Bite To to je tabulka Bite attack, útoku tlomou. číslo znamená počet ubraných životů první písmeno stupeň kritiklu a druhé druh kritiklu
Claw Další z příkladů je Claw, útoku pařátem síla kritiklu se dělí od A až E případně spojením několika F a výše
Broadsword Třetí v pořadí je jedna z tabulek zbraní. Typy kritiklů se dělí na Slash-sečné, Puncture-bodné, Krash-drtivé, případně Unbalance...
Dagger Ve sloupcích 1-20 je AT (armor type) Typ brnění 1-4 je bez brnění 5-12 je kožené, 13-16 drátěné a 17-20 pancíře některá z uvedených brnění ale mohou představovat pouze zvířecí kůži a člověk je mít nemůže
Charakter Tady je ukázka osobního deníku. Je zde vidět všech deset vlastností z toho prvních pět má vliv na rozvíjení vlastností. Křížkový systém prvních 10x je za 5b druhých za 2 další za 1 a nakpnec za 0,5.
Unbalance Nakonec uvádím jednu z tabulek Kritiklů. Kdo umí anglicky může si přečíst co by se mu stalo kdyby dosal 100EU Ečko v Unbalace tabulce a hodil si 100.
Bratr Jeronym Tady je ještě jedena ukázka postavičky jistého Bratra Jeronyma. (250K)


Nahoru
Rozcestnik
 • Kronika
 • Kroniky od PJe
 • Postavičky
 • Ostatní postavy
 • Bohové
 • Pravidla
 • Zkušenosti

 • Pravidla
 • Tabulky zbraní
 • Backgroundy
 • Upíři

 • Zpět
 • Novinky
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Kniha návštěv
 • Autorizované