kroniky z her ale od PJe. Ve světě Rolemastra jsem se rozhodl, že "své" postavičky budu vést stále jako nehráčské a nebudu prozrazovat jejich myšlenky. Na druhou stranu jsem téměř jediný kdo píše kroniky takže se nechci o tuto možnost připravit a tak jsem si pro sebe vytvořil tuhle rubriku. bude zde strohý vypravěčský přehled co se stalo ale pořád je to asi lepší než nic.

Hra dne: 4.8.2013 PJ Plz

Nemrtvé se kupodivu podařilo vcelku úspě?ně odvrátit. S kostlivcema a zombiema si poradili strá?e a duchy vyřídil Oskar, Blesk a kně?ka. Ráno potom při?el vyslanec Vladana s tím ?e končí a odpchází. Sir Valerius jim dovolil beztrestně odejít jen s tím ?e si nejprve po sobě uklidí své mrtvé co? také udělali. Po té následovala celkem dlouhá doba kdy se hrad a jeho okolí dávalo dohromady, a téměř půlroční plavba za dal?ím palcátem, která ale díky zku?ené posádce naverbované Firelem dopadla ryze kladně. To u? nic nestálo v cestě svatbě s elfí princeznou. sir Valerius si vybral prostřední z nich Ismilu a otevřel obchodní cestu skrz les. A mohly by spolu ?ít ??astně a? do smrti nebýt pozvánky na královský dvůr......

Hra dne: 5.5.2013 PJ Plz

Noc proběhla v poklidu. V?ichni odpočívali. Ticho před bouří. Dal?í den byla velmi hustá atmosféra. To ?e mo?ná je?tě tento den bude veden útok na hrad bylo vidět na ka?dém kroku. Jediný komu to asi vůbec nevadilo byla Siva, elfí princezna která se viditelně na bitu tě?í a pova?uje ji za pěkné zpestření místní nudy. Sir Valeriu ji celou dobu doprovázel asi aby nenapáchala moc velké ?kody. Ettariel (dnes zastoupená PJem) si vykládala karty o jednotlivých zverbovaných dobrodruzích. Asi u deseti ji vy?lo, ?e určitě zradí. Oskar tyhle lidi jistil kouzly, aby se neobrátili proti siru Valeriovi. Večer dorazila armáda a svoji základnu si vybudovala na protěj?ím kopci ve vzdálenosti asi míle od hradu. Výhled mají navzájem celkem dobrý. Večer je?tě díky kouzlům poslou?il Desro jak cíl výbuchu. Byl jediný z armády jeho? mysl Oskar zná a tak nebyl problém ji najít a zacílit tam dal?í výbu?ný sud. Poprvé pře?il. Podruhé u? ne. Jinak byla noc klidná. Ráno si Sir Valerius s Vladanem, velitelem útočné armády) vyměnili pár zdvořilostních frází jako třeba kdo po?aduje čí hlavu a podobně a ?lo se do útoku. Spolu s klasickým útokem je?tě nad hrad nalétavali nějací vojáci s výbu?nými sudy. Vět?ina z nich nakonec díky Oskarovým protikouzlům spadla, ale i tak byly ztráty citelné. Útok byl krátký a nebyl úspě?ný asi zase kvůli Oskarovi který do útočící armády vrhal kouzly dal?í výbu?né sudy. Nálety proběhly je?tě dva ale s celkem malým účinkem. Vět?í úspěch mělo desetičlené komando které se pod příkrovem kouzel dostalo do hradu. Bylo odra?eno ale za cenu dal?ích ztrát. Nyněj?í poměr je 60 mrtvých na hradě co? je asi polovina posádky a 220 mrtvých útočníku (co? se také blí?í polovině). Zároveň konečně dru?ina při?la na to před čím je varoval Vladan a to před nočním útokem. budou to asi nemrtví a přece jen 220 nemrtvých u? je slu?ný výkon. Je 10 hodin večer. V?ichni odpočívají jak mů?ou a čekají dal?í útok.

Hra dne: 14.4.2013 PJ Plz

Strategie byla zvolena. Kuchař s Oskarem se vydali do města nakoupit materiál na výbu?niny a najmout lidi na obranu hradu. Sir Valerius mezi tím stáhnul bojeschopné lidi z vesnic na hrad a vykoupil zásoby bylin. Stejně tak jako nechal vyklidit hospodu pod hradem včetně v?eho jídla. Na hradě se nakonec objevilo asi 160 lidí ve zbrani. Kolik z nich je ?pehů a nastrčených vojáků to nikdo neví. Oskar se je?tě pokou?el ?kodit i postupující armádě. Dopadlo to tak ?e byl jednou překvapen a byl zasa?en kouzlem. Jen se ?těstím vyvázl s ?ivotem. Podruhé u? nechal bomby vybuchnout u stanu kouzelníků a u druhého stanu léčitelů. Dal?í kdo ?kodí postupující armádě je Nina, která zařídila dé??. Dal?í kdo se při?el podívat je jedna z elfek. Kvůli ni málem padali vojáci z cimbuří, kdy? se tam procházela ale jinak nic moc neudělala. Je?tě sira Valeria kontaktoval hadí kult s nabídkou ?e za něj vyře?í konflikt, ale ?e za to budou chtít aby v budoucnu Sir Valerius zabil někoho, koho uká?ou. Sir Valerius sice nabídku zva?oval, ale nakonec ji přece jen odmítl. Je noc. Pří?tí večer u? bude armáda před hradem.

Hra dne: 10.2.2013 PJ Plz

Boj vyře?il předev?ím Oskar. Jeho ohnivá koule poněkud rozhodila vět?inu banditů a o zbytek se postaral Sir Valerius. Jen hlavního ?éfa se jim nepodařilo chytit. Sice ho Oskar chvíli honil, ale ten kdy? byl zahnán do kouta, tak z útěku pře?el do útoku a Oskar málem vykrvácel. Zbytek banditů jen svázali, vzali jim zbraně a peníze a nechali na místě. Za pár dnů dorazila dru?ina před město, kde se rozloučila s knězem a vydali se rovnou dále. Zatím palcát za rubínové srdce nevyměnili. Cesta ubíhala celkem, dobře jen jednou Valerius vlezl do hospody a hned zase vycouval s tím, ?e je tam problém. Dva ?lechtice, co vylezli z hospody se zbraní v ruce, je?tě stihl Oskar zaklít a jelo se dále. ?lechtična co ty dva floutky doprovázela (nebo oni ji) tak ani nevylezla z hospody. Na dal?í cestě se u? nic zajímavého nestalo. V hradě ale bylo bo?í dopu?tění. Ne z toho ?e se sir Valeriu vrátil ale, ?e posel asi před hodinou přinesl správu, o tom, ?e na hrad táhne Sir Vladan s asi pětistovkou lidí. Dal?í zprávy nebyly o nic rů?ověj?í. Vladana doprovází i vě?tkyně a Desro, který zná tajné chodby na hradě. Co bude dru?ina dělat s 15 strá?ci na hradě proti armádě, to se teprve uvidí.

Hra dne: 12.1.2013 PJ Plz

Dru?ina se nakonec zaměřila na získání jiného palcátu. Pomocí snů a vě?tění zjistili elfí město, kde by měly být ulo?eny dal?í. Pobře?í ale neznali a tak konečně vytáhli dopis od Firela a kontaktovali Armela, místního kouzelníka a Firelova ?áka. Ten dru?ině ochotně pomohl. Pověděl jim dal?í drobnosti o palcátech (?ezlech) jako například to ?e jich v chrámu je dal?ích pět. Zjistil, ?e ono pobře?í mů?e být pobře?í jednoho z nově objevených kontinentů, ale ?e je to bez záruky. Je?tě jim řekl, ?e u draka je kostlivců omezený počet a tak dru?ina nakonec zase skončila u plánu jít na draka. Pro změnu si ale najala jednoho kněze a je?tě dal?ích pět lidí aby se jim lépe bojovalo. A bojovalo se skutečně dobře. Při prvním pokusu si s Oskarem drak tro?ku popovídal a je?tě zabili i asi 40 kostlivců. Při druhém pokusu se dovnitř ?la podívat Ettariel. Potom ?lehl z jeskyně a plamen a nakonec vyletěla nezraněná Ettariel. Drak ji prý pročistil cestu. Oskar s Ettarie zjistili, ?e drak je ochoten ?ezlo vyměnit za protislu?bu, zničení paladina. Ten je opět nějak spojen s ?ezly. Speciálním rituálem jde ?ezlo od draka oddělit, ale to potom zůstává prázdné a hladové. Pokud na ně někdo sáhne tak buď zemře, pokud není dost silný, a nebo se propojí s ?ezlem. Tohle propojení se stalo i Paladinovi a ten teď nemů?e zemřít. Úkol tedy je najít ?ezlo, se kterým je spojen paladin a to zničit. Potřetí se za drakem vypravil Valerius. Vrátil se po několika hodinách nezraněn a s ?ezlem. Je?tě před tím Oskar propustil těch pět lidí a ti hned odjeli. Druhého dne se na cestu vydal i Sir Valerius se svým doprovodem. Kousek po cestě ale zjistili ?e těch pět lidí co odjeli minulý den na ně u? čeká a s připravenými zbraněmi. Asi se jim zdálo, ?e jim Valeriu málo zaplatil. Jejich zvěd u? o Valeriovi ví. V?e se připravuje k boji.

Hra dne: 28.12.2012 PJ Plz

Nakonec dru?ina naplánovala ústup zpět do města a výzkum co a jak. Pomocí snů a vě?tění nakonec do?li k tomu, ?e palcát je skutečně spojen s ?ivotem draka. Paladin přísahal, ?e draka zabije a svoji přísahu se sna?í dodr?et i po své smrti. On je tedy původcem v?ech nemrtvých. Je?tě dru?ina zjistila, ?e palcátů bylo vyrobeno více, kolem třiceti. Byly vyrobeny v době kdy elfové válčili a války skoro prohrávali, proto se rozhodli pro tento krok. Ka?dý z těchto palcátů je spojen s drakem. Dru?ina se rozmý?lí nad dal?ím postupem, ale do dračího doupěte se jim moc nechce. Nabyli dojmu, ?e pokud by palcát přinesli do města, ?e by si ho drak sem při?el vyzvednout a za drakem by při?el i paladin se svoji nemrtvou armádou.

Hra dne: 28.10.2012 PJ Plz

Ve městě je?tě nabrali jednoho stopaře, kterého jim doporučili mni?i a ?li. Cesta byla příjemná a nic zajímavého se cestou nedělo. Před dračí slují potkali baču, který tam pásl ovce. Dozvěděli se něco málo o místních nemrtvích a hurá dovnitř. První náv?těva dopadla celkem v pohodě. Kostlivci sice nastoupili, ale díky lítání od Oskara nakonec v?ichni vyletěli pryč. Sir Valerius prozatím nechal průzkumu a nařídil Ettariel zjistit něco více o té jeskyni drakovi a pod. Jednou ze zji?těných zajímavostí je to, ?e v palcátu, který má dru?ina získat je uryt drakův ?ivot. Mezi tím se Oskar se stopařem bavili tak ?e nachystali venku past na kostlivce. Oskar za?el dovnitř a vylákal jich několik desítek ven. To se podařilo, ale zároveň zjistil, ?e kostlivci jsou organizovaní a bylo tam více střelců. Oskar měl prostřelenou ruku. U bači před jeskyní je zatím celkem slu?ně tak?e dru?ina nikam nespíchá a u? plánuje, co bude dál.

Hra dne: 24.9.2012 PJ Plz

Po důkladném nabalení rozloučením se s osazenstvem hradu, vydání posledních rozkazů a podobných maličkostí se Sir Valeriu doprovázený Ettariel, Oskarem a Hormem, jedním členem Valeriovi strá?e , vydal na cestu. Cestou se je?tě stavil na rodinném sídle, kde se zdr?el několik dní a potom u? nic nebránilo v cestě na sever a? do města Sansiru kde se měl klenot nacházet. Zde opět strávili několik poklidných dní doplněných jen vě?tění Ettariel, náv?těvou chrámu, obhlédnutím srdce a vyjednáváním za jakých podmínek bude ochoten řád Felhira velikého tuto relikvii vydat. Nakonec se do?lo k očekávanému kompromisu. Kámen bude viměněn za Felhirovo ?ezlo, které bylo zapůjčeno jednomu hrdinovi za zabití draka. Drak se sice od té doby u? neukázal ale hrdina s ?ezlem také ne. Dru?ina tuhle variantu tu?ila, proto?e u? nějakou dobu vyu?ívaly svou magií a schopnosti na zji??ování detailů kolem drčí sluje. Z karet Ettariel je vyhlídka dru?iny jen velmi mizivá. Dračí poklad u? byl rozkraden a zloději vět?inou povra?děni nemrtvou armádou, která jeskyně hlídá. K hrůze Oskara nikdo na cestu dovnitř ani ven nepou?íval kouzla, tak?e nabyl dojmu, ?e asi nebudou v daném místě plně funkční. Dru?ina zatím nevyu?ila mo?nou pomoc místního alchymisty zaji?těnou jim Firelem. Ale co není mů?e je?tě být, proto?e teprve nastanou přípravy na cestu do dračí sluje.

Hra dne: 9.9.2012 PJ Plz

Po boji kdy Hui umravnil jednoho člověka a Geofrey druhého se děl krátký výslech toho pře?iv?ího.
Potom Hui do?el pro strá?e a hospodského. Začal se vám tam motat hospodský a personál hospody. Hospodský vám za tyto nepříjemnosti nabídl jiné apartmá. apartmá má vstupní halu a dva pokoje. Po přestěhování Geofrey po?ádal o svůj meč a do?lo k výměně. Geofrey se rozloučil s tím, ?e se později připojí na Valetiově hradu. Hui při předání vy?el ze dveří, pak si uvědomil, ?e je vlastně neuvidí, tak se hned vrátil a postavil do dveří a částečně je přivřel a prohlásí, **já vlastně musím hlídat Valeria** a hlídá chodbu a místnost. Geofrey rozbalil balík zkontroloval, ?e skutečně obsahuje meč co mu Valerius slíbil, potom meč zase pečlivě pomalu zabalil (samozřejmě se tím skláněl nad balíkem). Shýbl se pro své věci a zmizel...... (prostě puf a vypařil se).

Hra dne: 9.9.2012 PJ Plz

Hui následně informoval Valeria o jeho domněnkách ohledně Geofreye. Tedy o tom ?e si myslí, ?e je za iluzí Desra na strá?ného a za rychlím vývojem Valeriova názoru ohledně meče. Po spánku je?tě Ettariel potvrdila, ?e Geofrey skutečně v obou případech kouzlil. Ale co kouzlil, to nevěděla. Dal?í noc při?la náv?těva v podobě kostlivce, který si při?el pro zelené věci, a taky je dostal. Asi aby dostál své pověsti tak je?tě vyvra?dil lokál, ale u toho dru?ina na?těstí nebyla. Sir Valertius se potom odebral zpět k sobě na hrad kde elfům nahlásil splnění prvního úkolu a informoval se o druhém. Má donést srdce lesa, velký rubín ve tvaru srdce, jako důkaz svého zájmu o jednání. Také mu byly představeny v?echny tři dcery ze kterých si má jednu následně vybrat. Týden se potom pomalu připravoval na cestu a zji??ování kam ?e to má vlastně jít. Hui se v téhle době omluvil a opustil na chvíli slu?by sira Valeria s tím ?e jde hledat Geofreye.

Hra dne: 26.8.2012 PJ Plz

Ten divný člověk s dlouhýma vlasama v oblečení, které rozhodně nebylo podle poslední módy a který říkal ?e mu je nějakých 2500 let byl rozhodně pořádně arogantní. Sir Vaerius ale od něj přece jen získal co chtěl příslib ?e jim umo?ní otevřít cestu. Výměnou za to chtěl splnit tři úkoly. První vrátit věci do hadí svatyně. Tedy konkrétně obě ?avle brnění a korunku. Druhým úkolem je potom nalézt rubín, který se jmenuje srdce lesa. Říkal sice ?e ho přímo nepotřebuje ale je to dobrý úkol pro ověření co v?echno jsou ochotni udělat pro otevření cesty. a třetí úkol nebo mo?ná podmínka je ?e se Sir Valeriu o?ení s jednou z jeho dcer. První úkol se zdál cekem jednoduchý ale nebyl. Po příchodu do hradu toti? zjistili ?e zatím oni klidně jednali tak Desro se neúspě?ně pokusil přemoci strá?e a vloupat se do pokladnice. To se mu nepovedlo a tak raději zmizel z hradu i s jednou ?avlí z hadího pokladu. Velerius je?tě slíbil Nině za to ?e ho vystopuje to ?e bude moct mluvit do cesty lesem a u? v?ichni nasedali na koně a v doprovodu nějaká dvoumetrové létací je?těrky jako stopaře se vydali za Desrem. Ten je zjevně sly?el tak?e nechal ?avli na místě a prchal dál. Dru?ina ho kupodivu nepronásledovala. Po příjezdu na hrad je?tě zjistili ?e mají u? zase o dva strá?e míň. Ten kdo je zabil tam nechal jako znamení hadí ků?i. Po prospání se začala ře?it Geofreyho čelenka. Jelo se do města zji??ovalo se co vlastně umí a nakonec mu sir Valeriu za čelenku nabídl mitrilový meč, který původně patřil Stínovi. I tak ho ale musela Ettariel je?tě 3 hodiny přesvědčovat ne? konečně souhlas a notně posílen kořalkou ode?el k léčitely. Ten sice čelenku utrhl ale ránu u? vyléčit nedokázal. V brzských raníh hodinách se ubytovali v hostinci a za chvíli tam měli náv?těvu v podobě dvou zlodějů. Jeden padl na zem bez známky jediného ?rámu vlivem kouzla a druhého do bezvědomí dostal Hui. Výslech nic moc nepřenesl. Co bude ráno se je?tě uvidí.

Hra dne: 7.7.2012 PJ Plz

K dru?nému hovoru s Elamirem se přidal i Oskar. Hned si v?echny přítomné proklepl kouzly a u Elamira silně zalapal po dechu. Překvapila ho nejen rasa, kde kouzlo mluvilo o elfovi, ale i velmi vysoká úroveň. Elamir za men?í obnos je?tě varoval sira Valeria před blí?ící se pohromou ze strany hadího kultu, kterému dru?ina vybílila svatyni. Elamir se o půlnoci ?el podívat na ducha. Informoval dru?inu, ?e se jedná o bývalou elfku jménem Valmisa, která slíbila svému milému, ?e na něj počká, dokud se nevrátí. A vzhledem k tomu, ?e milý se je?tě nevrátil tak čeká do teď. Za odstranění tohohle problému chtěl 1000 zlatých. Sir Valerius si pochopitelně nechal čas na rozmy?lenou. Je?tě té?e noci se stala dal?í nemilá událost. Byl rozsápán slou?ící. Bylo otevřené okno a mírně po?krábaná okenice, asi jak se ten tvor dostával dovnitř. Co je ale záhadou je to proč tohohle slou?ícího na?la zrovna Ettariel a proč měla celé ?aty zakrvácené. Mluví se i o tom ?e slou?ícího rozsápala Ettariel. Dal?í, co se projevilo v této noci, bylo to, ?e Nina kouzlí. Oskar se na ni blí?e zaměřil a kolují zvěsti, ?e snad je Nina nějaká víla nebo něco podobného. Upřímně tohle si o ni myslí celá posádka u? dávno. Jinak se několik dnů nic moc nestalo. Jen Ettariel teď nocuje někde ve sklepení a nikdo neví kde. Jen na jídlo chodí. A potom je?tě přijel nový správce se svoji ?enou a dcerou a s nimi přijela Alařina kně?ka Kalista, která se hned ujala svého úřadu v místní hradní svatyni. Dru?ina je?tě tro?ku bloumala po okolí ale jinak nic. Je ráno sedmého dne a za soumraku má být schůzka, kterou domluvil kuchař.

Hra dne: 24.6.2012 PJ Plz

Kromě merendy a seznámením se smetánkou nedalekého města se přece jen náv?těva sira Valeria ukázala jako alespoň tro?ku pracovní. Zaprvé zjistil, ?e meč ve městě není kam ulo?it a buď bude muset zůstat na hradě a nebo ho bude muset mo?ná osobně dovést rodině nebo do hlavního města. Zadruhé se poptával na jiného zaklínače místo Stína a kupodivu i na?el. Přímo na merendě se seznámil s člověkem, kterému říkaly ?mistr Elamir?. Místní říkaly, ?e je to známí potvorobijec a vůbec ře?itel mnoha záhad. Oblečen byl jako ?lechtic, vystupoval jako ?lechtic a také si tak nechává zaplatit. Nicméně duchy u? prý ře?il a přijde se podívat nezávazně na hrad, stejně má prý cestu kolem. Na bojovníka je sice tro?ku hubený a takový men?í a ani nemá pořádný meč, proto?e to co nosí, spí?e připomíná rapír, ale třeba něco udělá. Po příjezdu uklidil Valerius meč na nejbezpečněj?í místo a to do pokladnice hradu umístěné za soukromými komnatami. Před dveře do předpokoje (k Huiovi) je?tě umístil dva strá?ce. Druhý den po příjezdu kdy si nejprve nechal Valerius povědět, co v?e mezi tím dru?ina provedla, se vydal po stopách dru?iny. Nejdříve do sklepa kde se asi dvě hodiny kochal výzdobou hrobky. Mezi tím Ettariel poslouchala toho staříka, jak vykládá o historii. Po obědě potom zajel i na druhý kopec. Vzal si sebou Ettariel, Geofreho a tři vojáky. Ruiny se ukázaly u? zase obydlené. Po ukrutném boji (alespoň podle výpovědi pře?iv?ího strá?ného, který se hrdinně bránil kostlivci s jednou rukou, který málem sejmul sira Valeria) s několika desítkami nemrtvých byl boj dobojován. Výsledek byl jeden mrtvý strá?ce, druhý v bezvědomí a Josef řečený udatný pochválený sirem Valeriem před celou nastoupenou hradní jednotkou. Po tomto boji byly zavolání dělníci ze stavby hradu, aby za příplatek vynosili v?echny mrtvoly z podzemí a v?echny je následně spálili. Druhý den u? se nesl ve znamení klidu. Jen přijel Elamir, nechal si povykládat o duchovi podíval se na podzemí a rozhodl se zůstat i přes noc s tím, ?e na hradě není moc bezpečno a proto po zpívání bude raději nocovat dole v hospodě. Je večer. Po dobré večeři. A co se bude dít dál to ví snad jen bohové.

Hra dne: 3.6.2012 PJ Plz

Těsně po pohřbu Stína přijel posel z vedlej?ího města s pozváním pro Sira Valeria na místní merendu a sir Valerius pro udr?ení dobrých vztahů pozvánku přijal a ihned se začal chystat na cestu. Sebou jako doprovod vzal je?tě Ettariel a pár vojáků. Zbytek dru?iny raději nechal na hradě. Sebou si vzal i Stínův mitrilový meč. Bezpečnost hradu svěřil do rukou velitele strá?í, správu ostatních zále?itostí přenechal vrchnímu slou?ícímu a ráno odjel. Dru?ina se začala nudit. První den prozkoumávala podzemí hradu. Se?la do sklepa, tam si v nádherně vyzdobené místnosti za pomocí kuchaře popovídaly s nějakým divným člověkem se zeleně zářícíma očima. Večer potom Geofrey vymyslel bojovku s názvem sledování Niny. Geofrey tvrdil, ?e ji sleduje a ostatní ?li poslu?ně za ním. Po půl hodince cesty dru?inu varoval, ?e se blí?í nějaká je?těrka a dru?ina se rozutekla. V?ichni se potom se?li a? na hradě. Dal?í den po vydatném snídaňo-obědě vyrazili na protěj?í kopec. Prozkoumávali tak dlouho a? z toho dostali hlad a Desro skočil do hradu pro kuchaře a slu?ebnictvo a ti jim na kopec donesli večeři. Jediný kdo nevečeřel, byl Oskar, proto?e prováděl cosi jako meditaci a ostatní mu mezi tím v?echno snědli. Následovala asi bitva v podzemí proto?e Hui se sotva vypotácel z podzemí a i Geofrey nevypadal zrovna zdravě. Nicméně dru?ina si nesla spousty zajímavých věcí. Geofrey vy?el ozdoben nějakou zlatozelenou hadí korunkou a je?tě nesl hrudní plát té?e barvy. Desro s Oskarem potom ka?dý jednu hadí zlatozelenou ?avli. Jen Hui nenesl nic. Druhý den se opět vydala dru?ina na kopec a tentokráte se vrátili v?ichni zdraví. Jen Hui byl nějaký ?pinavý a silně zapáchal. Donesli kupu rozličných zbraní různé kvality a zapracování. Kromě toho byl ka?dý člen dru?iny obtě?kán váčkem. O obsazích zatím nikdo nic neví.

Hra dne: 12.5.2012 PJ Plz

Hned ráno se Stín omluvil, ?e musí do města a také hned ráno odjel. Přes den se nedělo nic moc zajímavého, jen Valerius s několika členy dru?iny se byl podívat po okolních vesnicích. Večer se v?ichni chystali na ducha Bořivoje. Tohle chystání Desro tro?ku podcenil a pořádně se u toho opil. Ostatní se o půlnoci vydali na průzkum. Po chvíli zkou?ení to nakonec nechali zjistit Oskara. Hui s Gerfreyem sie ?li podívat do podzemí co tam zbylo z elfky. Setkali se tam ale s kuchařem. Prolezl nějakou tajnou chodbou, vůbec si jich nev?iml a zamířil do kuchyně dát si su?it čerstvou várku nějakého plevele. Mezi tím se ?el duch Bořivoje podívat. Dovedl ho a? do podzemí kde Hui s Gerfreyem zkou?eli otevřít tajnou chodbu, kterou pro?el kuchař. Nepovedl se jim to. Za to duch jim ukázal dal?í chodbu, která vede někam do podzemí. Hned na prvním schodu téhle chodby byly pytlíky s penězi. Dru?in marně chvíli přemý?lela, kdo je tam dal a proč. Nepři?la na to a tak je tam raději nechala. Druhý den se nesl ve znamení výslechů slu?ebnictva. Nejdřív při?el na řadu kuchař, který musel vysvětlovat, jak pře?el na tajnou chodbu. Kupodivu mu mo?ná Sir Valerius uvěřil, ?e od divných lidí se ?pičatýma u?ima z lesa. Následoval výslech slu?ebných. Oskar přitom stál za dveřmi a zkou?el svoje magické detekce. Na kuchaře uspěl, u Niny nezjistil nic. Ohledně událostí v podzemí v?ichni podezřívaly Stína, ale ne dlouho. Neviditelný Hui se schoval ve sklepě a čekal na Stína a ducha elfky. Oba se dostavili, jen v?e asi neprobíhalo, jak mělo. Elfka zaútočila na Huie a Stín na elfku. Hui raději zdrhnul. Kdy? se o pár chvil vrátila dru?ina do sklepa tak duch u? tam nebyl a mrtvý Stín le?el na podlaze. Hui chtěl nejdřív zavolat kuchaře, ale ten tam nebyl, potom zkusil zavolat Ninu. Té vylo?il situaci tak zmateně, ?e to vypadalo, ?e Stín je mrtvej a dru?ina ho chce nacpat koření a upéct. Raději ?la zase spát. Je?tě chvíli se dru?ina dohadovala co s mrtvolou a co se Stínovými věcmi. Předev?ím nad mitlilovým mečem dru?ina hodně dlouho uva?ovala. Nakonec věci sebrali, mrtvolu dali do kaple a ?li spát. Kolem oběda druhého dne potom zapálil pohřební hranici. Co bude dál a kdo teď bude ničit ducha elfky a jak to dru?ina je?tě netu?í.

Hra dne: 22.4.2012 PJ Plz

Dru?ina sira Valeria se připravila na cestu. Po projednání v?ech malicherností, prohlédnutí plánů rozestavěného hradu a účetních knih se rozhodlo co sebou a co ne. Valerius se cestou je?tě stavil u svých rodičů, nabral si dal?í výbavu, několik zbrojno?ů a sluhu a potom u? hurá na hrad. V posledním městě civilizace je?tě za?el na audienci, aby tak oficiálně alespoň někdo věděl, ?e na hradě Klag bude nový pán. Desro to je?tě stihnul říct místním obyvatelům a drb se rychle roz?ířil. Snad mo?ná proto byla cesta a? k hradu klidná. Nebo to bylo mo?ná proto, ?e se přidaly ke karavaně kupců a bylo jich příli? mnoho. Večer na hradě nastal zmatek. Nejprve si v?ichni mysleli, ?e je to jen dal?í náv?těva, kterou prostě ubytují na hradě, ale brzy se ukázalo, ?e se jedná o nového pána. Ráno byl potom nástup. V hradě byly Hensel ? správce hradu, tři slu?ebné Mariana, Alexandra a krásná blondýnka Nina, kuchař Norbert, lovec místního ducha ?Stín?, Velitel strá?í Rainer a stavbyvedoucí mistr Silverius. Při ranním uvítání u? chyběl jen duch elfky, stra?ící v podzemí a účetní Bořivoj, který byl před několika měsíci popraven. Dal?í den uplynul v celku klidně ve znamení zji??ování informací a pohodu dal?ího dne naru?il jen útěk Hensela a zmizení mrtvoly Bořivoje. První se hned začalo ře?it vypsáním odměny trochou pronásledování, vě?tění a podobně. Druhé, se začalo ře?it v noci, kdy? kromě zpěvu ducha elfky se hradem ozvalo i řinčení řetězů a do komnat sira Valeria se sna?il dostat duch Bořivoje. Hui se ho pokusil zničit holýma rukama a tro?ku na to doplatil omrzlinami. A? přivolaný Stín ducha zastavil. Je ráno a ře?í se co dál s duchem. A kdo na hradě by ho tak mohl vyvolat. Snad to byl kuchař, podezřelí pou?íváním podivných bylin. Stín se svým podivným stálým klidem a mnohým tajemstvím, a nebo silně podezřelá blonďatá Nina.

Hra dne: 1.4.2012 PJ Plz

Nakonec nic moc nevyře?ili a tak tam prostě vlítli. Vlastně úplně tak prostě. Hui s Desrem vyu?ili své vrozené vlastnosti neviditelnosti potichu tam vlítli a objevili se a? ve chvíli útoku na dva překvapené strá?ce. Oba vyřídili a je?tě jednoho k tomu. Poslední u? potom neměl ?anci ani nestáhl zatáhnout za ?ňůru, která jistě vedla k nějakému poplachu. Meč byl získán a kupodivu byl i na místě kde ho čekali. Rychle pryč z hradu a hurá na loď. I loď kupodivu byla na místě a dovezla je i tam kam dru?ina chtěla. Asi zatím platí Desrovi dost na to aby byl loajálním s dru?inou. Cesta do hlavního města také byla celkem v pohodě. Královská silnice byla ?iroká, v?ude hostince a Ettariel tvrdila, ?e je i bezpečné, tedy alespoň ji to karty řekli. A nelhaly. Před hlavním městem se odpojil Desro a zamaskován ?el poprosit zaměstnavatele Valeria o doprovod přes bránu do města. Doprovod při?el a doprovodil je opět v?e v pořádku. Sir Valerius za své slu?by dostal nový meč, a hrad v pohraničí kam se má na chvíli ukrýt. Ettariel opět ?áhla na své karty a vy?lo ji, ?e cesta rozhodně nebude bezpečná a hrad, ?e je plný kouzel a mystična.

Hra dne: 11.3.2012 PJ Plz

Sir Valerius spolu se zbytkem dru?iny dobloudili a? k hradu kde měl být ukryt meč. Díky vizi od Ettariel kontaktoval tři podezřelé ?oldáky. První v černém s dvěma meči se jménem Geofrey, druhý zarostlý mladík se jménem Hui a řetí, snědý s náu?nicí v uchu který se představil jako Desro Demeter. Po krátkém rozhoburu byl dohodnut postup. Desro ?el přes bratrance zajistit loď na následný útěk a ostatní mezi tím čekali. Za tři dyny se Desro kupodivu vrátil. Vět?í část dru?iny se rozhodla vyrazit do hradu. Venku zůstala Ettariel a Oskar. Po několikahodinovém průzkumu tajné chodby a obtí?ích s otevřením dveří, na které museli pozvat Oskara, se nakonec dostali do hradu. Následovala akce sejmutí dvou strá?ných na nádvoří a jejich nahrazení, co? se kupodivu podařilo. Následně dru?ina pronikla do svatyně a tam v kryptě si popovídala s dal?íma čtyřma strá?nýma. Na?těstí se Geofrei převlékl tak?e si čtyřka dole myslela ?e je to střídání. Je půl dvanácté a dru?ina ve svatyni přemý?lí co se čtyřkou dole.

Hra dne: 22.1.2012 PJ Plz

Na druhé zabu?ení u? ale otevřel stařičký správce domu, kteří dru?ině sdělil, ?e Leska který si dům pronajal u? zde není. Dru?ina se nakonec rozhodla si dům pronajmout a začala zji??ovat co je v truhle. Během průzkumu zabu?il na dveře mu? který tvrdil ?e se jmenuje Malvel a ?e od dru?iny tu truhlu koupí. Dru?ina tak dlouho přemý?lela a? Malvel zase ode?el. Druhého dne ránu dru?ina prodala koně a vůz a koupila si plavenku dále. Před tím je?tě Mai dostala jako dárek od neznámého ctitele prstýnek s Helionem ? démonem poslem, okřídleným psem. Plavba probíhala bez problému. Po vylodění se dru?ina ubytovala v malebné hospůdce U stříbrného měsíce a začala zji??ovat informace co tom zda někdo skutečně přijel a nebo ne. Tedy Dařbog s Estatem ?li místo zji??ování informací do slunečního chrámu kde Dařboga s démonickýma rukama zatkli pro kacířství a dali ho do cely se skutečným démonem. Estat ?el pro pomoc. Mai s Oskarem se celý den toulali po městě a nic nezji??ovali. Jediní kdo skutečně něco zji??ovali byli Valerius a Ettariel. Večer se v?ichni se?li a začalo se uva?ovat o tom jestli pomoct Dařbogovi. Valerius byl striktně proti a raději ?el spát. Zbytek dru?iny nahlas přemý?lel a do přemý?lení se jim připletl hospodský, který jak se ukázalo později ve sklepě byl zároveň démonským knězem. Tuhle skutečnost u? ale nevydr?ela Ettariel a s panickým křikem utekla. Oskar, Valerius a Ettariel z hospody magicky zmizeli. Mai a Estat převlečení za mnichy slunečního chrámu s padělanou listinou o převozu démonů ?li vysvobodit Dařboga a démona. Kupodivu se jim to podařilo ale při?lo u toho o ?ivot několik paladinů. Zbytek dru?iny u? ale nena?li a tak se rozloučili a ode?li. Estat někam za město do divočiny, Mai zpět do města a Dařbog s ní.

Hra dne: 15.1.2012 PJ Plz

Konečně se ozval Borlam a druhý den se dru?ina vydala na cestu jako doprovod koně, vizu a na voze tě?ké truhlice. Borlam je?tě přivedl dal?ího člověka, nějakého venkovského chasníka s lukem a mečem. První půlka dne probíhala bez problému. Po odpolední siestě ale dru?ina potkala Borlamova starého známého tedy nejspí?e podle toho jak vypadal. Chvíli si vykládali o tom kdo koho dříve zabije a jestli jim to stojí za to, a? Oskar začal boj vypu?těním kouzla. Zasyčel blesk a v?ichni se vrhly do boje. Ze začátku dru?ina výtězila Dařbok sejmul jednoho útočníka ale potom se situace obrátila. Objevila se kouzelnice do té doby skrytá kouzlem a u Dařboga, Oskara a Mai vytvořila vakuum. Ti z toho byli tak rozházení, ?e Oskar padl hned, Dařbog se nesoustředil a schytal a ránu a potom ?el k zemi a podobně na tom byla i Mai. Estat ? onen venkovan se sice chvíli pokou?el strefit ?ípem do kouzelnice ale moc se mu to nedařilo. Dal?í zvrat byl kdy? kouzelnice začala z neznámého důvodu panikařit a prchat a v?ichni ostatní za ní. Boj skončil. Oskar se dal do pořádku, Dařbog taky ale Mai byla z dal?ích bojů vyřazená kvůli přetr?eným svalům a ?lachám na ruce. Útočníci taky při?li o jednoho tak?e situace byla rovnocená. Dal?í útok při?el v noci. Na?těstí si Borlam plí?ících se útočníků v?imnul a nenápadně probudil dru?inu. Z neznámého důvodu zaútočili jen dva z toho jednomu u?al první ránou ruku Valerius. Ti co nezaútočili se zase rychle stáhli. Na chvíli si odskočil Borlam a u? se nevrátil. Dru?ina se po krátké výměně názorů rozhodla i s vozem vrátit, proto?e neznala msto ani osobu které má být náklad doručen. Do města se vrátili těsně před zavřením bran přijeli a? před ?lechtické sídlo odkud vyrazili a zabu?ili na dveře. Nikdo neotevřel.

Hra dne: 28.12.2011 PJ Plz

Nakonec se dru?ina rozhodla vzít záchranu o vlastních rukou a kývla na nabídku nekromanta. Před odjezdem je?tě Ettariel aktivně svojí krví asistovala při vyvolávání démona, který ma hlídat sídlo po dobu nepřítomnosti nekromanta. Cesta proběhla bez komplikací. V přístavu se Ettariel podařilo nenápadně varovat místní úředníky a ti na loď poslali vojsko. Mai, Oskar a Dařbok to ale ?patně pochopily a raději opustili loď. Mai plava, Oskar se vzná?el a Dařbog se pokou?el plavat a nakonec i doplaval. Mai s Oskarem se ukryli mimo město tam chvíli počkali a vydali se hledat zbytek. Dařbog strávil několik dní ve vezení a Ettariel s Valeriem v příjemné místnosti v nemocnici na pozorování, kvůli mo?ným chorobám. Nekromat pobil vět?inu vojáků co mu ve?la do podpalubí a i s lodí se potopil. Dru?ina se opět nějak dala dohromady a vydala se do Norlasu ? vedlej?ího města. Cestou se seznámili s bojovníkem který si říká Borlam a pracuje pro barona Leska. Nabídl dru?ině práci v podobě doprovodu jedné truhličky asi dva dny cesty. Do doby ne? dru?ina i s Borlamem vyrazí na cestu jsou ubitovaní přímo v sídle barona a u?ívají si velkoměsta. Lépe řečeno Mai s Oskarem si u?ívaly večerní bary (Oskar to nakonec z důvodu příli?ného úbytku peněz vzdal). Valerius tradičně doprovází Etarie kteří se spí?e prochází městem a ?li se podívat na záhajení trhů, které zahajoval princ ale jinak v?ichni dohromady zkrátka čekají co bude dále.

Hra dne: 11.12.2011 PJ Plz

O lodi se dru?inka, říkejme tomuto nesourodému společenstvu tak, nic moc nedozvěděla a tak se rozhodla ?e jde spát a dal?í den odplouvá. V noci se je?tě ukázalo ?e krásná Ettariel asi trpí nějakou psychickou poruchou proto?e udělala stra?ný rozruch a tvrdila ?e ji chce někdo zabít. Nikdo se nakonec neukázal jen Oskar si při této příle?itosti stihl zlomit ruku, kdy? spadl ze schodů ale kouzla druhý den ráno od jednoho léčitele to spravila. Na lodi se dru?ině nic moc nestalo jen místo deseti dnů cesta trvala sedum a cíl cesty byl jiný ne? dru?ina chtěla. Kapitán lodě je?tě předal dru?ině pozdravy od hraběte Zeppelina a odplul. Dru?ina si ale i na ostrově poradila. Na?la místo kde bylo mo?né vylézt na útesy, dokonce vyhrála souboj s ohnivým vlkem který tam na ně čekal. No vyhrála souboj po té co několik kol spolu různě zápolili tak to Sira Valeria přestalo bavit, rozmáchl se mečem a rozdrtil vlkovy hlavu. Druhou náv?těvu u? dru?ina nezabila. Byl to kostlivec který se jim poklonil a dovedl je do sídla svého pána. Ten dru?ině nabídl dohodu, ?e mu pomohou dostat se do jedné zatím blí?e nejmenované vesnice tím, ?e budou naoko dělat posádku jeho lodě. Dru?ina si zatím přijmutí této nabídky rozmý?lí proto?e doufá ve slovo kapitána ?e doručí jistý dopis Firelovi a tím přijde záchrana pro dru?inu z jeho strany.

Hra dne: 27.11.2011 PJ Plz

Boj byl dobojován. Hospoda ztichla. Oskar s Valeriem se postaraly o útočníky. Sebrali jim zbraně, peníze daly hospodskému a v?echny vyházeli ven do de?tě. Potom se postarali i o přátele a zbylé kouzelníky například ?Bleska? ? kouzelníka který seslal blesk a který skončil s přetr?eným svalem na noze. Blesk je pouze přezdívka je?tě se mu také říká mistr jednoho kouzla, přesné jméno zatím není známo a on sám si ho zatím nechává pro sebe. Ráno se potom na?i jmenovaní lidé v hospodě poněkud spárovali. Sir Valerius doprovázel krásnou Ettariel a Oskar se bavil s ?ivelnou a mo?ná tro?ku záhadnou tanečnicí Mai. Jen Dařbok který je ?karedý jak noc mě zatím na ?eny smůlu. dne se odvíjeli dále a dále se odvíjel i příběh hlavně rytíře Valeria, který nakonec vyu?il jak slu?eb Oskara, ke kontaktování svého přítele alchymistického velmistra Firela tak vyu?il slu?eb Dařboga,, který ač z vá?ené rodiny Hindenburků se raději choval jako sluha, asi kvůli nedostatku financí. I Ettarie se ukázala jako velmi důle?itá součást tvořícího se společenství. Prozradila ?e mívá tu?ení a díky ní, vě?tkyně z přístavu a siru Valeriovi se nakonec v?ichni málem ocitly na lodi plující na sever v honbě za nějakým magickým pokladem. A opět díky Ettariel nakonec na loď nikdo nenastoupil proto?e její vidění ji přimělo nenastoupit. Do hry opět vstoupil Firel se svoji magií a začal prověřovat loď.

Hra dne: 13.11.2011 PJ Plz

V hospodě U mořské pěny do?lo ke rvačce. Skupinka potí?istů kteří u? s tím ?e se poperou do hospdy při?la ji nakonec neopustila. Jeden trhl blesk a nevykrvácel jen díky přítomnosti čaroděje Oskara, který zde zapíjel s kamarády ?al nebo? byl vyhozen z kouzelnické akademie. ?ivot potom tomuhle ohořelému potí?istovi zachránila svým kouzlem jedna z místních tanečnic. Do do hospodské rvačky se nezapojilo kromě personálu hospody jen několik lidí. Jedním z nich byl zahalený ?hezoun? Dařbok, druhým potom sir Valerius. Dal?í kdo se nezapojil do lomozu v hospodě byla krásná Ettariel která raději ode?la do svého pokoje. Po třesknutí blesku a léčení se u? ale ?lo na no?e a do bitvy se zapojily i dva vý?e uvedení přihlí?ející pánové. První Dařbok jak rychle napadl velitelku potí?istů tak, tak rychle skončil na zemi v komatu a druhý Valerius dostal ?avlí přes krou?kovou ko?ili a raději se odklidil dále. Velitelku potí?istů nakonec udolal kapitán jedné lodě svým bojovým uměním.


Nahoru
Rozcestnik
 • Kronika
 • Kroniky od PJe
 • Postavičky
 • Ostatní postavy
 • Bohové
 • Pravidla
 • Zkušenosti

 • Pravidla
 • Tabulky zbraní
 • Backgroundy
 • Upíři

 • Zpět
 • Novinky
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Kniha návštěv
 • Autorizované