ohové tohoto světa jsou dvojí. První skupinu tvoří bohové většinou dobří symbolizují světlo - sluneční ale třeba i měsíční a světlo hvězd,oheň, kvetoucí přírodu a denní zvířata. Jejich účast na světě je pomněrně malá protože se traduje že pokud sestoupí na zem tak zde na zemi jsou smrtelní a zranitelní. Svoji moc dávají najevo prostřednictvím svých vyznavačů. Druhou stranou jsou démoni temnoty. Představují vše spojené s tmou, násilím a většinou i vším zlým. Jejich uctívání je proto také krvavě potlačováno. Moc démonů je stejná jako moc bohů světla. Ne proto že by byli stejně mocní ale proto, že jsou blíže světu a více jej umí ovlivnit. Navíc se traduje, že většina z démonů se chce dostat na zem protože na rozdíl od křehkých bohů jsou mocní démoni i výtečnými válečníky a i jejich síla odlnost a další vlatsnoti velmi předčí ty lidské.

Alara

ohyně svatla a léčení. Je zobrazována jako ?ena s plachetkou pře vlasy a s otevřenou náručí. Přesto ?e vypadá mírumilovně její uctívači jsou nejfanatičtěj?ími zástupci dobra proti síle démonů.

Helion

es velikosti a? válečného oře s netopířími křídly a rudýma ohnivýma očima. Dle slov Mai je to démon posel. Jedin který se mů?e na světě zjevovat bez pozvání jen o své vůli. Proto také dost často vyřizuje různé vzkazy. Je také schopen vstupovat do snů jak si vyzkou?el Oskar. Přes v?echny jeho vlastnosti patří mezi slab?í démony.


Nahoru
Rozcestnik
 • Kronika
 • Kroniky od PJe
 • Postavičky
 • Ostatní postavy
 • Bohové
 • Pravidla
 • Zkušenosti

 • Pravidla
 • Tabulky zbraní
 • Backgroundy
 • Upíři

 • Zpět
 • Novinky
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Kniha návštěv
 • Autorizované