postavy: Broch – člověk hraničář (Ondra)

               Erestor – elf mág (Márty)

                Arzuk – trpaslík kněz (Plž)


ružina cestovala přes poušť spolu s kupcem Kapsou a jeho doprovodem. Protože se rozpoutala pouštní bouře, která stále ještě trvá. Byli se dobrodruzi nuceni ubytovat v Hostinci u Hrušky (patří hostinskému Hruškovi) ve městečku Stínov. Toto město leží v nadmořské výšce asi 800 m. n. m. a je okolním prstencem hor chráněno před písečnými bouřemi. Večer vyslechli několik historek, nejprve o chalupářství a rolnictví, posléze i o zajímavějších tématech: jeden sedlák vyprávěl o obří létající ještěrce, kterou viděl včera večer letět nad svým polem, další skupina si vyprávěla co asi stihlo barbara, který navštívil vesnici a před třemi dny záhadně zmizel (prý hledat poklad). Pak se vyprávělo o tajných agentech nějakého mága z červené věže, který stojí za častým mizením lidí v poslední době, pak se oslavovalo 80 let starce Klektavce a nakonec se družina od nějakého opilého sedláka dozvěděla že se v lese skrývá elf Sin’ael Gwyndale, který se snaží zabít několik ctihodných občanů, jako sedláka Kolbabu, a že na něj snad brzy bude vyslána trestná výprava. V noci městečko přepadli skřeti, kteří zabíjeli a podpalovali střechy, nakonec ale byli přemoženi stráží. Postavy v klidu přihlížely ničemnému řádění skřetů a pak šli spát. Ráno se udělalo trpaslíkovy špatně (asi moc chlastal) a byl celý den malátný a moc do děje nezasahoval. Erestor inicioval výpravu za starostou svorem, který postavy najal aby sjednaly příměří s elfem Sin’ael Gwyndalem, který se skrývá v lese a chce se pomstít sedláku Kolbabovy za to, že pokácel jeho posvátný dub. Postavy úkol přijali. Erestor byl dále kontaktován místostarostou Kulichem, který ho před elfem varoval, do poručoval mu ať úkol nechá plavat. Postavy se rozhodli, že úkol nechají na zítra, protože je to k elfovi dost cesty. Při pokusu svézt se na voze byly totiž hrubě napadeni sedlákem Jucharem, který asi elfy také nemiluje. Další den byl trpaslík opět apatický, stejně jako velká část vesnice. nikomu se moc nechtělo na pole ani nic dělat. Postavy po vyloučení několika možností určili, že příčinou je nějaký jed, který asi někdo sype v hospodě do piva. Informovaly se na to u léčitele Churavého, který jim zprvu nechtěl nic říct, ale nakonec víceméně potvrdil jejich domněnky. Postavy pak vyhledaly elfa Sin’ael Gwyndala, který jim řekl že v dubu byl zarostlý posvátný smaragd elfů “srdce lesa“, který asi odnesli sedláci Juchar a Kolbaba, že mu to sice nikdo nevěří, ale že se bude mstít dokud smaragd nenajde. Postavy pak navštívili velitele stráží Černovouse, ten jim odmítl pomoct a sdělil že jen čeká na rozkaz k trestné výpravě na elfa protože zde škodí řádným občanům. U starce Klektavce se pak postavy dozvěděly že o legendu o smaragdu se v poslední době zajímal místostarosta Kulich.  Mezitím opět stoupl počet apatických lidí, navíc zemřel sedlák Hrombaba, který byl už několik dnů malátný. Brocha kontaktovala prostitutka Krasněna, která tvrdila, že zahlédla před pár dny za vesnicí zcela neznámého zahaleného muže, jak se baví s jedním mužem z města. Za bližší informace chtěla zaplatit, což Broch (díky její nevalné pověsti) neudělal. Další den ráno byla Krasněna nalezena zavražděna nožem. Zatčen byl ponocný Hlaholej, kterého viděl kuchař Kurobij, toho družina začala podezírat, že stojí za otráveným pivem a možná i za vraždou Krasněny (přijel do městečka teprve před měsícem, po zmizení bývalého kuchaře zaujal jeho místo) . Starosta rozhodl zavřít hospodu, jako centrum nákazy. Hlaholej byl v poledne popraven, za dramatické situace, která vyvrcholila pučem, kdy byl starosta Svor svržen a starostování se bez voleb ujal Kulich, který vyhlásil, podporován Černovousem, vládu tvrdé ruky. Dobrodruhy kontaktoval truhlář Měchura, ten je dovezl na ostrov, kde sídlí kněžka Živěna. Ta informovala postavy o stínech co se stahují nad Stínovem a řekla jim, že jedině věštec Astral, žijící na druhé straně hor jim může sdělit kdo za tím stojí. Dobrodružství skončilo tak že se družina vydala za Astralem.

Postavy co dobrodruzi potkali v dobrodružství:

-         Svor – starosta (dnes už bývalý)

-         Kulich – zástupce starosty – dnešní starosta

-         Gardl – rytíř (má největší dům, a podle  Sin’ael Gwyndala je přítelem elfů

-         Chramostejl – odpudivý hrobník

-         Černovous – velitel stráží a pravá ruka Kulichova

-         Poličan – řezník co popravil Hlaholeje

-         Buchorec – kovář

-         Měchura – truhlář (přítel kněžky Živěny)

-         Hlaholej – ponocný (vrah Krasněny?) RIP

-         Hruška – hostinský

-         Kurobij – jeho kuchař  (podezřelý č. 1)

-         Churavý – léčitel (přítel Svora)

-         Živěna – kněžka bohyně dobra

-         Půlměsíc – kněz boha ochránce (pomohl trpaslíkovi při malátnosti, přítel Svora)

-         Krasněna – prostitutka RIP

-         Měšec – obchodník

-         Kapsa – kupec (družina s ním přijela, teď je dosti apatický)

-         Klektavec – 80tiletý  stařec (chodící kronika vesnice)

-         Ťuhýk – sedlák

-         Skřibek – sedlák

-         Slaměný – sedlák

-         Juchar – sedlák (rasista)

-         Kolbaba – sedlák (zloděj smaragdu?)

-         Sin’ael Gwyndale – elf v lese (hledá “srdce lesa“?)

(někteří se jen mihli proto u nich není nic zapsané)

10 inspirativních otázek do příště

 

1.      Kdo, nebo co je příčinou apatie obyvatel?

2.      Koho viděla zavražděná Krasněna?

3.      Před jakými stíny varuje Živěna?

4.      Co je příčinou zmizení lidí v poslední době?

5.      Kam zmizel barbar, když v poušti zuří bouře?

6.      Kdo ukradl srdce lesa? Nebo si elf vymýšlí?

7.      Co je obří ještěrka, kterou viděl sedlák Skřibek?

8.      Proč na městečko zaútočili pouštní skřeti

9.      Je udržitelná Kulichova pozice, když volba nebyla legální?

10. Kdo a proč zavraždil Krasněnu?

AD&D - 2.DOBRODRUŽTVÍ: Cesta za věštcem


ružina se po událostech minulého dobrodružství vydala hledat věštce Astrala, který měl údajně pomoci vyřešit záhady obestírající městečko Stínov. Družina postupovala nehostinou horskou krajinou směrem k východu. Druhý den cesty narazili dobrodruzi na stezku využívanou zjevně humanoidy, jak zjistil stopař Broch. Když se po ní vydali byli na hřebenu mezi skalami zákeřně napadeni skupinou koboldů. Družina se zalekla jejich “přesné“ střelby z praků a zvolila taktický ústup a přechod přes jiné sedlo. 3. den přepadl Brocha had škrtič, spojenými silami ho ale družina zabila. Večer se hrdinům podařilo zachránit trpaslíka, před hladovým horským tygrem. Trpaslík, jak se ukázalo později, byl kovář a daroval za záchranu Arzukovi výborné brnění a prozradil jim, že v horách je skryté město trpaslíků. V noci vyděl Broch na obloze podivné ohnivé znamení. Další den dorazili znavení dobrodruzi k věštci. Ten jim slíbil pomoc když mu přinesou pero ptáka fénixe, který sídlí na jedné zdejší hoře. Dobrodruzi takové pero po dvou dnech našli a Astral jim prozradil co mu zatím řekli hvězdy. Byla to zdánlivě nesmyslná říkanka:

                                                            „Ten, koho smrt živí, ví víc než se zdá

                                                             Ten, koho se všichni bojí, příchod už chystá

                                                             Ten, kdo nyní vládne zelenou smrt zří

                                                             Ten, kdo ve tmě žije nejdéle přežije“

Dobrodruzi cestou zpět přemýšleli o významu těchto slov, a protože kromě jednoho přepadu nočního tábora koboldy se nic nestalo, dorazili do Stínova. Tam se zatím leccos změnilo. Obyvatelé byli ještě více apatičtí a malátní než předtím a někteří (sedlák Skřibek, Slaměný aj.) dokonce zemřeli. Samozvaný starosta Kulich dal vsadit do želez bývalého starostu Svora a léčitele Churavého. Sám ale zjevně byl v takové neoblibě, že se neodvažoval opustit prostory radnice. Při trestných výpravách na Elfa byli zabiti 2 gardisté. Truhlář Měchura uprchnul na ostrov před Černovousovými biřici. Do města přibili 2 noví pocestní: Milión a Grešle, kteří tvrdili, že přešli poušť a že za nimi přichází nějaký věhlasný léčitel. Dobrodruzi si promluvili s hrobníkem, jako s mužem kterého živí smrt, a ten jim řekl o 3 lidech, kteří se skrývali v ruinách nad městem. Z nichž 2 teď přišli do města. A o špehovi, kterého ti lidé měli ve městě. Kněžka Živěna řekla postavám o starých knihách kde se o Stínově mluví jako o unikátním místě se silnou magickou aurou a také o tom, že v současnosti nebyla žádná magická výjimečnost tohoto místa zjištěna. Postavy poté dorazili do hospody, kde nalezli apatického Hrušku a Hruškovou, 2 hosty co se chovali dosti oplzle a kuchaře Kurobije. Po krátké výměně názorů následoval urputný boj, ve kterém postavy zvítězily. Erestor potom navrch omráčil ještě kuchaře Kurobije.

Rozcestnik
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Výtvory
 • Fotky
 • Kniha návštěv
 • Autorizované

 • Scénáře
 • Stínov
 • Kronika
 • Smrtonoš
 • Ciranea
 • Irsin
 • Démonský meč
 • Dračí hole
 • Gurps
 • Obrazky a mapy
 • Dobrodružství
 • Kruh
 • Duch