ohové hrají v systému DnD poměrně velkou úlohu zprostředkovávají komunikaci a přímo zasahojí do dění prostřednictvým svých kněží které obdarovávají magickou silou. Ze začátku jsem sice říkal že bohy upravovat nebudu, ale ppak je pravdou. Příliš mnoho jsem četl a přemýšlel a tak jsem se nakonec rozhodl upravit i tuto část pravidel. Vzhledem k tomu, že je to ale otázka víry a nikoliv čistě pravidlová a navíc mnoho různých bohů či jejich vyznavačů můžete později potkat a tím přidat dalšího do seznamu nakonec jsem se rozhodl je dáti zvlášť.

Lidští bohové:


Tato víra pochází ještě z Andamonských knížectví kde některé báje vypráví že díky jejich stále rostoucímu vlivu nakonec došlo k některým jevům které donutili tamější obyvatele k migraci přez riskantní magické brány. Původní místní víra není všeobecně známa a je potlačována jak to jen jde. Tak ted nynější víra vtloukaná lidem do hlavy je polyteismus sklánající se z jednoho hlavního boha 12 mocných bohů (každému z nich je přiřazen jeden měsíc) a několika desítek bůžků. U žádného z nich neuvádím zcela záměrně přesvědčení protože stejně jako lidé mají své dobré a špatné stránky. Stejně tak stačí jeden symbol pro celý panteon a není rozdím mezi svatým a zenesvěceným textem.

Boccob
lavním bohem je bům magie s tvořitel všeho Boccob. Je pánem magie a vědění. Na svět nezasahoje a tak i jeho kněží s ním nejsou schopni přímo komunikovat, kouzla jako Zázrak a odpovědi na otázky u něj nefungují. Jeho existence je poněkud nejistá ale odkud by potom jeho kněží brali tu moc když né od boha? Jediným důkazem jsou draci kteří se ale v nové říši doposud nevyskytli. Jeho uctívači jsou mají výběr z domén: Vědění, Magie a Triků jeho zbraní je hůl a je považován za patrona kouzelníků.

Nerull-leden
ůh smrti, je znám jako Smrtka, Nepřítel všeho dobra, Nenávistník života, Nositel temnoty, Král veškeré beznaděje a Žneč těl. Nerul je patronem těch, kdo vyhledávají velká zla pro své potešení nebo zisk. Oblasti, se kterými je spojován, jsou smrt, zlo a triky. Jeho věřící, což zahrnuje zlé nekromanty a tuláky, jej popisují jako téměř kostlivou, v plášti zahalenou postavu, která nese kosu, jeho oblíbenou zbraň.

Hextor-únor
ůh útisku a hladu jeho oslovení jsou Šampión zla, Zvěstovatel pekla a Pohroma bitvy. Hextor je šestiruký bůh války, sporu a ničení. Hextorovi věřící zahrnují zlé bojovníky a mnichy a jeho oblíbenou zbraní je cep. Oblasti, se kterými je spojován, jsou ničení, zlo, zákon a válka.

Hieronimus-březen
ůh udatnosti války a válečných tažení, jeho oslovení je Nepremožitelný. Je patroném měsíce března protože je to první měsíc kdy se dá začít válka jinak vyznává spravedlnost, udatnost, rytírskost a cest. Oblasti, se kterými je spojován, jsou dobro, zákon a válka. Jeho oblíbenou zbraní je dlouhý mec a je vojáky a vojevůdci. jeho heslo je Sláva vítězům, čest poraženým.

Kord-duben
ůh síly, a vytrvalosti, je znám také jako Zápasník. Je patron atletů, obzvlášte zápasníku ale třeba i sedláků dřevorubců a dalších povolání kde je potřebý síla a vytrvalost. Každoročně je mu dělám velký obřad právě v dubnu za sílu a vytrvalost všem lidem. Mezi jeho věřící se počítají bojovníci, barbaři a tuláci. Oblasti, se kterými je spojován, jsou chaos, dobro, štestí a síla. Kordovou oblíbenou zbraní je velký meč.

Elonna-květen
ohyně lesu, zvířat a zvěře, její nejčastější oslovení je Elonna z lesa. Stará se o všechny dobré lidi, kteří žijí v lese, lesy milují nebo si v nich vydělávají na živobytí. Její hněv představují lesní polomy a útoky zvěře na člověka. Je vždy vyzívána aby byl dobrý lov a na krajích lesů je mnoho jejích malých svatiní. Oblasti, se kterými je spojována, jsou zvírena, země dobro, rostliny a vody. Její oblíbenou zbraní je dlouhý meč.

Fahrlang-červen
ůh cest, jeho oslovení je Ten na obzoru je uctíván obchodníky ale třeba i vojskem pro bezpečný přesun. Jeho svatyně jsou na křižovatkách důležitých cest a skýtají všem odpočinek a pohostinství na cestách . V oblibě ho mají bardi, ostatní poutníci-dobrodruzi a obchodníci. Oblasti, se kterými je spojován, jsou štestí, ochrana, cestování a vzduchu. Hůl je jeho oblíbenou zbraní.

Pelor-červenec
ůh slunce, je jeden z nejsilnějších a nejobávanějších bohů panteonu. Jeho oslovení je Zárící. Jeho kledby jsou například pozdní příchod jara přílišná sucha ale zase na druhou stranu bez slunce není života. Je nejčastěji uctívaným božstvem mezi normálními lidmi a jeho kneží jsou dobře přijímáni všude, kam zavítají. Mezi jeho věřícími je možné najít bardy a hraničáře. Oblasti, se kterými je spojován, jsou vzduch, léčení, ohně, síla a slunce. Palcát je jeho oblíbenou zbraní. Je jediný kdo má v této zemi kněžské rytířské řády kteří jeho jménem ničí vše temné.

Guthbert-srpen
ůh odplaty, je znám jako guthbert s palicí. Guthbert vykonává odplatu a spravedlivé potrestání těch, kdo přestoupili zákon.Je to také bůh pořádku a zákonů a jako každá spravednost je slepý vůči všemu ostatnímu je mu jedno jestli trestá rolníky nebo upíry aba mají stajná práva a povinosti a na oba stejně dopadne jeho palice. Nedělá rozdíl mezi dobrem a zlem drží se jen zákona. Oblasti, se kterými je spojován, jsou ničení, zákon, ochrana a síla. Jeho oblíbenou zbraní je palcát.

Olidamnara-září
ůh tuláků Olidamara má rád víno, ženy a zpěv. Je to bůh sebeukájení a to jakýmkoliv způsobem to znamená že třeba i učením (ale není příliš mnoho kdo by to věděl). Je tulák, šprýmař a mistr převleků. Jeho chrámů je poskrovnu, ale to málo co existuje má znamenité vinice. Víno z Olidamnarových sklepů patří mezi nejlepší v zemi. V září je jeden z největších svátků zasvěcen právě jemu proto je také září Olidamnarovým měsícem. Každý rád zvedne číši na jeho počest. Oblasti, se kterými je spojován, jsou chaos, štestí, triky a vědění. Rapír je jeho oblíbenou zbraní.

Morr-říjen
ůh smrti a pán posmrtného života. Je to bůh věčného klidu a míru a je jediným zprávcem posmrtného života. Každý se nakonec musí smířit s tímto bohem i nekromanti kteří jdou proti němu. Jeho kněží nepoužívají vzkříšovací kouzla protože to znamená někoho vytrhnout z věčné blaženosti což oni neudělají. V tohoto boha věří mnoho lidí a téměř v každé vesničce má alespoň kapličku. Mnoho z jeho kněžích dokáže zjistit jestli je daný člověk mrtev nebo nikoliv a dokážou těla ochránit před vznikem nemrtvých. Oblasti se kterými je spojován jsou Vědění, Země a ochrany.

Vecna-listopad
ůh tajemství, Šeptaný, a Pán všeho tajemného a skrytého je pánem všeho co nesmí být vyřčeno. Jeho kněží jsou povini zachovávat zpovědní tajemnství, ale na druhou stranu pokud se potřebuje někdo něco dozvědět není lepší špionážní síť. Oblasti, se kterými je spojován, jsou zlo, vědění a magie. Vecnovou oblíbenou zbraní je dýka.

Erithnul-prosinec
ůh zabíjení, mučení a vůbec násilí, jeho oslovení je Mnohojediný a libuje si v panice a zabíjení. Mezi ty kteří mu přináší objeti jsou odsouzenci a jejich blizcí aby od nich odvrátil zrak a kati kteří ho vzívají před každou popravou kati. Oblasti, se kterými je spojován, jsou chaos, ničení, klam a válka. Jeho oblíbenou zbraní je řemdih s tupou, kamennou hlavicí.

Nezadaní:


Obad-Hai
ůh přírody, je znám jako Šalmaj. Obad-Hai vládne přírodě a divočině je nezávislí bůh nesvádí bytvy se zbytkem pantheonu a ani se nijak jinak neprojevují jeho mocenské ambice, prostě je byl a bude. Oblasti, se kterými je spojován, jsou vzduch, zvířena, země, oheň, rostliny a voda. Obad-Hai hraje na šalmaj (dřevěný hudební dechový nástroj se dvěma píštalami, někdy nazývané "šaly" někdy je tento nástroj slyšet v jinak tichých lesích) - jeho oslovení pochází z tohoto nástroje. Jeho oblíbenou zbraní je hůl.

Oponn
vojčata náhody dáma šťastné náhody a štěstí a pán smůly chaosu a neštěstí. Jsou nenáviděni všemi ostatními bohy protože kde se Oponn objeví tam si není nikdo jist jak to vlastně dopadne ani bohové. Také se říká že v přítomnosti Oponn jsou i bohové smrtelní. Oblasti se kterými jsou spojování jsou štěstí, chaos a triků.

Menší:


Lepros
ůh lečitelství patří mezi nižší bohy už jen proto že oblastise kterými je spojován jsou pouze ochrany a léčení. Jeho kult je přes to velmi rozšířen a v mnoha městech má svůj samostatný chrám.

Trpaslíčí bohové

rpasličí bohové jsou Moradrin stvořitel, Uranos mutanat, Dardaos opilý, bůh piva a radovánek někdy se mu také říká bezbožný protože je to také bůh neposlušnosti, Berronar laskavá družka Moradrina ochránkyně a patronka lásky, Dumothain tajemný, bůh alchymie experimentování, dolování ale také magie a Sharindalar životadárná, bohyně léčení a pomoci. Kromě Uranose který je prý starší než Moradrin a zmutoal do trpasličí podoby, jsou to všechno děti Moradrina a Berronar. Grinmir prokletý - bůh Trollobijců, boje, štestí a síly. Je to Moradrinův nejstarší syn kterého kvůli hádkám a neshodám vydědil. Nejblíže má k Uranosovi svoji chaotickou povahou a Dumothainovi svými tajemnými výstřelky. Je uctíván zavrženými trpaslíky hledajícími smrt v boji, ale i těmi, kteří mají boj jen jako prostředek pro další cíle a odvrhli poklidný život pod Moradrinovou rukou. Obecně jsou ale jeho uctívači považováni za šílence, kterí jsou prostoupeni jeho silou.

Elfí bohové

zhledem k jejich konzervativizmu se jejich jazyk téměř nezměnil od jazyka Elfotvůrce Corellona takze se elfové mezi sebou domluví docela pěkně. Další elfí bohové jsou Hanali buhyně jara plodnosti radovánek, Avacel bůh humoru a žertů, Labelas bůh dlouhověkosti ochránce rady, Solor bůh inovací a zrady jeho uctivači jsou většinou mimo elfí města ve městě ho pouze proklínají. Fenmarel je bůh války a lovu (to vyjde na stejno záleží pouze na tom co se loví) a nakonec Rilifan bůh divočiny a ochránce měst. Podle legen byl Corellon jediný bůh ostatní jsou elfové kteří svými skutky dosáhli božství.

Starší bohové

atím o nich není nic známo snad jen že existovali. Dohromady víme o 13ti podobiznách z nichž některé se ale nedochovali kompletní a jen u třech známe jména. Elvanesa, asi nějaká bohyně temnoty krásná elfka nebo jí podobný národ, donedávna byla neaktivní a všichni si mysleli že patří mezi mrtvé bohy. Merilda snad byhyně lásky ale také to může být bohyně neřesti a možná i krutosti, nikdo s v těchto bozích nevyzná. A Flarus asi nějaký kovář možná bůh ohně nebo také mučení ale stejně dobře třeba i slunce. A potom jsou tu další dva bohové u nichž známe jen symboly. První je palcát dvakráte přerušující kruhu ale také to může zcela něco jiného záleží na úhlu pohledu, i když přísný pohled oheň v zádech a palice v ruce tyto teorie poněkud vyvrací. I když oheň může znamenat také vášeň. Druhý symbol je ještě prostší je to jen šikmá čára, která může znamenat uplně cokoliv od zbytků kosti a tedy boha smrti až po cestu a nebo obojí.

1. Merilda

Uvězněná

ohyně lásky úrodnosti a laskavosti nejhezčí z bohyní. Je zobrazována jako lidská žena s mohutnými vnady a širokými boky. Byla uctívána v každé vesnici a měla mnoho různých svátků především na jaře a na podzi při sklizni. V zimě spala a odpočívala. Věří se že do jisté míry ovlivňovala i počasí především déšť a slunce i když jí to přímo nepříslušelo. Jejich svatostánků bylo nepočítaně.

2. Elvanesa

Uvězněná (tedy byla dokud ji Wexev neosvobodil)

ohyně temnoty smrti a věčného spánku. Velmi obávaná bohyně hlavně pro to že s tmou přicházela i zima a noční tvorové kterým vládla. Její umění je tedy spojeno s nocí a zimou dále je jsou jí přiřknuty všechny zlé činy které se v noci mohou dít tedy i vraždy a různé další nekalosti konané pod rouškou tmy. Díky tomuto umění jsou ji oddáni především vrazi aby je svou temnotou halila a nedopustila jejich prozrazení.

3. Flarus

Znak: palcát dvakráte přerušující kruhu

lurus bůh cest a tažení jeden z bratrů Elvanesy. Je uctíván především válečníky a obchodníky obojí aby je chránil před útrapami cest. Díky tomu jsou jeho domény spojeny s počasím. Není to klidný bůh a dokáže velmi zuřit což mělo za následek bouře vychřice a různé nečasy. Tyto výlevy zuřivosti ale umírňovala jeho žena Merylda. V zimě se potom naplno rozpoutal jeho nejničivější živel zima, sníh a mráz.

4. Ikros

Znak: šikmá čára

čkoliv jeho znak by mohl znamenat cestu nebo i něco jiného ve skutečnosti znamená přechod rozhraní mezi světlem a tmou. Ikros byl jeden z nejváženějších bohů protože je to bůh diplomat. Jeho doménami jsou vyjednávání a rovnováha. On je ten kdo usmiřoval buhy mezi sebou a dohlížel na to aby případných pohrom nebylo příliš mnoho. K němu se lidé modlili aby ustaly pohromy a byla opět nastolena rovnováha. Spolu s Neznámým je považován za nejvyššího boha.

5. Uhmer

ruhý z bratrů Elvanesy. Tento je pánem podsvětí říká se že pro nejlepší bojovníky posílá své největší služebníky černé draky. Je vždy poctou takovéhoto tvora spatřit ale zároveň i velkým smutkem neboť zvěstují odchod někoho významného. V případě delšího pobytu tohoto tvora je věštěna katastrofa. Neboť kam přistane tak už věčně spočívá jen smrt. Nikdy mu nedávejte najíst neboť nažraný nevzlétne a tak prokleje celou zem. Sám Uhmer nikdy neopouští své království a tak nikdo neví jak vlastně vypadá.

Jména černých draků jsou: Velmar, Atmir, Gredas, Kamar, Fribar, jsou seřazena odle důležitosti, tedy Velmar je nejdůležitější. V elfím lese je Atmir a družina se také bavila s Kamarem.

6. Kejnar

Mrtvý

ůh lovu a zvěře je synem Meryldy a Flaruse a joko takový do jisté míry ovládá prostřednictvím svých rodičů počasí. Je výborným lovcem a patronem všech lukostřelců. Stará se také a les a divokou přírodu. Je zobrazován jako jelen i lovec zároveň. Lidé žijící v divočině se ho snaží předcházet a dávají mu mnohé dary. Nikdy proto neberte ze stromu korálky z rohoviny a podobnéamulety jsou to dary pro Kejnara a on by z vás mohl udělat za tuto svatokrádež štvanou zvěř.

7. Dyams

Znak: Překřížený meč s flétnou

ratr Meryldy a podle tojo je i jeho povaha. P5ezto že je o velmi moudrý bůh tak svou moudrost mnohdy hledá ve víně. Díky tomu je i velmu rošafný. Má rád ženy víno a zpěv a byl uctvíván jako bůh neřesti. Na rozdíl od jeho sestry se ale nevměšuje do dění okolních božstve on si jen zkrátka užívá života, i když mnohdy kdo ví. Velmi dobře dokáže ovlivnit smrtelníky a říká se že nejlepší písně pochází přímo od něj. Tyto písně nejenom potěší ale nesou sebou i mno moudrosti dávných věků. Nikdy ho nepodceňujte protože nikdy ještě nevstal ze svého pohodlného křesla na moc dlouho a už vůbec se nikdy nedotl meče který je položen vedle něj. Říká se že až tak učiní bude konec světa. Jiná legenda naopak vypráví že zbaví svět všeho bezpráví. Třetí zase vypráví že pokud se dotkne svého meče tak jen proto aby jej někomu daroval. At tak či tak tato situace ještě nenastala a asi ještě dlouho nenastane. Přesto ho má ve svém znaku.

8. Lorm

Mrtvý

9.Athonia

10. Ghaina

ohyně precizního umění. Je považována za nejproměnlivější bohyni protože je patronem jak mistrů kuchařů řemeslníků tak i třeba mistrů vrahů. Jeji symbol je tak porměnlivý že má snad tisíce podob a říká se že pokud nevíte čí je to symbol tak patří Ghaině. Není tím pádem také nic známo o jejím charakteru nebo poměru s ostatními bohy. Co se týče sil tak vládne snad nad vším co se ji zlíbí tedy každý kněz nebo téměř každý může říct že čerpá jeji sílu. Byla li zajata či zabita ve válce bezvěkých není známo ale vzhledem ke své preciznosti se to nepředpokládá.

11. Rivasia

ohyně klidnosti trpělivosti a času. Rivasia je také strážkyně tajemství. Je klidnou vyrovnanou silou mezi bohy a díky tomu se k ní také lidé modlí aby uklidnila řádění některého z bohů. Pozor ale na její zákeřnost díky své božstké troělivosti je schopnat plánovat i několik set let dopředu a spřádat své plány velmi ale velmi opatřeně a dokonale. Vzhledem k tomu že je ztrážkyní tajemství tak není jednoduché proniknou do jejich plánů. Může být proto velmi zákeřná. Je patronku všech lidí a tvorů co jsou schopni své činy chladnorevně plánovat bez zbytečných emocí. Díky své trpělivosti je také velmi krásná protže má na vše dost trpělivosti a času což znamená i na péči o sebe. Přece jen její plány jsou na stovky let a je paní času takže nic co nechce ji neuteče. Vzhledem k doméně času se ale některé její tahy v božské hře mohou zdát zbrklé i když pravda je taková že ona je tvopřila několik desetiletí ale vy tuto část vnímáte pouze jako několik kol. Pokud najednou pořed vámi povstane město a přitom tam ještě před chvíli nebylo tak je to právě takovýto zásah Rivasie.

12. Sermora

Mrtvá

13. Neznámý

ejvyžší bůh celého panteonu a vzhledem k tomu že stál nad ostatními bohy tak nikdy nezasahoval do dění na zemi. Proto také nikdo nezná jeho jméno a jeho existence se spíše traduje než že by byla potvrzena. ani sami bohové vám nezodpoví otázku jestli tento bůh vůbec existuje. Jeho znakem je medvět s ohnivým dechem a le tento symbol prý používal jeden z převtělenců kteří ho uctívaly než aby byl přimo jeho. Dle legendy se pouze jednou promítlo jeho chování do dění. Prý v době kdy bezvěcí, tehdy ještě živý národ chtěli začít válku s bohy si zavolal jejich šmana a po dluhé rozmluvě mu prozradil tajemství magie díky kterému mohou bohy porazit, negativní magii. Jestli je tato povídka pravdivá to nikdo neví.


Nahoru
Rozcestnik
 • Uvod
 • Kronika
 • Kronika II
 • Postavičky
 • Zkušenosti
 • Mapa
 • Heraldika
 • Pravidla
 • Herbář
 • Bohové
 • Ceník
 • Bárdské zprávy
 • Sifry
 • Autorizované

 • Zpět
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Kniha návštěv