
 • Mapa
 • Heraldika
 • Pravidla
 • Herbář
 • Bohové
 • Ceník
 • Bárdské zprávy
 • Sifry
 • Autorizované

 • Zpět
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Kniha návštěv