de se bude postupně objevovat množství různých tvorů i netvorů. Je to z toho důvodu, že nepoužívám standardní bestiáře ale vymýšlím nové nebo si upravuji do podoby pro mě přijatelné ty stávající. Není to tím že by bestiáře byly nepoužitelné ale také to vede k tomu že mě nemůžou hráči říkat: "Ale jak to že na to nepůsobí oheň vždyť to tady je napsáno." Druhá věc je ta že nikdy neví co to vlastně má za vlastnosti protože třeba není duch jako duch. Takže pokud chcete přijít k nějaké té inspiraci tak klidně čtěte dále, ale uvědomte si prosím, že až potkáte příštího kostlivce ducha nebo baziliška může být úplně jinačí a zde nemusí o něm být ani zmínka. Zkrátka nikdy nebudete vědět na čem jste a tak nikdy nepodceňujte nepřítele.


Duchové.

Duchové jsou spektrální pozůstatky myslících tvorů, kteří z nějakého důvodu nemohou klidně spočinout v hrobě. Někteří jdou za svým cílem a jen málo, pokud vůbec, se zajímají o smrtelníky. Jiní jsou zlovolní, hluboce nenávidí vše živé a snaží se je ničit. Duchové se dají odvrátit nebo zničit, ale neustále se vracejí znovu, dokud není odstraněna příčina jejich neklidu u některých to je vyplnit nějaký úkol či poslání u jiných stačí spálit tělo. Většinou značně připomínají svůj tvar za živa, ale není to pravidlem. Vyvolat ducha lze z jakéhokoliv tvora a tento tvor si ponechává veškeré své vlastnosti které měl za živa, plus dostváva několik z následujících. Rychlost se zvedá na 30´ byla li u původni rasy menší. Útok se mění na dotykový, proto také duch má většinou lepší obratnost než původní tvor, a většínou zraňuje chladek i když jsou známé i ohnivé varianty. Nebo také má obdobu kouzla Upíří dotyk s tím rozdílem že ducha léčí a nezískává pouze dočasné životy. Při některých extrémních variantách ještě útok zpomaluje nebo rovnou tvoří ledovou sochu, což znamená okamžitou smrt. Duch je jakožto nehmotný tvor schopen procházet zdmi a je nezasažitelný nemagickými zbraněmi. u magických v 1/2 případů zraňuje pouze magický bonus. U některých variat se vyskytuje nezranitelnost chladem méně častá je potom ohnivá či elektrická varianta ale nedají se plně vyloučit. Zvláštní případ je ještě takzvané zrcadlení. Při něm dochází k rozdvojení duch, ale ani jedna z polovin není hlavní a navíc si každá z polovin nese stále stejné vlastnosti a aktuální stav životů. Většina duchů je alergická na světlo některé i jediný paprsek zabíjí. Naopak ale vyskytují se i varianty které se před světlem neschovávají ale je zde potlačena jejich regenerace a částečně se stávají hmotnými a lépe zasažitelnými. Jakožto nemrtví jsou imuní vůči jevům ovlivňujícím mysl, jedům, spánku, paralýze, omráčení a nemocem. Nelze použít kritický zásah, stínová zranění, snížit vlastnost nebo vysát úrovně. Ve tmě se regeneruje. Rychlost této regenerace závsí na druhu ducha ale platí že čím lepší duch tím rychleji se bude regenerovat. Díky této vlastnosti vlastně nejde zabít jinak než odstraněním příčiny jeho vzniku, většinou spálením těla nebo vyplněním úkolu kvůli kterému byl takto proklet. Duchům pokud vznikli z kouzelníků se doplňují kouzla za soumraku tedy těsně po setmění jsou většinou nejnebezpečnější. Vše co duch zabije se do jedné minuty samo stává duchem. Většinou méně mocným a tyto sluhové se rozplynou buď spálením těla nebo zničením hlavního, záleží jak která varianta.

Upíři

Další mocný nemrtvý je upír. Tento poněkud přeceňovaný nemrtvý si vysloužil svoje místo v síni slávy především díky svým mentálním schopnostem a hrůze kterou vyvolává mezi prostým lidem. Jinak skutečně mocných upírů je velmi málo. Je to způsobeno poměrně náročným vývojem tohoto nemrtvého přičemž v ranných stádiích je značně zranitelný. Ale začněme od začátku. Pokud je někdo kousnut upírem neznaméná to že se tímto nertvím táké stane. Upír sám musí chtít a musí tomu být nakloněni i bohové (hod na For). Následně onen postižený chřadne chřadne až uchřadne. Tento proces se nedá zvrátit ani magicky. Jde jen zpomalit. V případě spálení těla hned po smrti upír nevznikne a je to jediná záchrana pro onoho nebožáka před zatracením dobrými bohy. Po té co vznikne upír tak sáním krve se postupně vylepšuje. Toto vylepšování má několik stádyí kdy mluvíme o mladém upíru, starším upíru a upířím knížeti. Ten už není zranitelný ani světlem i když ho zrovna nevyhledává. Upír běžně dokáže používat kouzla jako Hypnóza, Spánek, Okouzli osobu, Hypnotický vzor, Sugesce, Zajmi řečí, Znehybni osobu, Podrob osobu, Znehybni nestvůru nebo Hromadná sugesce. Pro upíra ale narozdíl od čaroděje jsou tato kouza spíše jako magická vlastnost. Pro upíra je nejdůležitější sání krve z živých tvorů. Je to smysl jeho existence a hlavně zdroj veškeré jeho síly. Kolik krve může naráz vstřebat záleží na síle upíra. Tuto krev také proměňuje v energii na vlastní posílení a zařazení do vyšší kategorie. V tuto chvíli je upír nejzranitelnější protože má zpomalené reakce je omámen právě prodělaným rytuálem. Takto vydrží asi 1 hod. V případě nedostatku krve upír neumírá ale pouze tak nějak přežívá. Jeho některé vlastnosti jsou oslabeny. Pokud se mu dostane do blízkosti jakýkoliv živý tvor vyvolá v něm krvavé šílenství a upír na něj automaticky zaútočí. Ale pokud ji má dost tak mu nemůže nic dojít, protože ji dokáže přeměňovat na kouzal, léčit se jít, že ho ani nestihnete ničit. Pozor kouzla jako dezintegrace upíra nezničí ale pouze oslabí. Navíc se upír může běžně měnit v netopíra, vlka, či mlhu (plynou formu). Netopíry, krysi a vlky také ve svém okolí běžně ovládá. Navíc je schopen lézt po strmých srázech a pod. jako by na sobě měl kouzlo Pavoučí šplh. Dále jsou odolní vůči chladu a elektřině. Jejich nechuť k česneku je pouze pomluva a upíři se jí ani nesnaži vyvrátit. Ale stále platí že nemůžou překročit tekoučí vodu jinak než po mostě a jsou zranitelní stříbrem a magickými zbraněmi. Navíc se upír nemůže vzdálit na moc velkou vzdálenost od půdy kde prolil naposledy svoji krev. Vzdálenost opět záleží na síle upíra. to mu ale neznemožňuje cestovat protože si případně tuto zem vláčí sebou.

Upír v řeči čísel

Jedná se o standardního upíra takže někteří jedinci které případně potkáte mohou mít další zvláštní schopnosti nebo jim naopak nějaké budou chybět.
Upír může být buď vyvolán nebo stvořen jiným upírem. Ten kousne svoji objeť a pokud chce aby se stala taky upírem tak ji předá část své upíří energie. Daná oběť ale ještě nemusí být hned prokleta má šanci na záchanu (For proti upíří úrovni). Pokud neuspěje tak umírá a to -1 na vlastnosti za týden. Kouzla jako regenerace nebo Heal to jen zpomalí na maximálně -1/měsíc. Základní vlastnost upíra je jeho energie kterou bere z krve žijících obětí. Vylepšuje se tak že obětuje tolikrát veškerou svou energii na kolikátou úroveň přestupuje. Může získat upíří úrovně maximálně rovné své vlastní úrovni a nemůže získat více jak dvě upíří úrovně za jednu vlastní úroveň. Množství energie kterou je schopen pojmou je rovna odolnosti x upíří úroveň, pozor bere se zde velikost vlastnosti a ne pouze bonus. Po rytuálu obětování upíří energie má postih -4 na vše po dobu 1k4 hodin. Upír má více životů než normální smrtelník +5 životů za každou upíří úroveň.
1 Lvl +1 obratnost, neléčí se, neobnovují se mu kouzla, slunce 20 životů/kolo, nedostává kritické zásahy, 1x deně Vampir polymorph (stejne jako gasseus form nebo polymorph self ale jen na vlka, netopíra a krysu), Slunce -19 hits/rnd -19 na slunci, strach 5´, upíří pohled (Dominated person 10 + CHA + 1/2 upíří úrovně), 20/+1, rychlý pohyb +10´,
2 Lvl Slunce -18/rnd a -18 na slunci, strach 10´,
3 Lvl Slunce -17/rnd a -17 na slunci, strach 15´,
4 Lvl Slunce -16/rnd a -16 na slunci, strach 20´,+1AC,+1 obratnost
5 Lvl Slunce -15/rnd a -15 na slunci, strach 25´,+1In, +1 charisma
6 Lvl Slunce -14/rnd a -14 na slunci, strach 30´, +1 síla, +1 proti odvracení a ovpádání
7 Lvl Slunce -13/rnd a -13 na slunci, strach 35´, +odbornost (může být i epická nebo +5 maximum upíří energie, +2 proti odvracení,
8 Lvl Slunce -12/rnd a -12 na slunci, strach 40´, 2x deně vampire polymorph, +1 obratnost,
9 Lvl Slunce -11/rnd a -11 na slunci, strach 45´, +1AC,
10 Lvl Slunce -10/min a -10 na slunci, strach 50´, +1In, přesvětšení o jedno ko zlu (na urovni good, neutral, evil), +1 odolnost, 20/+2
11 Lvl Slunce -9/min a -9 na slunci, strach 55´, +1 charisma,
12 Lvl Slunce -8/min a -8 na slunci, strach 60´, +1 proti odvracení a ovládání, +1 síla
13 Lvl Slunce -7/min a -7 na slunci, strach 65´, +1AC, +1 obratnost
14 Lvl Slunce -6/min a -6 na slunci, strach 70´, + obornost (stejně jako víše...)
15 Lvl Slunce -5/hodinu a -5 na slunci, strach 75´, +1In, +1charisma,
16 Lvl Slunce -4/hodinu a -4 na slunci, strach 80´, +1 obratnost, 3x deně Vampire polymorph
17 Lvl Slunce -3/hodinu a -3 na slunci, strach 85´, +1AC
18 Lvl Slunce -2/den a -2 na slunci, strach 90´, +1 síla, +1 proti odvracení a ovládání,
19 Lvl Slunce -1/den a -1 na slunci, strach 95´, +1 charisma,
20 Lvl Slunce nic, strach 100´, +1In, +1AC, +1odolnost, 20/+3, přesvědčení o jedna ke zlu,
Další vlastnosti:....... Regenerace:...... 5 bodů upíří energie 1život/min ale v klidu, jinak se dá převádět energie na životy, od 5 do -X životů je automatická regenerace 1/min, regenerace kouzel 2x úroveň kouzla bodů (obnovení nebo naučení kouzla 5 úrovně stojí 10 bodů, ale je to za jednu standartní akci).

Golemové

Typ: Hliněný
Lvl: 11
Hits: 143
Attack: 14/14/9/4
Damage: 2k10 + 7
Spešl: nic
Ac: 22, 20/+1, 1/+2
In: -1
Save: 14/2/-2
Nadpřirozené: Zrychlení jednou za 5 kol na 3kola haste.
Další: Přesuň zem 120´ zraňuje 3k12 hits a Dezintegrace zpomalí na 1k6 kol a 5k10 hits.
Typ: Kamený
Lvl: 14
Hits: 210
Attack: 19/19/14/14/9
Damage: 2k10 + 9
Spešl: Zpomal For 1/2Damage na 1 kolo
Ac: 26, 30/+2, 2/+4
In: -1
Save: 18/3/-1
Nadpřirozené: Zpomal aura 30´Will 13 na 7 kol jedno za 3 kola free akce
Další: Proměň skálu v bahno = zpomal na 2k6 kol, Proměň bahno ve skálu = Heal, Stone to Flesh 1 kolo zranitelný.
Typ: Železný
Lvl: 18
Hits: 306
Attack: 25/25/20/20/15/15/10
Damage: 2k10 + 11
Spešl: Odhození Ref 1/2Damage na 1K4x5 stop 1k6 hits + vstáváš
Ac: 30, 40/+3, 3/-
In: -1
Save: 22/5/0
Nadpřirozené: Dech For 17 1k4 Odolnost, Smrt jedno za 5 kol free akce
Další: Lightning = slow, Oheň = léčí 3:1
Typ: Mitrilový
Lvl: 22
Hits: 418
Attack: 31/31/26/26/21/21/16/16/11
Damage: 2k10 + 13
Spešl: Paralýza For 1/2Damage na 1k6 kol
Ac: 35, 50/+4, 5/-
In: +1
Save: 26/7/1
Nadpřirozené: Spožděný spell turning odvrací kouzla ale může si je až 1k4 hodin pozdržet než je vyšle "zpět"
Další: Spell trurning bez omezení
Nový svět
 • Nová říše
 • Wroclavův svět

 • Kroniky
 • První díl
 • Vyrovnávací
 • Druhý díl
 • Třetí díl

 • Postavičky
 • Alienor
 • Dealgan
 • Deng
 • Drum
 • Jan
 • Korin
 • Ugh

 • Pravidla
 • Nad 20 Lvl
 • Bestie
 • Hrad dobrodruhů

 • Ostatní
 • Zkušenosti
 • Hlášky z her
 • Nerozluštěné šifry
 • Fotky
 • Mapy
 • Drumova říše

 • Věci
 • Cetky
 • Vecnův poklad

 • Zpět
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • Nový svět
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Kniha návštěv