Plzovo DrD, Runy a runová kouzla

Magie duchů

ato velmi stará magie je založena na pohřbívacích rituálech. Na skutečnosti že díky těmto rituálům a praktikám neodchází duše zemřelých do sfér ale jsou lapsny a spoutány se zemí do které byly pohřbeny. V závisloti na pohřbívacím zvyku je potom tato duše ochránkyní buď domu, je-li pohřbena v domě, určitého posvátnho uzemí nebo dokonce celé oblasti ohraničené místním rituálem či jeným podobnými podobnými kmenovými značkami.

Kdo jsou národy které takto jednají?

edná se o primitivní kmeny většinou s nijak významě rozvynutou magií ikdyž vyjímky potvrzují pravidlo. Musí mít vlastní území často obývaná až několik set let neboť vytvoření podobného pole duší aby se tato magie začala projevovat je velmi dlouhodoubou záležitostí.

Čí to jsou duše?

akovouto poctu si zasluhují jen ti nejlepší. Tedy šamamani, různí kmenový náčelníci, velcí válečníci. Tedy obecně hrdinové kteří v minulosti něco dokázali kteří si pamatují jak lepší tak horší časy daného kmene. Vzhledem k jejich stáří ale neumí jen to co uměli za živa ale svými i jako duše se dále vyvjí. Ti nejlepší dosahují až do desáté astrální sféry i když podle inteligence by patřili mnohem víše. Vzhledem k jejich připoutání ale zatím nebylo prokázáno že by některá takováto duše dosáhla víše, i když i zde mohou být vyjímky.

Jakou mají moc?

ají moc takouvou jao za živa tedy kouzelník umí kozlit bojovník bojovat stejně jako ve chvíli své smrti. Navíc odpočívaly takže všechny tyto stavy jsou maximální tedy plný počet magů plný počet životů. Jako duchové jsou neunavitelní. Dále mají démonské schopnosti a vlastnosti a to podle inteligence ale s určitým omezením. Vzhlede k tomu že jsou vázání na materiální plán tak nejsou schoni dosáhnou tak daleko do astrálních sfér jak by příslušelo jejich inteligenci. Dosáhnou maximálně do poloviční sféry a jen velmi málo se stává že by dosáhli do větší než desáté sféry. Například duše bájného hrdiny Zrimia s inteligencí 12 bude mít ke svým vlastnostem navíc vlastnosti démona z maximálně šesté sféry. To ale stále nené všechno. Vzhledem k tomu že jsou spojeni se zemí a tedy s přírodou tak získávají umění ovládání přírodní energie. Mohou tedy ještě ke všemu kouzlit jako hraničář na poloviční úrovni než je jejich.

U všeho píši mohou a stanovuji maxima ale to neznamená že jich musí dosáhnout záleží na konkrétním duchovi jak moc je schopný a čeho je schopen a tedy výsledek vždy určí PJ.

Co se stane když opustí pole?

okud duch opustí pole i oběkt do kterého se uvázal tak odchází tam kam patří tedy do astrálních sfér. Pole kde jsou duši vázáni ale berte jako srdce artefaktu. Né že by bylo nezničitelné ale duch ho neopustí zcela dobrovolně nebo je si vědom následků a považuje to za svoji smrt, protože již nebude moci pomáhat svému kmeni. Je možné území opustit ve vazané formě ale pokud bude z daného oběktu rozvázán tak už pro něj není záchrany. Duši jsou většinou aspoň průměrně inteligentní a cití přesné hranice svého území a tal si vždy dobře rozmyslí jestli jim stojí ryziko za to a nebo raději zůstanou v poli svého působení.

Jak proti nim?

ž na vyjímky pro ně platí stejná pravidla jako pro démony. tedy veškerá kouzla uspávající démony či je zahánějícím je zaženou také. Působením podobných kouzel může dojít k dočasnému porušení pole což ale zaznamenají všichni duši v celém poli a varují své živé že se něco děje. jinak jim uškodit lze poze nepřímo. Tedy vyhrabáním kostí rozrušením pohřbívacích rituálů ale je to velmi dlohodobá záležitost a pokud s něčím takovým dobrodruzi začnou tak se je všichni duši v daném poli pokusí všemi prostředky zničit či odradit od dalšího ničení.

Jak tedy působý ony duše?

Posednutí:
prvním případě se může jednat o posednutí tedy ona neklidná duše převezme kontrolu nad tělem posednutého člověka. Ten má fyzické vlastnosti stále své (síla, obratnost, odolnost) ale ostatní (tedy inteligence, charisma ale i úroveň a životy) se změní na stejné jaké měla daná původní duše. Posednutí býva většinou dobrovolné tedy daný šaman, válečník či jyný zasvěcený člen kmene vzívá v nouzi největší své předky aby mu přispěchali na pomoc což je právě ono posednutí. Šamani tohoto posednutí využívají při dotazech na historii při potřebě poradit v nerozhodném případě nebo při významných událostech kmene. Válečníci takto vzývají své předky když jdou do boje s nepřátele, při obraně vesnice, či nějakém bojovém tanci. Posednutí ale není zadarmo. Záleží na odolosti těla jak je schopno ustát tuto změnu hlavně vrámci vyčerpání. Duch sám o sobě je nevyčerpatelný a může s tělem manipulovat velmi dlouho, ale jakmile odejde vrátí se všechna únava zranění a vyčerpání a přičte dvojnásobek únavy za dobu kdy byly posednuti. Tak se stává, že právě opuštěný oběkt spadne vyčerpáním a je známo i několik případů smrti z vyčerpání. Duch totiž necítí únavu fyzického těla a tak ji ani nemůže respektovat.

A teď k duchovi. Ten je většinou velmi nedočkavý a velmi silný neboť několik staletí odpočíval a čekal až na něj dojde řada. Pokud je to duch válečníka tak se téměř okamžitě projevuje berserkem, Většinou se také tento duch projeví v očích jako barevné vzplanutí většinou červené ale byla pozoravána i modrá a další. Posednutím se vlastně do tohoto světa vrací onen hrdina z minulosti navíc posílený o démonské schopnosti, které se v případě válečníů projevují jako přirozený bonus k útoku či obraně takový jaký by mohl mít démon z maximálně 5 sféry. Z mladého válečníka se tak najednou může stát na nějakou dobu ostřílený veterán.

Pokud se jedná o ducha kouzelníka tak často si sebou ze záhrobý kromě kouzel přináší i ruzné aury. Ty josou v zavisloti na oblasti tedy na ledových pláních se zvedne prudký vítr a silně se ochladí ve stepích začne poletovat prach. Duch opět do tohoto světa přichází zcela připaravn tedy s plným počtem magů. Samozrejmě platí vše co je psáno v kapitole Jakou má duch moc.

Posednutí novorozenců:
těchto národech se také velmi často rodí "nadané" děti. Ve skutečnosti jsou to děti, které z někého důvodu o svoji duši přišli a nahradil ji duch některého hrdiny. Takovéto dítě je potom velmi vážené a zasedá i v radě neboť jeho schpnosti a dovednosti odpovídají původnímu hrdinovy navíc obdařenému některou démonskou vlastností. Takovéto děti se potom velmi lehce spojují s tímto duchovním světem a tak se může sem tam zdát že jsou všeznalé. Díky souvyslému poli duchů jsou totiž schopni odposlouchávat pozorovat či přesně lokalizovat kohokoliv v tomto poli. Z takto posednutého dítěte se nedá duše jen tak vypudit nefungují na něj svitky obrany proti démonům ani žádné jiné podobné věci pro poravidla je to zkrátka jen velmi nadané dítě na překvapivě velké úrovni.

Runy a runová kouzla:
ruhým nejsilnějším působení těchto duší je jeji dobrovolné připoutání do místně fungujících run. Tokováto runa tedy působý jen na daném uzemí, respektive do té doby dokud ji duch svou přítomností aktivuje. Tyto runy jsou většinou velmi jednoduché a stávajíse aktivními dle rozmaru duchů tedy nemusí být aktivní stále, ale jen když to onen duch považuje za nutné či když chce. Takovéto runy jsou velmi mocné a nedají se přitom vytvořit mimo tato pole.

Magické předměty:
alší projevem této magie jsou samovolně vznikající magické předměty. Zde platí stejná pravidla jako pro normální démony s tím, že tito démoni-duši mohou kdykoliv předmět zase opustit. Záleží jim tedy na tom kdo drží ruku na meči a kdo s ním bojuje. Stejně jako je každá duše vyjímečná tak mohou být i vyjímečné vlastnosti doného předmětu nezapomínejte ale na to že by schopnosti předmětu neměli překročit desátou sféru. Vyjímky ale potvrzují pravidla a tak duch může dát do předmětu i větší část než jen a pouze svou démonskou podstatu a tak nezapomínejte i na ostatní vlastnosti těchto démonů-duchů.

Elementy a pohromy:
tejně jako se mohou tito démoni-duši dostat do živých tvorů nebo předmětů mohou se dostat i do dalších míst. Tato místa mohou být studánky, ohně, kameny či další elemnty. V této podobě se většinou mluví o Poltergaistech ale né vždy podobná uvězněněná duše musí strašit. Jsou li to předci tak se mohou snažit poradit prostřednictvým obrazu ve vodě, popálit případného zloděje z nenadále vzplanutého krbového ohně, nebo zachraňovat životy v podobě léčivých kouzel seslaných na vodu v hrnku. Nezapomínejte na jejich schopnosti s přírodou a tyto schopnosti se mohou projevit i v materiální sféře.

A nač to tedy je?

polu s Runami a runovými kouzli je to další alternativa jak tvořit kouzelné věci bez přístupu do sfér. V mnoha výtvorech jsem čet jak se experiment nezdařil a že místo démona je v předmětu duše strašlivého černokněžník. Zde je tedy poněkud rozvedeno jak docílit takových vyjímek.

Stejně tak je to opět možnost postavit do cesty dobrodruhům mocné nepřátele s mocnými magickými zbraněmi a vybavením ale přitom dobrodruzi nezískají vůbec nic. Nestane se vám tak že kadý dobrodruh za sebou potáhne dvokolák a před bojem bude deset minut vybírat který že si to meč má vastně mzít.

A kdo to stvořil?

htěl bych vám tímto popřát spoustu nápadů a že tento příspěvek použijete nejen ve hře ale i vtvorbě dalších předmětů zde ma servru.

Plž

Rozcestnik
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Výtvory
 • Fotky
 • Kniha návštěv
 • Autorizované

 • Úvahy
 • Jak urychlit boj
 • Smrt a život
 • Obtížnost světa
 • Postavička
 • Magické věci
 • Kouzelníci
 • Kouzelníci II
 • Kouzelníci III
 • Charisma
 • Runy
 • Magie duchů