ostavičky které družina potkala nebo jsou nějak významné pro děj. Do budoucna jich asi bude přibývat, takže přeji příjemné počtení.

Blesk

lesk je přezdívka kouzelníka který jak se říká je mistrem jednoho kouzla a to právě blesku. Jeho jméno dru?ina nezná. Zatím je dru?ině velmi nápomocen a dělá spojku mezi Firelem a dru?inou. Mo?ná ?e jeho minulost toto prostřednictví do budoucna nezničí.

Higashi

apitán lodě a vrah naposledy najatý hrabětem von Zeppelin na to aby vysadil dru?inku na pustém ostrově. Je to jinak ten stejný ?aman co nakonec přemohl Freu v hospodě.

Frea

elitelka potí?istů. Byla to pravě ona kdo poslal Dařboga do komatu a donutila Valeria couvnout.

Mai

arová tenečnice, která doprovázela dru?inu. Bolo vidět, ?e si s ničím moc neláme hlavu a osud dru?iny je ji mo?ná zcela volný. Postupně se projevila její spojitost s démony a tak nakonec kdy? zachraňovala jednoho démona a Dařboga se ji zbytek dru?iny ztrati a ona u? ho ani nehledala. Kde je teď a jestli se s ní dru?ina je?tě někdy setká to ví snad jen v?ichni pekelní démoni.

Borlam

uelista který najal dru?inu na doprovod truhlice. Po dvou střetech a zabití jednoho z protivníků se vypařil a dru?ině nezaplatil slýbené peníze. Kromě toho ?e je členem dru?iny barona Leska o něm dru?ina vlastně nic neví.

Baron Leska

ru?ina od něj měla jeden úkol prostřednictvím Borlama. Nic jiného o něm dru?ina neví snad jen to ?e zmizel spolu s Borlamem a tedy asi nebude moc důvěryhodný.

Firel

elealchymista a přítel Valeria. Je jedním z kouzelníků působících na univerzitě na Měsíčním ostrovu.

Malvel

u?, který chtěl od dru?iny koupit truhlici, kterou měla dru?ina pro Borlama ochraňovat. Při?el o půlnoci a jeho dva strá?ní byli silně podezřelí. Ne? se dru?ina domluvila jestli mu trhlici prodá nebo ne tak zase ode?el. Co byl zač to asi raději nevědět.

Desro

ový člen dru?iny. Celým jménem Desro Demeter, snědý, dlouhé černé vlasy a s nau?nicí v uchu. Spousty bratranců po celém světě z něj mo?ná dělají docela přínosného člena dru?iny. Zatím moc nebojoval ale ta tě?ká mačeta kterou jednou ranou u?al strá?nému nohu rozhodně vypadá nebezpečně. co se týče zybtku tak se zatím moc neprojevil.

Hensel

ývalý správce na hradě Klag. Den po příjezdu se ztratil. Jestli byl zabit nebo raději zmizel sám se zatím neví.

Norbert

uchař na hradě Klag. Vyzná se v bylinkách a mnéhé přidává do jídel. Zatím v?em chutná a je?tě se nikdo neotrávil.

Mariana

lu?ebná na hradě Klag

Alex

Slu?ebná na hradě Klag

Nina

lonďatá slu?ebná na hradě Klag.

Bořivoj

Bývalý účetní na hradě Klag. Popraven za zpronevěru a teď začal po hradě bloudit jako duch.

Stín

ájemný zabiják duchů. Ka?dou noc likviduje ducha efky. Teď asi je?tě přibude kontrakt na ducha Bořivoje.

Rainer

elitel strá?í na hradě Klag. Ostřílený voják a veterán několika bitev.

Silverius

tavitel na hradě Klag.


Nahoru
Rozcestnik
 • Kronika
 • Kroniky od PJe
 • Postavičky
 • Ostatní postavy
 • Bohové
 • Pravidla
 • Zkušenosti

 • Pravidla
 • Tabulky zbraní
 • Backgroundy
 • Upíři

 • Zpět
 • Novinky
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Kniha návštěv
 • Autorizované