ruhá řada kronik je už plně na hráčích aneb využiljem strašlivou magii zvanou databáze a tedy vše pokud to šlo přehodil na ostatní abych s tím já měl co nejméně práce. Zatím než trošku naplním databázy a než si rozmyslím různé varianty třidění budou kroniky řazeny tak jak byly přidávány tedy ta nejnověji přidaná, i když by byla k půl roku staré hře bude nahoře.

Airen Anrem Bellurdan Catelyn ?ejlen Laila Mr Li Sivan Slavomír Takram
Další strana

28.9.2011 píše ?ejlen

esta do dal?ího tábora na planině se ukázala celkem nudná a nezá?ivná a trvala pět dnů. V táboře u? bylo veseleji. Mluvení se ujala prozněnu Catelyn i kdy? v?ichni se dívali na Martina jak to ?e nemluví on. Bylo krásně vidět kdo umí mluvit a kdo ne. sice nám znovu nabídli souboj ale prozněnu jsme odmítli. Večer potom za námi pře?el nějakej stařík s tím ?e by chtěl doprovodit do jednoho chrámu ?e si tam kdysi nechal kní?ku. Po čtyřech dnech jsme kupodivu i onen chrám na?li. Martin si tam chvíli hrál s nějakým nemrtvím mnichem a na mě s Catelyn si mezi tím vyřítili nějací dva dal?í bouchači. Chvíli jsem přemý?lel jestli ustoupit do chodby a nechat se tam uzavřít, ale krýt Martinovi záda a nebo raději vstoupit do místnosti a vytvořit si tak únikovou cestu. Vybral jsem si druhou variantu. Martin mě za to nestojí. Kní?ku jsme na?li dru?ina s ní chvíli magicky odcestovala do Trojmostí kde ji magicky zkoumala a potom přiletěla zpět včetně ?lechtičny a velmistryně magie Paly Kilmarské. Příli? mnoho dal?ích okolo ne? abych si s ní promluvil. Dědulovi s vnučkou jsme vrátili knihu a nějak jsem se mu zapomněli zmínit ?e ten meč ke kterému se pomocí té knihy dostane u? jsme sebrali a pokračovali jsme v cestě. Před městem jsme se zase setkali s Anremem a jeho doprovodem několika místních strá?ců. Místní lidé z nás očividně mají celkem strach a to jsme je?tě ani neukázali nic ze svého umění. asi se pověst o mistrech meče ?íří rychle. Vyjednávaní nakonec dopadlo dobře a my v doprovodu 20 ozbrojenců jsme se vydali na cestu ke správcovskému městu této provincie pro císařský glejt.

16.1.2011 píše Takram

ase jsem se dostal ze své sféry na chviličku pryč. V království zima a tak tedy pár dou?ků něčeho ostřej?ího na pití u Bela se v?dy hodí. Kupodivu mne tam ale nečekalo jen to. Dostavil se toti? jeden týpek s krátkým mečem ryze gnomske vyroby a dokonce jsem zjistil, ?e má něco společného s mou rodinou. To mne samozřejmě nadchlo, proto?e se aspoň mů?u dozvědět něco více o mých předcích. Je?tě tak někdy v budoucnu ukázat ten mečík nějakému bardovi, třeba by v něm něco poznal. Kouzelnej není, ale to provedení je pěkné. No ale hlavně nás nasměroval na magicky uzavřenou hrobku. Docela mne dostalo, ?e s náma poslal Belurdan takového divného sluhu asi notorika. Ale nic aspoň poslouchá na?e veselé historky a třeba se přiučí, dokud ho Bel nevyhodí.jojo najít dnes dobrý personál je tě?ké ? Mapka a popis nás dovedly hluboko do severních lesů a tam vedle krásného magicky uzavřeného kamene je?tě stál stan s dal?ím o?ralou, prozmněnu ale trpaslíkem, kterého nenapadlo nic jiného ne? přetáhnout Lailu mečem po hlavě. No, nechám je se kočkovat a sám po zakouzlení mocného a nejlep?ího gnomského kouzla magických triků vstoupil do kamene. Jaké to překvapení bylo, kdy? jsem zjistil, ?e v kameni je malý vesmírek s hrobkou, hromadou knih a jedním rytířem, který si nechal mým předkem tuto hrobku postavit. Skvělé, budu za ním chodit na náv?těvy. Jeho poezie sice nic moc, ale co u?. Dostal jsem dvě kní?ky a veknu potom pomohl Laile vykouřit z díry trpaslíka, který se ukázal jako totální blázen a tak jsme ho nechali v Trojmostí zavřít za pokus o vra?du a pokud neskonal tak dělá kameníka vězení dodnes?.. je?tě mne překvapilo, ?e u Paly bydlí Elvanesa maskující se jako tmavá elfka. Ale podařilo se mi s ní prohodit i pár veselých slov, ale pořád je to Elvanesa a kdybych ji potkal někde jinde, tak je po ní?.teda aspoň myslím ?..

6.3.2011 píše Takram

? se sna?ím jak se sna?ím, změnit sféru se mi nedaří a pořád je takové nenávistivá. Taky mne docela ?tve ten bezvěkej, který jen tak z tréninku chodí pořád kolem a mlátí mi do mé ochranné bariéry, co jsem si tu před ním vztyčil, ale to je asi jen tak na okrasu.. kdyby zabral víc, tak to asi zničí? to je ale iritující?. Dělání kopií na posílání do světa mi u? docela jde, ale pořád to je být jako zavřený ve vězení a mé královstvíčko má kdy? nepočítám ten kamenej základ, co? je jak jsem zjistil vlastně krev stvořitele, tak holt má jen pár centimetrů? kvítka co zasadím, jsou zlý a maso?ravý, magie kolem mne hučí temnotou. Prostě děs. A jedinou mo?nost, jak se toho zbavit je prý udělat obě? v mém jménu a utéct na zem. Rivasie u toho nějak pomáhá. Aspoň nějaká náv?těva. I Garl se objevil. Zajímalo by mne, jak se stal bohem on. Jen?e se nějak nemů?u spojit a přesně načasovat akci s kamarádama. Prý temné armády jdou na sluneční horu a obléhají ji. ?e by se to povedlo tam? Pobít pár temňáků mne v?dycky bavilo. Jen?e nám nějak nevy?lo načasování. Kopie se mi nepovedla a nějak se mi nedaří. Ani pořádně nevím, jak a co má kdy vypadat, tak mne podivný temný portál který se přede mnou objevil rozhodně překvapil. Chvíli jsem do něj zíral, je to ono, není to ono, ale kdy? jsem z něj necítil smrtelné nebezpečí, tak jsem do něj v celé své kráse skočil. Pár metrů kolem mne pustina, ale o kousek dál to začalo být zajímavé a to toti? tím poničeným Elvanesiným táborem. Kolem pobíhala hromada nemrtvých, kně?í a dal?ích tatrmanů, a tak jsem to tam několika koncentrovanými sluněčními sloupy je?tě pročistil. Mor buď pochválen, odeslal jsem mu na věčnost doufám, pár neklidných du?í?. Jedninou nevýhodou kterou jsem se dozvěděl je teď to, ?e po mne jde banda bezvěkých lovících opu?těné bohy. Ale aspoň se mů?u na chvíli schovat k Pale teda Merildě, teda Veleslavě. Asi v tom má trochu taky chaos?

26.6.2011 píše Takram

oslední dobou vidím dru?inku čím dál tím méně. Ono to s tím mým bo?stvím, je přece jen dosti velký problém, kdy? máte v patách celou bandu bezvěkých specializovaných na lov bohů. Budu s tím muset něco udělat. Ale tady u Elfů je moc pěkně, zvlá?tě teď, kdy? mi půjčil belurdan ten prstýnek. Sice chvíli trvalo, ne? jsem vynalezl kouzlo na výrobu dřevěné loutky, ale stojí to za to. Takhle mohu klidně meditovat u tůňky v elfím lese, starat se o zahrádku, pomáhat elfům v jejich činostech a kdy? mám chu? spojím se s loutkou a jsem ve světě venku. Sice to není úplně ono, magie loutky je slab?í jako moje a nemů?u ji vyu?ívat v?echnu, ale je to daleko bezpečněj?í. Je?tě budu muset trénovat ?achy, proto?e ti druzí bohové jsou v nich fakticky dobří a nad ka?dým tahem opravdu přemý?lí? poslední trval týden. Teď u? ale začínám vystrkovat rů?ky a povevdlo se mi dostihnout i moje kamarády a prý si udělali výlet a prázdniny. Jen je překvapující ?e je s nima ?ejlen. Musím se před ním mít na pozoru. On sám by neměl být problém, ale ten jeho drak problém je. Ale prý se rozhodl nás nezabít rovnou a chce si chvíli u?ívat volna. To je ale dobrák ? my?leno sarkasticky. Akorát dru?inka zvolila směr do vesniček dálného východu, kde pořádně nic není. Jen zrezivělé měče boha co tudy kdysi ?el a staré pyramidy s bezvěkou magií, kam rad?i nepolezu. Je to tu takové vesnické. Ale lesy kolem jsou supr. Hmm, ale něco se mi tu nezdá. Laila tu není a ?ejlen si v noci u?ívá s Catelyn, to? tu máme dva vra?edníky. Anrem to přehlí?í a mne to mů?e tak maximálně ?tvát. Vůbec nepochopí ?e to je vrah ach jo. Trochu zábavy aspoň přinesly pokusy s zrezavělým mečem, ale to je zase zále?itost jiného boha. Taky budu muset popřemý?let nad spojení s loutkou, proto?e čas co jedu za Anremem na koni je totálně nevyu?it. Tak?e jsem si nachystal probrávací kouzlo. Jen je?tě koho ho naučím. Asi bude nejlep?í Anrema a Lailu i kdy? u té to bude občas cílem nějakého ftipu. To? a? někdo řekne gnome probuď se, tak se ke mně dostane správa, ?e bych měl s loutkou opět navázat kontakt?. Comne ale znepokojilo byl ohromný výskyt vlků. Ty hrodny ničí vesnice a tak jsem s tím musel něco udělat. To je nepřirozené a i kdy? je mi líto ka?dého ?ivota, tak jsem musel pomocí mých oblíbených zemních elementálů trochu sní?it jejich přemno?ení. A taky jsem si musel promluvit s Vlčkem. Sice mluvil rozumně, ale dle mne je jen otázka času, kdy na něj někoho po?lou. Hlavně ?e má stále tu panenku, ale mohl by mi projevit aspoň trochu více úcty a radosti z toho co jsem mu umo?nil?

17.7.2011 píše ?ejlen

o ře?ení vlků si Takram zase někam odskočil a aby se neřeklo tak si to sem přiřítil ten elf Martin, poslední člen dru?iny. Celkem mě zklamal, ?ádná ?árlivá scénka nebyla a pokračovalo se dál. Pro?li jsme jednou opu?těnou vesnicí a pokračovali dál na východ a? do dalekých plání za horami. Cesta probíhala celkem poklidně jedna náv?těva bezvěkých, odevzdání bezvěké zbraně a ...no to si zatím nechám pro sebe. Přece jen dobrý plán je dobrý plán. Jedno staré trpasličí sídlo s magickým experimentem, do kterého jsme raději nevlezli. A potom u? jen několik slabých trollů, na který se ukázalo kdo a jak jedná. To ?e Catelyn nenechává za sebou ?ivé jsem tak nějak tu?il ale Martin mě docela překvapil s jakou radostí dorazil le?ícího trolla. Naopak Anrem je?tě svého trolla stabilizoval aby úplně nechcípl. Dru?ina si jak je vidět neumí moc budovat pověst. Trollice a trolčata utíkající z pevnosti u? na?těstí nehonil nikdo a ukázalo se to jako velmi dobrá investice. Dal?í čtyři dny jsme potkávali jen samé opu?těné pevnosti a nikdo si na nás netroufl. Boj s Trolly měl je?tě jednu výhodu, měli spousty různých cetek včetně podivných mincí s dírama, které se mohou hodit a taky ?e se na pláních hodily. Za pár cetek jsem si koupil koně. Místní nás díky elf?tině nejdřív pova?ovali za mudrce ale to je Martin vyvedl z omylu a označil nás za mistry meče. Taky si ten souboj potom vy?ral sám. Oba bojovali celkem dost na obratnost uskakování uhýbaní, je?ci do zad od Martina. ?koda nakonec vyhrál Martin. Ale ten způsob boje. Neznám elfa, který by se takhle oháněl mečem. Dru?ina se s ním zná a bere ho v pohodě. Teleportem lítá za Darou do Trojmostí a ten boje. Dá se předpokládat, ?e by mě mohl tenhle Martin dovést za Valentinou, na kterou mám taky zakázku proto?e podle boje měli minimálně stejného mistra. A nebo budu muset na Martina pou?it stříbro pak se mo?ná uká?e pravda.
Nahoru
Rozcestnik
 • Uvod
 • Kronika
 • Kronika II
 • Postavičky
 • Zkušenosti
 • Mapa
 • Heraldika
 • Pravidla
 • Herbář
 • Bohové
 • Ceník
 • Bárdské zprávy
 • Sifry
 • Autorizované

 • Zpět
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Kniha návštěv