Nedávno jsem si od Ondry II pujčil jeho nově přivezená pravidla pro epické úrovně, takže aby z toho měli něco i ostatní, tak tady jejich část zveřejním a přeložím. Nebudu zde uvádět omáčku kolem a rovnou přejdu k věci.Předem se omlouvám za chyby bude jich tu více než dost. Čeština nikdy nebyla moji silnou stránkou.

Epické odbornosti. Neepické odbornosti

Po do sažení dvacáté úrovně a přechodu na úroveň dvacátou prví vzniká v prvidlech zákldních díra kterou doplňuje EPIC LEVEL HANDBOOK. Při přestupu postavičky na jednadvacátou úroveň se už neberou v potaz tabulky základního útoků povolání na které přestupuje, ale pouze tabulku následující. To samé platí i záchraných hodech na odolnost reflexi a vůly. To platí i v případě kdy si na 21 úrovni vyberu nové povolání. Vše ostatní je stejné jen základní útok a hody na záchranu se už vždy berou podle následující tabulky.

Úroveň Epický základní útok Epické záchrané hody zkušenosti dovednosti povolání dovednosti odbornosti vlastnosti
21 +0 +1 210 000 23 11 1/2 osmá .
22 +1 +1 231 000 24 12 . .
23 +1 +2 253 000 25 12 1/2 . .
24 +2 +2 276 000 26 13 devátá šestá
25 +2 +3 300 000 27 13 1/2 . .
26 +3 +3 325 000 28 14 . .
27 +3 +4 351 000 29 14 1/2 desátá .
28 +4 +4 378 000 30 15 . sedmá
29 +4 +5 406 000 31 15 1/2 . .
30 +5 +5 435 000 32 16 jedenáctá .
+1 na každé sudé úrovni na každé liché úrovni +1000 x úroveň +1 +1/2 +1 za tři úrovně +1 za čtyři úrovně

V naší družince se vyskytují pouze Barbar, Kněz, Bojovník, Hraníčář, Tulák, Kouzelník a Čaroděj, proto se omlouvám, ale z časových důvodů sem budu dávat věci zajímavé pro tyto povolání.

Úroveň Barbar Bojovník Čaroděj Hraničář Kněz Kouzelník Tulák Mnich
21 . . . . . . Zákeřný útok +11d6 +4AC, 100´(65´)
22 záhadný úhyb (+5 proti pastem) bonusová odbornost . . . . . +4AC, 100´(65´)
23 snížená zranitelnost 5/- . bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost Zákeřný útok +12d6, záhadný úhyb (+5 proti pastem) +4AC, 100´(65´)
24 Zuřivost 7/den, bonusová odbornost bonusová odbornost . . . . bonusová odbornost +4AC, 110´(70´)
25 Záhadný úhyb (+6 proti pastem) . . šestý úhlavní nepřítel . . Zákeřný útok +13d6 +5AC, 110´(70´), bonusová odbornost
26 Snížená zranitelnost 6/- bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost záhadný úhyp (+6 proti pastem) +5AC, 110´(70´)
27 . . . . . . Zákeřný útok +14d6 +5AC, 120´(75´)
28 Záhadný úhyb (+7 proti pastem) bonusová odbornost . . . . bonusová odbornost +5AC, 120´(75´)
29 snížená zranitelnost 7/- . bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost bonusová odbornost Zákeřný útok +15d6, záhadný úhyb (+7 proti pastem) +5AC, 120´(75´)
30 . bonusová odbornost . sedmí úhlavní nepřítel . . . +6AC, 130´(80´)
životy 1d12 1d10 1d4 1d10 1d8 1d4 1d6 1d8
body 4+Int 2+Int 2+Int 4+Int 2+ In 2+Int 8+Int 4+Int

Odbornosti spojené s úrovní a né s povoláním lze vybrat jakkoliv z Epických odborností, odbornosti u jednotlivých povolání lze vybrat jen z následujících:

Barbarské odbornosti:
Armor Skin, Chaotic rage, Damage reduction, Devasting Critical, Dire Charge, Epic Endurance, Epic prowess, Epic speed, Epic Toughness, Epic Weapon Focus, Fast Healing, Incite Rage, Legendary Climber, Legendary Leaper, Legendary rider, Legendary Tracker, Legendary Wrestler, Mightli Rage, Overwheming Critical, Ruinous Rage, Terrifying Rage, Thundering Rage.

Bojovníkovi odbornosti:
Armor skin, Combat archery, Dmage reduction, Dire charge,Distant shot, Epic endurance, Epic leadership, Epic prowess, Epic toughness, Epic Weapon focus, Epic weapon specialization ,Exeptional Deflection, Improved combat reflexes, Improved manyshot, Improved stunning first, Improved Whirlwind attack, Infinity deflection, Instanat reloaded, Legendary Commander, Legendary rider, Legendary wrestlar, Overhelming critical, Penetration damage reduction, Perfect two weapon fighting, Spellcasting harrier, Storm of throws, superior iniciative, Swarm of arrows, Two weapon rend, Uncanny accuracy.

Kouzelníkovi odbornosti:
Augmented alchemy, Automatic quicken spell, Automatik silent spell, Automatic still spell, energi rezistance, Combat casting, Craft epic magic arms and armors, Craft epic rod, Craft epic staff, Ctraft epic woundrous item, Efficient item creation, Enhance spell, Epick spell focus, Epic spell penetratin, epic spelcasting, Familiar spell,Forge epic ring, Ignore material components, Improved combat casting, Improved heighten spell, Improved metamagic Improved spell capacity, Intensify spell, Multispell, Permanent emanation, Scribe epic scroll, Spell focus, Spell Knowledge,Spell mastery, Spell penetration, Spell stowaway, Spell opportunity, Spontaneus spell, Tenacious magic a veškeré item creations odbornosti. (přítel každou lichou úroveň +1 AC, a inteligenci a na 21, 31 a 41 dostane odbornost familiar spell)

Hraničářovi odbornosti:
Bane of enemies, Blinding speed, Combat archery, Death of enemies, Distant shot, Epic endurance, Epic prowess, Epic speed, Epic toughness, Epic weapon focus, Fast healing, Improved combat casting, Improved favored enemy, Improved manyshot, Improves spell capacity, Legendary Climber, Legendary rider, Legendary tracker, Perfect healing, Perfect two weapon fighting, Permanent emanation, Spontaneus spell, Storm of throws, Swarm of arrows, Two weapon rend, Uncanny accuracy.

Kněžské odbornosti:
Armor skin, Automatic quicken spell, Automatic Still Spell, Bonus Domein, Enhance Spell, Epic Spell focus, Epic spell penetration, Epic spell casting, Ignore material components, Improved Alignment-Based casting, Improved combat casting, Iproved heighten spell, Improved metamagic, Improved spell capacity, Intensify spell, Negativ energi burst Permanent emanation, Planar Turning, Positive energi aura.

Čarodějovi odbornosti:
Augmented alchemy, Automatic quicken spell, Automatik silent spell, Automatic still spell, energi rezistance, Enhance spell, Epick spell focus, Epic spell penetratin, epic spelcasting, Familiar spell, Ignore material components, Improved combat casting, Improved heighten spell, Improved metamagic Improved spell capacity, Intensify spell, Master staff, Master wand, Multi spell Permanent emanation, Spell Knowledge, Spell stowaway, Spell opportunity. (přítel každou lichou úroveň +1 AC, a inteligenci a na 21, 31 a 41 dostane odbornost familiar spell)

Tulákovi odbornosti:
Blinding speed, Combat Archery, Dexterous Fortitude, Dexterous Will, Epic dodge, Epic reputation, Epic skill focus, Epic speed, Improved combat reflexes, Improved snake attack, Legendary Climber, Lengering Damage, Self concealment, Snake attack of ofportunyty, Spellcasting Harrier, Superior Initiative, Trap sense, Uncanny accuracy a speciální pro tuláka z původních pravidel.

Mnichovi odbornosti:
Armor Skin, Blinding Speed, Damage Reduction, Energy Rezistance, Epic Prowess, Epic Speed, Epic Toughnes, Exceptional Deflection, Fast Healing, Improved Combat Reflxes, Improved Ki Strike, Improved Spell Rezistance, Improved Stunnig First, Infinite Deflection, Keen Strike, Legendary Climber, Legendary Wrestler, Reflect Arrows, Righteous Strike, Self Concealment, Shattering Strike, Vorpal Strike

Názvy jednotlivých odborností pro jednoduchost překládat nebudu, ale jejich popis už překládat budu. Většinu zkratek používám anglických jako BASE, AC, atd. Vypsal jsem všechny odbornostti ale ty které vyžadují minimálně tři ruce nebo některé z prestižních povolání překládat ani nemíním. Později možná přeložím i ty ostatní. Veškeré české výrazi jsou přejaty ze Stínu rytíře kde najdete také veškerá základní pravidla.

Adition magic item space (Epická)

Můžete mít více magických věcí
Výhody: vyber si typ magického předmětu který má limit na současné nošení a dávají ti výhody např prsten nebo pásek. Od teď můžeš nosi o jeden předmět daného typu více.
Normálně: bez této odbornosti je postalička limitována na jednu čapku nebo přilbu, jedny čočky nebo brýle, jeden plášť či kápě, jeden amulet, broš, medajlon nebo náhrdelník, jedno brnění (ať už jakékoliv), jeden pár náramků, jedny rukavice, dva prsteny, jeden pásek, jeden pár bot.
Speciální: můžete si tuto odbornost vzít vícekráte, pokaždé si ale musíte vzít jiný typ předmětu.

Armor skin(Epická)

Tvoje kůže bude jako brnění
Výhody: Dostaneš +2 bonus za připozené brnění nebo tvůj existující bonus se zvedne o 2. Tato odbornost se nesčítá s žádnou přirozenou zbrojí, kterou ti poskytuje magický předmět nebo kozlo které nemá trvalý efekt.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte, její bonusi se sčítají.

Augmented alchemy (Epická)

Můžeš tvořit alchymistické věci a látky, která jsou mnohem mocnější než normálně.
Výžaduje:Int 21, alchimii 24 bodů,
Výhody:Jakmile děláte magické věci, můžete si zvolit je dělat mnohem silnější. Obtížnost se zvedne o +20 cena 5x zdvojnásobí se zranění pokud to nemá zranění tak doba trvání, Poku trvání je neomezené nebo okamžité tak všechny rozměry působení. Pokud to nemá rozměr tak se na to nedá použít tato odbornost.

Automatic quicken spell (Epická)

Můžeš sesílat svá jednodušší kouzla v momentě.
Výžaduje:Zrychlené kouzlo, Čarozpyt 30 bodů, schopnost sesílat kouzla deváté úrovně (arcane or Divine spell)
Výhody: Můžeš sesílat veškerá kouzla nulté, první, druhé a třetí úrovně jako zrychlené kouzlo, ale bez potřeby zvíšení úrovně kouzla. Mnošství kouzel za kolo je stejné jako u zrychleného kouzla. Kouzla jejichž doba sesílání je delší než jedno kolo nemůžou být zrychlena.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekrát. Pokaždé budou zrychlena kouzla následujících tří nejnižších úrovní. Např kouzelník který si vezme tuto odbornost dvakrát bude moc zrychlovat kouzla nulté až šesté úrovně.

Automatic silent spell (Epická)

Můžeš sesílat některá ze svých nižších kouzel potichu
Výžaduje:Tiché kouzlo, Čarozpyt 24 bodů, schopnost sesílat kouzla deváté úrovně (arcane or Divine spell)
Výhody:Můžeš sesílat kouzla nulté první druhé a třetí úrovně potichu bez zvíšení jejich úrovně.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekrát. Pokaždé budou ztišena kouzla následujících tří nejnižších úrovní. Např kouzelník který si vezme tuto odbornost dvakrát bude moc potichu kouzlit kouzla nulté až šesté úrovně.

Automatic still spell (Epická)

Můžeš sesílat některá ze svých kouzel bez gestikulace.
Výžaduje:Nenápadné kouzlo, Čarozpyt 27, schopnost sesílat kouzla deváté úrovně(arcane or Divine spell)
Výhody: Můžeš sesílat kouzla nulté první druhé a třetí úrovně bez gestikulace bez zvíšení jejich úrovně.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekrát. Pokaždé budou ztišena kouzla následujících tří nejnižších úrovní. Např kouzelník který si vezme tuto odbornost dvakrát bude moc bez gest kouzlit kouzla nulté až šesté úrovně.

Bane of enemies (Epická)

Tvé útoky budou dávat více zranění tvým úhlavním nepřátelům.
Výžaduje:Zákony divočiny 24 bodů, pět nebo více úhlavních nepřátel.
Výhody:Jakákoliv zbraň použitá proti tvým úhlavním nepřátelům se bere jako zhoubná zbrň (bane v orginále nevím jak to lépe přeložit), to znamená má +2 útok a +2d6 ke zranění proti svým úhlvním nepřátelům. Tato vlastnost se nesčítá s případnou stejnou vlastností tvé zbraně.

Beast Companion (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Beast Wilad Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Blinding speed (Epická)

Na chvíli můžeš být rychlý
Výžaduje:obratnost 25
Výhody:na pět kol za den jsi rychlí jako by jsi měl na sobě kouzlo rychlost.Všech pět kol nemusí být v jednom úseku. Activace je volná akce.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekrát. Pokaždé dostaneš dalších pět kol na den.

Bonus domain (Epická)

Máš přístup k další doméně
Výžaduje:moudrost 21, schopnost sesílat kněžská kouzla deváté úrovně
Výhody:Vybersi další doménu od tvého boha. Nyní máš přístup k doménovím kouzlům jako u svých původních domén.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekrát, pokaždé si vybereš jinou doménu svého boha.

Bulwark of Defense (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Chaotic Rage (Epická)

Tvá zuřivost zraní více zákoné tvory
Výžaduje:zuřivost 5/den, chaotické přesvědčení
Výhody: Jakákoliv zbraň použitá při zuřivosti se bere jako chaotická (+2d6 zranění zákoným tvorům). Tato vlastnost se nesčítá se stejnou vlastností zbraně.

Colosal Wild Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Combat archery (Epická)

Můžeš střílet z luku na blízko aniž bis vyvolal příležitostný útok.
Výžaduje:úhyb, pohyblivost, míření
Výhody:při střelbě z luku neprovokuješ k útoku
Normálně:bez této udbornosti vyvoláváš příležitostný útok od všech nepřátel kteří tě ohrožují.

Craft epic Magic Arms and Armors (epická, Item creation)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Craft Epic Rod (epická, Item creation)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Craft Eoic Staff (epická, item creation)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Craft Epic Wounrous Item (epická, Item creation)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Damage reduction (Epická)

Sníží se ti o něco zranění.
Výžaduje:odolnost 21
Výhody:Dostáneš sníženou zranitelnost 3/-. Nesčításe s redukcí kterou ti poskytuje nějaká magická věc či magický effekt který není trvalý.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít několikrát, pokaždé se ti sníží zranitelnost o tři.

Deafening Song (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Death of Enemies (Epická)

Můžeš okamžitě zabít úhlavního nepřítele jedním útokem.
Výžaduje:Bane of enemies, zákony divočiny 30 bodů, pět nebo více úhlavních nepřátel (jako Hraničář)
Výhody:Jakmile dáš kritický zásah svému úhlavnímu nepříteli ten si musí hotin na FOR, obtížnost 10+ 1/2 úroveň hraničáře + Moudrost, nebo okamžitě zemře.
Speciální:Potvory které nedostávají kritické zásahy jsou imuní vůči této odbornosti.

Devasting Critical (Epická)

Vyber si jeden typ zbraní jako dlouhý meč nebo bojovou sekeru. S touto zbraní jso schopen zabyt potvoru na jeden útok.
Výžaduje:Síla 25, drtivý úder, rozetnutí, mocné rozetnutí, zlepšený kritikl (s danou zbraní), Overhelming critical (s danou zbraní) a zaměření na zbraň (s danou zbraní)
Výhody:Jakmile s danou zbraní potvrdíš kritický zásah cíl si hodí FOR, proti 10 + 1/2 tvé úrovně + Síla, nebo je mrtev. Na protivníky kteří nedostávají kritické zásahy tato odbornost neúčinkuje.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít několikrát, pokaždé ale na jinou zbraň.

Dexterous fortitude (Epická)

Jsi schopen odvrátit fyzický útok velkou obratností
Výžaduje:Obratnost 25, kluzká mysl,
Výhody:Jednou za kolo si místo hodu na FOR můžeš hodit na REF. (únik se použít nedá)

Dexterous Will (Epická)

Jsi schopen odvrátit útok na tvou mysl pomocí vysoké obratnosti
Výžaduje:Obratnost 25, kluzká mysl,
Výhody:Jednou za si místo hodu na WILL můžeš hodit na REF. (únik se použít nedá)

Diminutive Wild Shap (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Dire Charge (Epická)

Máš plný útok při zteči
Výžaduje:Zlepšená iniciativa
Výhody:Pokud útočíš ztečí, máš všechny útoky jako při své plné akci, proti protivníkovi na kterého útočíš ztečí.
Normálně:Bez této odbornosti útočíš pouze jednou.

Distant Shot (Epická)

Můžeš trefit zbraní na dálku cokoliv co vidíš.
Výžaduje:Obratnost 25, daleká střelba, míření, všímání 20 bodů.
Výhody:Můžeš házet nebo střílet na cokoliv v dohledu bez postihů za vzdálenost

Dragon Wild Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Efficient Item creation (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Energy resistance (Epická)

Můžeš odolat zranění zvoleného elementálního typu
Výhody:Zvol si typ energie (kyselina, mráz, elektřina, oheň nebo zvuk). Máš 10/- na daný typ energie. Nesčítá se to s odolností z magických věcí či nepermanentních magických efektů.
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost několikrát. Pokud si vybereš stejný typ energie, tak se efekt sčítá.

Enhance Spell (metamagická)(Epická)

Můžeš zvednout sílu kouzel která dávají zranění
Výžaduje:maximalizované kouzlo
Výhody:Kouzla která jsou dX za úroveň se zvednou o +10dX a kouzla která jsou dX za dvě úrovně se zvednou o +5dX (například ohnivá koule se zvedne z 10d6 na 20d6). Kouzlo se učíš jako kouzlo o čtyři úrovně vyšší. Tato odbornost se nevstahuje na kozla která naspecifikují dX za úroveň. Např magická střela je specifikována jako počet střel za úroveň a ne zranění.
Normálně:Bez této odbornosti zraňují kouzla normálně jak je popsáno u každého kouzla.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít několikrát, pokaždé se úroveň kouzla zvedne o čtyři a zranění o +10dX nebo +5dX.

Epic dodge (Epická)

Pomocí této odbornosti jsi schopen se vyhnout zranění
Výžaduje:Obratnost 25, uhýbání, akrobacie 30 bodů, zlepšený únik, obraný kotoul
Výhody:Jednou za kolo když jsi zasažen protivníkem se můžeš rozhodnou použít tuto odbornost. V takovém případě jsi se útoku zcela vyhnul a nedostáváš žádné zranění z tohoto útoku.

Epic endurance (Epická)

Máš legendární vytrvalost.
Výžaduje:Odolnost 25, vytrvalost
Výhody:Kdykoliv postava overuje svou Odolnost za úcelem zjištení, jestli vydrží nejakou námahu, která trvá po delší cas (beh a plavání na delší trate, dlouhodobá práce, usilovný pochod, atd.), má bonus +10 k hodu.

Epic fortitude (Epická)

Postava vydrží víc než obvykle.
Výhody: Postava získá bonus +4 na všechny hody na záchranu na Výdrž.

Epic Inspiration (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Epic leadership (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Epic prowess (Epická)

Máš dobré bojové vlastnosti
Výhody:Získáváš +1 bonus na veškeré útoky
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát. Jejich efekty se sčítají

Epic reflexes (Epická)

Postava má rychlejší reflexy než normálne.
Výhody:Postava má bonus +4 na všechny hody na záchranu na Reflexy.

Epic reputation (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Epic skill focus (Epická)

Postava zvolí dovednost. Pri používání této dovednosti je obzvlášte zrucná.
Výžaduje:20 bodů na zvolenou dovednost
Výhody:Postava získá bonus +10 k overování této dovednosti
Speciální:Tuto odbornost je možné si vzít vícekrát, pokaždé na jinou dovednost.

Epic speed (Epická)

Můžeš se pohybovat mnohem rychleji než normální osoba.
Výžaduje:obratnost 21, běh
Výhody:Tvoje rychlost se zvíší o 30 stop za kolo. Nesčításe to s efekty kouzel nebo nepermentnímy magckými efekty.
Speciální:Tuto odbornost můžeš použít jen když máš na sobě střední nebo lehké brnění, nebo jsi bez brnění.

Epic spell fokus (Epická)

Tvá kouzla z jedné školi budou mocnější
Výžaduje:Greater spell focus (neepická odbornost z této knihy), zaměření na kouzlo, a schopnost seslat alespň jedno kouzlo z déváté úrovně dané školy.
Výhody:Dostaneš +6 na na obtížnost odolání tvým kouzlům, tento bonus se nesčítá s bonusem ze zamněření na školu nebo Greater spell focus.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát, pokaždé ale na jinou školu magie.

Epic spell penetration (Epická)

Tvá kouzla jednodušej prekonají magickou odlnost.
Výžaduje:Greater spell penetration (neepická odbornost z této knihy), pronikavé kouzlo
Výhody:bonus +6 k překonání magické odolnosti, nesčítá se s Greater spell penetration nebo pronikavým kouzlem.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát, pokaždé ale na jinou školu magie

Epic spell casting (Epická)

Můžeš vymýšlet a sesílat najmocnější kouzla.
Výžaduje:Čarozpyt 24 bodů, Znalosti (mystické, náboženské nebo přírodní - podle povolání), schopnost sesílat kouzla déváté úrovně(podle povolání).
Výhody:Můžeš vynalézat a sesílat epická kouzla popsaná v druhé kapitole.Můžeš sesílat tolik epických kouzel kolik je tvá Znalost dělená 10.
Speciální:Pokud máš více jak jeden set znalosti a kouzel například kněžská a kouzelnická můžeš sesílat epická kouzelnická kouzla Znalost mystická /10 a kněžská kouzla Znalost náboženství/10.

Epic toughness(Epická)

Postava je tvrdší než obycejne.
Výhody:Postava má trvale +20 životy.
Speciální:Postava se muže ucit tuto odbornost vícekrát.

Epic weapon focus(Epická)

Vyber si jeden typ zbraně, jako je treba velká sekera. Jsi velmi dobrý v používání této zbraně.
Výžaduje:Změření na danou zbraň
Výhody:+2 k hodům na útok pokud používáš tuto zbraň
Speciální:Tuto odbornost si mužeš vzít vícekrát, ale bonusy se nescítají, pokaždé si musíš vybrat jinou zbraň.

Epic weapon specialization (Epická)

Vyber si jeden typ zbraně, jako je treba velká sekera a s nim dabáš mnohem větší zranění.
Výžaduje:Specializace na danou zbraň, Zaměření na zbraň a Epic weapon specialization (vše na jeden typ zbaně)
Výhody:S daným typem zbraně máš bonus +4 ke zranění
Speciální:Tuto odbornost si mužeš vzít vícekrát, ale bonusy se nescítají, pokaždé si musíš vybrat jinou zbraň.

Epic will (Epická)

Postava získá silnejší vuli než obvykle.
Výhody:Postava získá bonus +4 na všechny hody na záchranu na Vuli.

Exceptional Deflection (Epická)

Můžeš odvrátit jakoukoliv zbraň na dálku.
Výžaduje:Obratnost 21, moudrost 19, Odražení střel, Zlepšený boj bezezbraně
Výhody:Můžeš odvřátit jakýkoliv útok na dálku jako by to byl šíp (u kouzel se zvedá obtížnost odražení o úroveň kouzla)

Extended life span (Epická)

Máš extrémě dlouhý život
Výhody:Přidej jednu polovinu maximálního výsledku maximálního věku ke všem věkovým kategoriím. například člověk má maximální vě +2d20 to znamená že se o dvacet let posunou hranice, z 38 na 58, z 53 na 73 a z 70 na 90 let. Tento bonus nemůže snížit tvoji nynější věkovou kategorii.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Familiar spell(Epická)

Tvůj pomocník může mít jedno z tvých kouzel ja kouzelnou vlastnost
Výžaduje:Inteligence nebo Charizma 25 (podle toho kterou vlastnost využíváš ke kouzlení)
Výhody:Vybersi jedno ze svých kouzel osmé nebo nižší úrovně bez komponent dražších 1 zl či skušeností. Toto kozlu může použít jednou denně tvůj pomocník jako kouzlenou schopnost kde úroveň sesilatele je tvoje úroveň v daném povolání.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekráte, můžeš dát svému pomocníkovi další kouzelnou vlastnost nebo o jedenkrát za den zvednout dosavadní.

Fast Healing (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Fine Wild Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Foge Epic Ring (epická, Item creation)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Gargantuan Wild Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Great charisma (Epická)


Výhody:o jedno se ti zvedne charizma
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Great constitution(Epická)


Výhody:o jedna se ti zvedna Odolnost
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Great Dexterity (Epická)


Výhody:o jedna se ti zvedne obratnost
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Great Inteligence (Epická)


Výhody:o jedna se ti zvedne inteligence
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Great smiting(Epická)

Tvá schopnost smést nepřítele se zlepší
Výžaduje:Charisma 25, schopnost smést nepřítele (z domény nebo jinak)
Výhody:pokud použiješ schopnost smést nepřítele tak místo pouze tvé úrovně se počítá dvojnásobek tvé úrovně.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte, jejich efekty se sčítají, ale nezapomeň že dvaktrát zdvojnásobené znamená pouze ztrojnásobené zranění.

Great strength(Epická)


Výhody:o jedna se ti zvedne síla
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Great wisdom (Epická)


Výhody:o jedna si ti zvedne moudrost
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Group Inspiration (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Hindering Song (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Holy strike (Epická)


Výžaduje:Smeť zlo, jakékoliv dobré přesvědčení
Výhody:Tvá zbraň se v tvých rukou stává svatou a dává +2d6 zranění proti zlým tvorům. Tento efekt se nesčítá s efektem svaté zbraně jako takové. Navác se se tvá zbraň stává požehnanou což můžemít efekt na některé příšery.

Ignore material Components (Epická)

Nemusíš používat materiální komponenty při sesílání kouzel.
Výžaduje:Eschew materuals (neepická odbornost z této knihy), Čarozpyt 25 bodů, schopnost sesílat kouzla deváté úrovně.
Výhody:Můžeš sesílat svá kouzla bez materiálních komponent. Netýká se to ohnisek.

Improved Alignment-base casting (Epická)

Tvá kouzla závislá na přesvědčení jsou silnější
Výžaduje:Přístup k doménám Chaosu, Zla, Dobra, nebo zákonu, přesvědčení musí odpovídat dané doméně, schopnost sesílat kouzla deváté úrovně
Výhody:Vybersi doménu spojenou s přesvědčením a na ní máš místo bonusu +1 Lvl tak +3 Lvl na sesílání doménových kouzel
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát, pokaždé ale na jinou doménu, ke které máš přístup.

Improved Arrow of Death (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Improved Aura of Courage (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Improved Aura of Despair (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Improved combat casting(Epická)

Mužeš sesílat kouzla bez strachu že vyvoláš příležitostný útok
Výžaduje:Sesílání v boji, concentrace 25 bodů
Výhody:Nevyvoláváš příležitostný útok svým kouzlením

Improved combat reflexes(Epická)

Postava muže reagovat rychle a opakovaně na více protivníků, kteří provokují útok.
Výžaduje:Obratnost 21, Bojové reflexy
Výhody:Nemáš omezeno množství příležitostných útoků za kolo, ale stále můžeš provést jen jeden na jednoho nepřítele.

Improved darkvision (Epická)

Tvoje noční vidění je lepší než normálně.
Výžaduje:noční vidění
Výhody:Dosah tvého nočního vidění se zdvojnásobí. Nesčítá se to s magickými věcmi a nepermanentními magickými efekty.
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji. Nezapomeň že dvakrát zdojnásobené je ztrojnásobené.

Improved Death Attack (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Improved Elemental Wild Shift (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Improved favored enemy(Epická)


Výžaduje:pět a více úhlavních nepřátel
Výhody:máš +1 bonus na podvádění (bluff), naslouchání, odhalení úmyslu, všímání, zákony divočiny a zranění proti všem tvým úhlavním nepřátelům
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji.

Improved heighten spell(Epická)

Můžeš sesílat kouzla z vyší než původní úrovně
Výžaduje:zvýšené kouzlo, čarozpyt 20 bodů,
Výhody:Můžeš sesílat kouzla na libovolné vyšší úrovni
Speciální:Bez této odbornosti může zvíši kouzla na maximálně devátou úroveň.

Improved Ki Strike (epická)

Můžeš zasáhnou nepřítele s větší redukcí zranění
Výžaduje:Moudrost 21, Ki útok +3
Výhody:Bonus +1 k tvému efektivnímu zlepšovacímu bonusu na tvé útoky beze zbraně.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich efekty se sčítají.

Improved low-light vision (Epická)

Dosáh tvého vidění v šeru se zdvojnásobí.
Výhody:Dosah tvého vidění v šeru se zdvojnásobí. Nesčítá se to s magickými věcmi a nepermanentními magickými efekty
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji. Nezapomeň že dvakrát zdojnásobené je ztrojnásobené

Improved Manifestation (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Improved manyshot (Epická)

můžeš vystřelit více šípů jako jeden útok proti nejbližšímu cíly
Výžaduje:Obratnost 19, základní útok +21, manyshot (neepická odbornost z této knihy), míření, rychlá střelba
Výhody:Jako manyshot ale jsi limitován pouze svým základním útokem (dva šípy + 1 za každých pět bodů na základním útoku nad +6)
Normálně:s manyshot jsi limitován na maximum 4 šípy (+16 základní útok)
Speciální:počet šípů které vystřelíš nemají vli na speciální zranění jako je zákeřný útok nebo úhlavní nepřítel. Pokud dáš kritický zásah tak pouze s daným šípem všechny ostatní šípy dávají normální zranění.

Improved metamagic (Epická)

Můžeš kouzlit kouzla s použitím metamagických odborností jednodušej
Výžaduje:čtyři metamagické odbornosti, čarozpyt 30 bodů
Výhody:Úroveň metamagických kouzel se sníží o jednu úroveň, na minimum +1 úroveň oproti normálnímu kouzlu. Tato odbornost nemá vliv na metamagické odbornosti které kouzlo zvíší o jednu úroveň nebo níže.
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji.

Improved sneak attak (Epická)

Tvůj zákeřný útok je více smrtící než normálně.
Výžaduje:zákeřný útok +8d6
Výhody:přidá +1d6 k tvému zákeřnému útoku
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji

Improved spell capacity (Epická)

Můžeš připravovat kouzla která překračují limit normálního sesílání kouzel.
Výžaduje:schopnost sesílat kouzla na maximální úrovni v jednom povolání
Výhody:Pokud si vybereš tuto odbornost tak si můžeš přidat jednou místo na kouzlo za den do maximální výšky +1 tvé nejvyšší úrovně (to znamená že pokud maš kouzla 9 úrovně tak si můžeš přidat jedno kouzlo 10 úrovně, pro bardy je to 6 úroveň atd.). Stále ale na sesílání kouzlel musíš mít lastnost 10+úroveň kouzla.
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji

Improved spell resistance (Epická)

Zlepšíš si odolnost vůči magickým efektům
Výžaduje:Musíš mít magickou odolnost
Výhody:Tvoje magická odolnost se zvedne o 2
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekrát jejích účinky se sčítaji

Improved Stunning Fist (epická)

Výžaduje:Obratnost 19, moudrost 19, Zlepšený boj bezezbraně, Omračující úder,
Výhody:Dostáváš +2 bonus proti odolání omračujícím úderem.
Normálně:
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejich účinky se sčítají.

Improved whirlwind attack (Epická)

Výžaduje:Inteligence 13 obratnost 23, výřivý útok
Výhody:Jako akci v celém kole můžeš jednou zaútočit svým plným útokem proti nepřátelům které ohrožuješ.
Normálně:Normálně s výřivým útokem můžeš zaútočit jen na protivníky pět stop od tebe.

Incite rage (Epická)

Výžaduje:chrisma 25, větší zuřivost
Výhody:Pokud se rozzuříš, tak se můžou využít barbarskou zuřivost všichni tvoji spojenci do 60 stop.
Speciální:Toto je mysl ovlivňující odbornost.

Infinite Deflection (epická)

můžeš odvráti více projektilů.
Výžaduje:Obratnost 25, Bojové reflexi, Odraž střely, Zlepšený boj bezezbraně
Výhody:Můžeš odvrátit jakékoliv množství projektilů.

Inspire Excellence (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Instant reload(Epická)

Vyber si typ kuše např. těžká kuše. Od teď s ní může střílet stejně rychle jako z luku.
Výžaduje:rychlé tasení, Rapid reload (neepická odbornost z této knihy), zaměření na zbraň
Výhody:Můžeš střílet s daným typem kuše střílet stejně rychle jako z luku. Od teď je pro tebe nabíjení kuše stejně rychle jako natahování luku. Tvé nabíjení kuše neprovokuje k příležitostnému útoku.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte, pokaždé ale na jiný typ kuše.

Intensify spell (metamagická)(Epická)

Můžeš sesílat kouzla s mnohem větším efektem.
Výžaduje:Zesílené kouzlo, maximalizované kouzlo, čarozpyt 30 bodů, schopnost sesílat kouzla 9 úrovně
Výhody:Veškeré variabylní numerické efekty kouzel jsou maximalizované a potom zdvojnásobené. Zintenzivněné kouzlo dává dvojnásobek maximálního zranění, působí na dvojnásobek cílů atd. Hody na záchranu nejsou touto odborností změněny. Zintenzivněné kouzlo zabere pozici o sedum úrovní výše než normálně. Nemůžeš kombinovat tuto odbornost s odbornostmi které upravují numerický efekt kouzel jako zesílené kouzlo nebo maximalizované kouzlo.

Keen Strike (epická)

Tvůj útok bezeze zbraně se stane ostrý jako čepel.
Výžaduje:Síla 23, moudrost 23, Zlepšený kritický zásah (boj bezezbraně), Ki útok +3,
Výhody:Tvůj útok se stane ostrý jako čepel a stím získáš kritický zásah jaký mají sečné zbraně (19-20). Pokud chceš můžeš se rozhodnou tuto na určité útoky nepoužívat. Nesčítá se s žádnou další magickou vlastností zvyšující krirický zásah.

Lasting Inspiration (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Legendary Climber(Epická)

Umíš lézt mnohem lépe než normální člověk.
Výžaduje:Obratnost 21, Rovnováha 12 bodů Šplh 24 bodů
Výhody:Ignoruješ veškeré postihy za rychlé lezení.
Normálně:Bez této odbornosti máš postih -5 pokud lezeš svou plnou rychlostí a postih -20 pokud lezeš dvojnásobkem své plné rychlosti.

Legendary Commander (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Legendary Leaper(Epická)

Můžš skoči mnohem dál než postava s tvoji výškou.
Výžaduje:skok 24 bodů
Výhody:Délka tvého skoku není omezena tvoji výškou.

Legendary Rider (Epická)

Můžeš jet na jakémkoliv jezdeckém zvířeti bez postihů a můžeš ho i plně kontrolovat v boji.
Výžaduje:jízda 24 bodů
Výhody:Nedostáváš žadnou penalizaci za jizdu na nepřátelském zvířeti. Nedostaváš postihy za jízdu bez sedla. Nemusíš ověřovat svoji jízdu v boji (pokud kontroluješ zvíre které není cvičeno k boji nepotřebuješ na to žádnou akci)
Normálně:Postih 2 až 5 bodů za jízdu na nepřátelském zvířeti, -5 za jízdu bez sedla, můsíš si hodit při boji (controlovat zvíře netrénované k boji zname ekvivalet pohybové akce).

Legendary Tracker (Epická)

Můžeš stopovat přez vodu podvodou nebo ve vzduchu.
Výžaduje:Stopování, Moudrost 25, Znalosti (přírody) 30 bodů, Zákony divočiny 30 bodů
Výhody:Můžeš stopovat na vodě, podvodou nebo ve vzduchu stejně jako normálně. Otížnosti Voda 60, Pod vodou 80 a ve vzduchu 120.

Legendary Westler (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Lingering Damage (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Magical Beast Wild Shifting (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Mastr Staff (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Mastr Wand (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Mighty rage (Epická)

Tvoje zuřivost se stane ještě silnější než normálně.
Výžaduje:Síla 21, odolnost 21, větší zuřivost
Výhody:tvoje zuřivost má +8 k síle a odolnosti +4 k morálce a na Will (tyto bonusy nahradí normální bonusy ze zuřivosti)

Mobile Defense (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Multi spell (Epická)

Můžeš kouzli další zrychlené kouzlo.
Výžaduje:Zrychlené kouzlo, schopnost sesílat kouzla 9 úrovně.
Výhody:Můžeš seslat o jedno zrychlené kouzlo za kolo více.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte jejích efekty se sčítají.

Multiweapon Rend (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Music of the Gods (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Negative Energy Burst (epická, Divine)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Overhelming critical (Epická)

Vyber si jeden typ zbraně a tvé kritické zásahy s touto zbraní budou mnohem účinější.
Výžaduje:Síla 23, rozetnutí, mocné rozetnutí, Zlepšený kritický zásah, Zaměření na zbraň, Drtivý úder
Výhody:Přidej +1d6 ke zranění jakmidáš kritický zsah poku je u tvé zbraně x3 přidej +2d6, x4 +3d6.
Speciální:Potvory imuní vůči kritickým zásahům nejsou ovlivněny touto odborností. Můžeš si vzít tuto odbornost vícekráte, ale jejich efekty se nesčítají. Pokaždé si musíš vybrat jiný typ zbraně.

Penetrate damage reduction (Epická)

Lépe překonáš sníženou zranitelnost některých nepřátel.
Výhody:Tvůj ůtok je veden jako by jsi měl v ruce zbraň s magickým bonuse o 2 větším. Například na překonání 35/+3 ti stačí zbraň +1 M.
Speciální:Tato odbornost ti veskutečnosti nedá +2 bonus ke zbrani ale pouze na překonání snížené zranitelnosti. Tento bonus se sčítá s Ki bonusem.

Perfect health(Epická)

Jsi imuní vůči normálním nemocem a jedům.
Výžaduje:odolnost 25, velká výdrž.
Výhody:Jsi imuní vůči všem nemagickým chorobám a jedům do obtížnosti 25 nebo nižší.

Perfekt Multiweapon Fighting (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Perfekt Two-Weapon Fighting(Epická)

Můžeš útočit se svou druhou rukou stejně často jako s první.
Výžaduje:Obratnost 25, zručnost, Greater two weapon fighting, zlepšený boj dvěmi zbraněmi, boj dvěmi zbraněmi.
Výhody:Máš stejný počet útoků druhou rukou jako první. Například pokud máš základní útok +18/+13/+8/+3 tak máš čtyři útoky jednou rukou a další čtyři stejně velké druhou rukou.
Normálně:Bez této odbornosti můžeš útočit druhou rukou jen jednou (dvakrát se zlepšeným boje dvěmi zbraněmi nebo třikrát s greater two weapon fighting.
Speciální:Hraničář nemusí mít odbornosti zručnost a boj dvěmi zbraněmi, ale musí mít na sobě lehké nebo žádné brnění aby mohl tuto odbornost použít.

Permanent Emanation (Epická)

Jedno ze tvých "emanation spell" bude permanentní
Výžaduje:čarozpyt 25 bodů, schopnost sesílat kouzlo které se má stát permanentním.
Výhody:Vyber si jedno ze svých kouzel které vyzařuje od tebe, například "detect magic". Efekt tohoto kouzla je prmanentní (můžeš ho zrušit nebo obnovit jako volnou akci). Efekt ketrý by toto kouzlo normálně zrušil ho pozastaví na 2d4 kol.
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte, pokaždé ale musíš vybrat jiné kouzlo.

Planar Turning (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Plant Wild Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Polyglot (Epická)

Umíš mluvit a psát všemi jazyky.
Výžaduje:Inteligence 25, minimálně 5 jazyků které už znáš
Výhody:Umíš mluvit všemi jazyky a pokud umíš psát tak i číst a psát všemi jazyky (nezahrnuje magické písmo).

Positive energy Aura (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Ranged Inspiration (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Rapid Inspiration (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Reactive Countrsong (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Reflect Arrows (Epická)

Můžeš otočit šípy zpět na útočníka.
Výžaduje:Obratnost 25, Odražení střel, Zlepšený boj bezezbraně
Výhody:Jakmile odvrátíš šíp nebo jiný útok na dálku zaútočíš tímto šípem na svého útočníka tvým základním útokem pro boj na dálku.
Normálně:
Speciální:

Righteous Strike (Epická)

Tvůj útok bezezbraně zraní více chaotické tvory
Výžaduje:Moudrost 19, Zlepšený boj bezezbraně, omračující útok, jakékoliv zákoné přesvědčení
Výhody:Tvůj útok bezezbraně je brán jako zákonná zbraň ( zraňuje o +2d6 více chaotické tvory). Tento bonus se nesčítá s podobnými vlastnostmi.
Normálně:
Speciální:

Ruinous Rage (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Scribe Epic Scroll (epická, Item creation)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Self-Concealment (epická)

V poji se stáváš rozmazaným a těžší tě zasáhnout.
Výžaduje:Obratnost 30, Schovávání 30 bodů, Akrobacie 30 bodů, zlepšený únik
Výhody:Útoky proti tobě mají 10% že se minou. Strtíš tuto schopnost jakmile ztratíš bonus za obratnost k AC.
Normálně:
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekráte jejich efekty se sčítají, ale do maxima 50%.

Shattering Strike (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Sneak Attack of Opportunity(Epická)

Jakmile si tvuj oponnen prestane hlida své okolí můžeš provést zákeřný útok.
Výžaduje:Zákeřný útok +8d6, Oportunist class feature
Výhody:Jakmile provádíš příležitostný útok můžeš k němu přičí tvůj zákeřný útok.
Normálně:
Speciální:

Spectral Strike(Epická)

Můžeš zasáhnou nehmotné tvory stejně jako by byly hmotní
Výžaduje:Moudrost 19, schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé
Výhody:Tvůj útok dává normální zranění nehmotným tvorům
Normálně:Bez této odbornosti sji měl 50% šanci že nehmotný tvor nedostane žádné zranění.
Speciální:

Spell Knowledge (Epická)

Přidáš si dvě kouzelnická kouzla do svého repertoáru
Výžaduje:Schopnost sesílat kouzla nejvyšší úrovně tvého kouzelnického povolání,
Výhody:Naučíš se jakákoliv dvě kouzla do maximální úrovně kterou umíš sesílat. Tato odbornost ti ale nepřidá žádné nové místo na sesílání kouzel.
Normálně:
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekráte.

Spell Oportunity(Epická)

Jako svůj příležitostný útok můžeš sesílat dotyková kouzla.
Výžaduje:Bojové reflexy, Sesílání v boji, Zrychlené kouzlo, Čarozpyt 25 bodů
Výhody:Místo svého příležitostného útoku můžeš zaútočit dotykovým kouzlem. Tento vpád můžeš udělat jako by jsi normálně sesílal kouzlo.
Normálně:Bez této odbornosti můžeš zaútočit pouze zbraní jako svým příležitostným útokem.
Speciální:

Spell Stowaway(Epická)

Vyber si magickou vlastnost kterou ovládáš nebo kouzlo které ovládáš. Dostaneš výhodu této magie kdykoliv je použita ve tvé blízkosti.
Výžaduje:Čarozpyt 24 bodů, sesilatelskou úroveň 12 nebo vyšší.
Výhody: Kdykoliv někdo použije do 300´ danou vlastnost nebo kouzlo i ty dostaneš stejný bonus jako by stejnou vlastnost použil i na tebe. Musíš být na dohled od sesilatele ale nevíš kdo to použil. Doba trvaní a další věci se určují podle úrovně původního sesilatele.
Normálně:
Speciální:Tuto odbornost si můžeš vzít vícekráte pokaždé ale musíš zvolit jiný efekt či kouzlo.

Spellcasting Harrier (Epická)

Kouzelnik ktereho ohrozujes zjisti ze je obtizne sesilat kozla aniz by vyvolal příležitostný útok.
Výžaduje:Bojové reflexi
Výhody:Jakýkoliv sesilatel kouzel ktereho ohrozujes ma postih ke koncentraci rovnou polovine tvé úrovne na opatrné sesílání kouzel.
Normálně:
Speciální:

Spontaneus Domain Access (epická)

Můžeš kdykoliv svá kouzla konvertovat na kouzla tvých příztupných domén.
Výžaduje:Moudrost 25, Čarozpyt 30 bodů, schopnost sesílat kněžská kouzla 9 úrovně
Výhody:Podobně jako může klerik svá nedoménová kouzla měnit v léčivá nebo zraňující (podle boha a přesvědčení), může od teď svá kouzla sponráně měni v kouzla doménová z jedné vybrané domény.
Speciální:Můžeš si vzít tuto odbornost vícekráte pokaždé si ale vybereš jinou doménu.

Sponraneous Spell (epická)

Vyber si jedno kouzlo. Můžeš spontáně měnit všechna svá kouzla na toto kouzlo.
Výžaduje:Čarozpyt 25 bodů, Schpnost sesílat kouzla maximální úrovně alespoň jednoho povopání
Výhody:Můžeš kdykoliv změnit jakékoliv připravené kouzlo v dané kouzlo podobně jako klerik mění za lečivá nebo zraňující kouzla.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekráte, pokažde ale musíš zvolit jiné kouzlo.

Storm of Throws (epická)

Můžeš hodit spoustu věcí náráz a zasáhnout jimi nejbližší nepřátele.
Výžaduje:Obratnost 23, Míření, Rychlé tasení, Rychlá střelba
Výhody:Jako plnou akci můžeš hodit lehké zbraně s tvým maximálním útokem na všechny nepřátele do 30´. Všechny lehké zbraně nemusí být stejného typu (sekera dýka a pod. můžeš hodit mix šipek, seker nebo dýk ).

Superior Iniciative (epická)

Můžeš reagovat v boji mnohem rychleji než ostatní.
Výžaduje:Zlepšenou iniciativu.
Výhody:Dostaneš bonus +8 k iniciative. Tento bonus se nesčítá s bonusem ze zlepšené iniciativy.

Swarm of Arrows (epická)

Můžeš vystřelit spoustu šípů na tvé nejbližší nepřátele.
Výžaduje:Obratnost 23, Míření, Rychlá střelba, Zaměření na zbraň (příslušný luk)
Výhody:Jako svoji plnou akci můžeš vystřelit svým plným útokem jednou na každého nepřítele do 30´

Tenacius Magic (epická)

Vyber si jedno ze svých kouzel nebo kouzelných schopností a tato magie nebude moct být dispelována ale pouze pozastavena.
Výžaduje:Čarozpyt 15 bodů
Výhody:Vyber si jedno ze svých kouzel nebo kouzelných vlastností například zlepšená neviditelnost nebo kamená kůže. Pokud je daná vybraná magie vystavena Dispel efektu je pouze pozastavena na 1d4 kol a ne zničena. Tato magie samozrejmě končí stejně jako normální kouzlo.Ty můžeš toto kouzlo ukončit (pokud se ukončit dá) nebo zrušit normálně.
Speciální:Můžeš si tuto odbornost vzít vícekráta, ale pokaždé na jiné kouzlo nebo kouzelnou vlastnost.

Terrifying Rage (epická)

Jakmile zuříš, vyvoláváš paniku v protivnících.
Výžaduje:Vyslíchání 25 bodů, zuřivost 5x za den
Výhody:Jakmile zuříš všichni nepřátelé kteří tě vidí si musí hodit na vůli oproti tvému vyslíchání nebo zpanikaří (pokud mají menší životaschopnost než ty) nebo jsou otřeseni (pokud maji životaschopnost do dvojnásobku tvé) na 4d6 kol.

Thundering Rage (epická)

Tvoju zuřivost vyvolává hrom který může ohlušit tvé nepřátele.
Výžaduje:Síla 25, Zuřivost 5x za den
Výhody:Jakákoliv zbraň kterou máš při zuřivosti v ruce se stává "hromovou". Optížnost hodu na výdrž je 10+ 1/2 tvé úrovně. Tato vlastnost se nesčítá s podobnou vlastností zbraně.

Trap Sense (epická)

Můžeš odhalit nejbližší pasti i když je aktivně nehledáš.
Výžaduje:Prohledávání 25 bodů, Všímavost 25 bodů, schopnost nacházet pasti jako tulák
Výhody:Kdykoliv projdeš 5´ okolo pasti můžes si hodit na její nalezení jako by jsi aktivně hledal.

Two-weapon Rend (epická)

Můžeš vytrhnot zbraň z protivníka tak aby jsi ho ještě jednou zranil pokud používáš dvě zbraně.
Výžaduje:Obratnost 15, Základní útok +9, Zručnost, Zlepšený boj dvěma zbraněma, Boj dvěma zbraněma
Výhody:Pokud jsi v jadnom kole zasáhl protivníka oběma zbraněma můžeš je vytrhnot tak aby dály další zranění. Toto zranění je rovno základnímu zranění slabší ze zbraní + 1,5 tvého bonusu za sílu. Základní zranění obsahuje i magické ponusi pokud nějaké má. Tuto vlastnost můžeš použít jen jednou za kolo a nazáleží na počtu úspěšných útoků.Příklad pokud používáš dlouhý meč a krátký meč a oběma si se alespoň jednou trefil tak dáváš další zranění 1d6 + 1,5xbonus za sílu.

Uncanny Accuracy (epická)

Ignoruješ veškeré menší krytí než 100%.
Výžaduje:Obratnost 21, Míření, Přesná střelba, Všímání 20 bodů
Výhody:Když házíš nebo střílíš ignoruješ veškeré bonusi za krití až do 9/10 nebo postihy že mineš až opět do 9 z 10. Pokud jsi totálně kryt tak se bonusi k AC berou normálně.

Undead Mastery (epická, Divine)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Unholy Strike (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Vermin Wild Shape (epická, Wild)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Vorpal Strike (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Widen Aura of Courage (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Widen Aura of Despair (epická)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Zone of Animation (epická, Divine)


Výžaduje:
Výhody:
Normálně:
Speciální:

Eschew Materials (metamagická)

Můžeš sesílat kouzla bez materiálních komponent.
Výžaduje:Nějako jinou metamagickou odbornost.
Výhody:Kouzlo sesílané s touto odborností nepotřebuje materiální komponenty. Kozla které nepotřebují materiální komponenty nebo kouzla u niž jsou materiální komponenty dražší než 1 zl nejsou touto odborností ovlivněna. Kozla s touto odborností zůstávají na stejné úrovni jako bez ni.
Normálně:
Speciální:

Greatr Spell Focus (obecná)

Vyber si školu magie například iluze. Veškerá kouzla z této školi jsou mnohem účinější než doposud.
Výžaduje:Zaměření na kouzlo na danou školu.
Výhody:Všechna kouzla spadající do vybrané školy magie mají bonus +4 ke své TO.
Normálně:
Speciální:Tuto odbornost je možné si vzít vícekrát, pokaždé na jinou školu magie.

Greatr Spell penetration (obecná)

Kouzla postavy snadneji pronikají magickou odolností jiných tvoru.
Výžaduje:Pronikavé kouzlo
Výhody:Postava získá bonus +2 k sesílací úrovni, když ji overuje (1k20 + sesílací úroven) na prolomení magické odolnosti netvoru. Nesčítá se s odborností pornikavé kouzlo.
Normálně:
Speciální:

Greatr Two-Weapon Fighting (obecná)

Jsi mistr v boji dvěma zbraněma.
Výžaduje:Zlepšený boj dvěma zbraněma, Boj dvěma zbraněma, Zručnost, základní útok +15
Výhody:Navíc ke standardnímu útoku druhou paží a druhému útoku druhou paží získáváš třetí útok druhou paží s postihem -10 na útok.
Normálně:
Speciální:Hranicár může získat tuto bez potřeby některých prerekvizit, ale uplatňuje se pouze pokud na sobě má lehké nebo žádné brnění. Tato odbornost může bít jedna z válečníkových bonusových odborností.

Improved Counterspell (obecná)

Rozumíš podstatě magie natolik že můžeš přerušovat nepřítelova kouzla více efektivně.
Výžaduje:
Výhody:Pokud chceš přerušit kouzlo nepotřebuješ k tomu přesně stejné koulo, ale jen kouzlo stejné školy o jednu nebo vice úrovní výše.
Normálně:
Speciální:

Many shot (obecná)

Můžeš sřílet více šípů na jednou na blízké cíle.
Výžaduje:Obratnost 19, základní útok +6, Míření, Rychlou střelbu
Výhody:Jako svoji standardní akci může vystřelit na cíl do 30´ dva šípy na ráz (na jeden hod) s postihem -2 k hodu. Za každým 5 k zakladnímu útoku nad +6 můžeš vystřelit o jeden šíp navíc až do maximálně 4 šípů (+16 základní útok).
Normálně:
Speciální:Při zásahu počítáš bonusy jako míření nebo úhlavní nepřítel jen jednou. Pkud dáš kritický zásah tak tento kritický zásah dal pouze jeden ze šípů ostatní dávají normální zranění.

Rapid Reload (obecná)

Natahuješ kuši mnohem rychleji než normálně.
Výžaduje:Základní útok +2,
Výhody:Natahuješ lehkou kuši stejně rychle jako luk, volná akce provokující k útoku, a těžkou kuší jako částečnou akci která provokuje k útoku. Tuto odbornost může použít jednou za kolo.
Normálně:Bez této odbornosti je netažení lehké kuše částečná akce a natažení těžké kuše plná akce.
Nový svět
 • Nová říše
 • Wroclavův svět

 • Kroniky
 • První díl
 • Vyrovnávací
 • Druhý díl
 • Třetí díl

 • Postavičky
 • Alienor
 • Dealgan
 • Deng
 • Drum
 • Jan
 • Korin
 • Ugh

 • Pravidla
 • Nad 20 Lvl
 • Bestie
 • Hrad dobrodruhů

 • Ostatní
 • Zkušenosti
 • Hlášky z her
 • Nerozluštěné šifry
 • Fotky
 • Mapy
 • Drumova říše

 • Věci
 • Cetky
 • Vecnův poklad

 • Zpět
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • Nový svět
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Kniha návštěv