ravidla ať již doma vymyšlená a nebo jen přejatá odjinud. Standardně hrajeme pouze na základní pravidla s rozšířenými dovednostmi (skilly). Zapomeňte na všechna kouzla z jiných knih než základního Spell law už tak jich je až moc. K dispozici mám všechna rozšření první edice Rolemastera a tak jsem prošel všechna pravidla a z nich vybral ta, která se mi libila a nebo ta, která nebudou příliš zatěžovat další administrativou a počítáním.

Spell mastery

Tři mo?ná pou?ití a rozvíjení skillu Spell mastery.

1. u kouzel která vy?adují koncentraci, rozvijí se na určité kouzlo (případně stejně nazvaná vy??í kouzla), úspěch 101 znamená ?e kouzlo dané kolo bě?í dále i bez koncentrace

2. překonání ESF za vy??í úroveň - rozvíjí se skill za jeden spellist, skill /5 je bonus k hodu proti ESF (v případě neúspěchu se počítá ESF x3)

3. zlevněné sesílání ("Undercasting") - rozvíjí se stejně jako u ESF na celý spell list a výsledek se dělí 5. ESF se počítá tak, ?e ka?dé zlevnění se bere stejně jako by bylo kouzlo o jednu úroveň vý?e ne? sesilatel. (-1 Pp kouzlo o úroveň vý?e, -2 Pp o dvě úrovně vý?e atd.)

Ambush

Úprava Skillu Ambush.

Dříve: 1 kří?ek = 1 bod do Ambush, nic jiného se nepočítá

Změna: Normální počítání skillu bez vlastnosti (kří?ky plus body za úroveň) výsledek /5 a zaokrouhlen na celé číslo.

Více útoků za kolo

Dříve: Stále jeden útok

Změna: Útok jde rozdělit na více útoků s několika podmínkami.
1) ka?dý útok musí mít minimálně 10 kří?ků - na dva útoky tedy musím mít minimálně 20 kří?ků na zbrani, při třiceti ji? mohu mít tři útoky.
2) kří?ky se rozdělují postupně a mají svoji původní hodnotu - tedy první útok 10 kří?ků = 50 (10*5), druhý útok 10 kří?ků = 20 (10*2) atd. a? po rozdělení kří?ků se příčítají body za vlastnosti a za úroveň
3)pokud útočím vícekréte nemohu se stejnou zbaní bránit.
4)při pou?ití části útoku do obrany (?títu nebo druhé zbraně) se tato část odečítá od v?ech útoků (stejně jako při boji dvěma zbraněma)a pokud pou?iji tak velkou část ?e by bonus z pou?itých kří?ků do útoku byl záporný tak daný útok zaniká.

Příklad:
Duelista má 30x na zbani sílu 15 a je na 15 úrovni (+3/Lvl = 45). Mohu mít tři útoky a to první 50+15+45 = 110, druhý 20+15+45 = 80, třetí 10+15+45 = 70.

Pokud pou?iji 15 se ?títem do obrany tak první útok 50-15+15+45=95, 20-15+15+45=65, třetí 10 za kří?ky-15za obranu je záporné číslo, tedy třití útok zanikl a je lep?í mít druhý útok 20x+10x-15(parry)+15(St)+45(lvl)=75.

L a SL creature

Dříve: Large Cerature zásahy od critikalu B, Superlarge creature do D, bez rozdílu mezi dal?í silou zásahu.

Změna:
Large creature B -10 na hod, C -5, D 0, E, +5 atd.
Superlarge Creature D -10 na hod, E -5, F 0, G +5 atd.
(Arms companion bod 4.10.)

Two-weapon katas

Základní pravidla neře?ila pokud si martial artist chtěl vzít dvě zbraně. Kata se dvou zbraněma jsou mo?ná od 90 útoku (pouze kří?ky, vlastnost, bonus za úroveň, případně dal?í "přímé" bonusy - nelze pou?ít například "Zen master"). Počítají se do celkového počtu weapon kata která postava mů?e mít.

Two-weapon katas:
1) -30 do útoku (místo -20 jako u weapon kata s jednou zbraní)
2) k normálnímu zranění se příčítá = maximální zranění jedné zbraně + maximální zranění druhé zbraně - 2X maximální zranění Martial arts (v?e samozřejmě ve sloupečku příslu?ného brnění)
3) dva kritické zásahy navíc první o jednu úroveň ní?e druhý o dvě úrovně ní?e, na v?echny zásahy jeden hod


Nahoru
Rozcestnik
 • Kronika
 • Kroniky od PJe
 • Postavičky
 • Ostatní postavy
 • Bohové
 • Pravidla
 • Zkušenosti

 • Pravidla
 • Tabulky zbraní
 • Backgroundy
 • Upíři

 • Zpět
 • Novinky
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Kniha návštěv
 • Autorizované