oslední třetí část těchto úvah o magii je o iniciačních rytuálech pojistkách a dalších speciálních kouzelných složkách. Opět podotýkám, že je to sice úprava pravidel, ale nijak se to pravidel nedotkne jen je to rozšíří. Připomínám že metamagcké odbornosti jsou věcí kompilace a ta je u každého kozelníka jiná.
Již jsem psal o tom že každé kouzlo se vlastně skládá z iniciáčního rytuálu a samotného kouzla. Iniciace je vypuštění energie a kouzlo je potom usměrnění této enegie. Těchto iniciací je mnoho a já se některé z nich pokusím vypsat. K nim se potom dá přidat další maličkosti jako jsou pojistky a spoustu dalších věcí, které se zde pokusím trošku osvětlit. Jak se tedy Iniciace projevuje je to jako kouzlo které se dá vyčlenit. A celkové kouzlo je vlastně součet iniciace a vlastního kouzla ta nejpoužívanější iniciace je proto 0 úrovně a tím pádem se nepočítá do celkové úrovně. Některé vyšší už jsou na 1 úrovni druhé nebo třetí velmi vzácně i na vyšších. Každé kouzlo jde rozložit na iniciaci a kouzlo a seslat zvlášť ale v tom případě se jednu akci sílá iniciace a druhou akci samotné kouzlo.
Ještě zavedu dvě maličkosti. První je efektivní úroveň kouzla. Pokud není uvedeno jinak je rovna kouzelníkově úrovni tak jako u normálních kouzel, ale některé iniciace mají buď + anebo - na efektivní úroveň. To znamená, že kouzelník sesílá kouzlo jako by byl o několik úrovní výše či níže než ve skutečnosti je a číslo samozřejmě uvádá okolik. Druhá je spojen s koncenrací. Rychlejší uvolnění energie je velmi nepříjemné a tím i obtížněji zvládnutelné. Základní hod na koncentraci je potom 15 + úroveň kouzla + modifikace za iniciační rytuál pokud se nehodí koncentrace dochází k výbuchu, tento je ale o polovinu menší než u systémové chybě v kouzle. Pravidla pro výbuch kouzel jsou v minulé úvaze, jen podotýkám že se bere celková úroveň kouzel nikoliv pouze iniciace. Úroveň kouzla se bere celková to znamená součet iniciace a vlastního kouzla, případně dalších komponent.

Veleslavina iniciace je první iniciací která šla masově použít a byla bezpečná díky ní se rozmohlo kouzlení a mnoho let se používala jako nejlepší než ji tři pánové o něco níže poněkud upravili. Je to kouzlo 2 úrovně a vyvolaní trvá 1 minutu.
Grymasova, Arnadova a Kernova iniciace jsou jedny z nejpoužívanějších a nejbezpečnějších jsou součástí všech kouzel je to samozřejmě kouzlo nulté úrovně a není s nimi spojena žádná úprava pravidel. Rozdíl mezi nimi je jen v archytektůře poskládání slov.

Čarodějnická nebo také Dernova iniciace je jednou z prvních vytvořených a podle toho taky vypadá jeto kouzlo 1 úrovně, ale má +5 k efektivní úronvi ale +15 na koncentraci.

Spontání nebo také Nerullova iniciace byla objevena náhodou a vřele se nedoporučuje ji používat je vhodná tak akorát pro sebevrahy má sice +20 k efektivní úrovni, ale +30 na koncentraci a pokud to zvořeš tak se uvolní veškerá možna energie a dojde k výbuchu, který obvykle sesilatele zabije. Dodávám jen že je to kouzlo nulté úrovně a zraňuje za 200 - 1200 životů takže si to klidně zkuste seslat.

Tolusova iniciace také nazívaná opatrná je pravým opakem předchozích dvou. Díky velmi pomalému uvolňování energie je bez problému zvládnutelná třeba i v brnění, ignoruje chyby při sesílání v brnění, ale za to má efektivní úroveň -5. Opět kouzlo nulté úrovně.

Lorikova iniciace se spětnou vazbou už je mnohem důmyslnější a patří mezi lepší. Vždy se používá zvlášť a nikdy se nepřidává ke kouzlu. Efektivní úroveň je sice -1, ale pokud je kouzlo ukončeno před jeho vypršením, vzor kouzla se vrátí a může být seslán znovu jen iniciace je ztracena. A už jen dodat že je to kouzlo 4. úrovně.

Dvojkouzelná iniciace nebo-li také Meriho iniciace, jak už název napovídá jde sdružit dvě kouzla za sebe a seslat jako jedno kouzlo. Není to ale nic jednoduchého začíná se právě touto iniciací. Je to kouzlo druhé úrovně a má +2 na koncentraci.

Trajnovo pojistné rozhraní to je další typ částečných kouzel. Vkládá se mezi iniciaci a vlastní kouzlo a částečně ztlumuje zranění v případě výbuchu kouzla celkem o 1/4 životů. Dodám jen že je to kouzlo 1. úrovně.

Rasiovo rozhraní nebo také éterické rozhraní je to příklad velmi speciálního kouzla. Opět se vkládá mezi iniciaci a vlastní kouzlo a v případě výbuchu kouzelníka přemístí do eterické sféry, ale aji tak je zraněn za 1/2 normálního zranění. Jak se dostane z eterické sféry opět na materiální to už je jiný problém. A ještě to nejdůležitější je to kouzlo čtvrté úrovně.

Lorikova transformace je kouzlo 1. úrovně a následující kouzlo transformuje na jiný typ školy. Používá se to hlavně kvůli odolnostem na různé školy a také proto že několikanásobná kouzla musí být ze stejné školy. Jen dodám že má +1 na koncentraci.

Násobná iniciace je další možnost sesílání několika kouzel naráz. Je to kouzlo první úrovně a za něj se ještě vkládá několik částí podle počtu kouzel která chceme seslat. Tyto části mají vždy +1 úroveň navíc za každé kouzlo . Z toho plyne že třeba pokud budu chtít seslat tři kouzla tak jen iniciace je kouzlo 4. úrovně.

Kouzelné rozhraní je poslední věc kterou potřebujete pro sesílání několika kouzel naráz. Je to další částečné kouzlo 1. úrovně které se musí dát mezi dvě kouzla z několikanásobného kouzla. Navíc všechna kouzla musí být ze stejné školy. Takže pokud chcete seslat dvě kozla z různých škol zaráz tak na to potřebujete Dvojkouzelnou iniciaci (2), Lorikovu transformaci (1) pak následuje kouzlo(1) potom Kouzelné rozhraní(1) a další kouzlo(1) dohromady (6 úroveň).

Navazovací kouzla jsou daší ze série částečných kouzel. Jsou dělána pro zjednodušení těžkých kouzel tím že místo jednoho sesilatele jich může být několik. Vždy je zapotřebí obrazec například pentagram ale jeho podoba záleží na počtu sesilatelů a typu kouzla. Sesílané kouzlo se potom dá rozděli na určité části z nichž každá ma samozřejmě vlastní iniciaci. Další součástí jsou vlastní navazovací kouzla která se dávají mezi rozdělené kouzlo. Tato kouzla jsou kouzla 1 úrovně a zakždé je +1 na koncentraci, to se počítá u všech sesilatelů dohromady. Samotné kouzo musí na sebe navazovat to znamená že druhý začíná sesílat kolo po prvním třetí kolo po druhém a tak dále. Sesilatelská úoveň je rovna součtu úrovní všech kouzelníků, to je také jedna z výhod. Takže pokud tři kouzelníci budou chtít seslat kouzlo deváté úrovně tak první z nich se naučí kouzlo 4 úrovně (+1 zae navazující kouzlo, ale postih na koncentraci bude u všech +4) druhý se musí naučit kouzlo 5 úrovně (dvě navazovací kouzla) a třetímu opět stačí kouzlo 4 úrovně. Vše je počítáno bez iniciace kerá musí být v těchto případech zvlášť. (Nesmí být součástí kouzla).

Elementární záměna je poslední z částečných kouzel která zde uvedu. Její princip není jednoduchý ale výsledek je změna elementu takže z ohnivé koule může být koule ledová. Je to kouzlo druhé úrovně má +1 na koncentraci a vkládá se mezi iniciaci a samotné kouzlo.

Poslední co již nebudu příliš rozvádět je varování. U mnohých kouzel existuje několik různých verzí se stejnými účinky jen s rozdílnou archytekturou. Upozorňuji na to proto, že né všechna kouzla se snesou se všemi částečnými kouzli jako příklad uvedu třeba Palatiuv blesk u kterého se nedá použít Elementální záměna (dojde k výbuchu). Dávejte si proto pozor kterou z verzí kterého kouzla používáte a jestli jde použít s daným částečným kouzlem.

Co dodat snad jen to, že veškerá částečná kouzla jsou přístupná až kouzelníkům nikoliv učňům. A teď už jen šťastné sesílání kouzel.

Rozcestnik
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Výtvory
 • Fotky
 • Kniha návštěv
 • Autorizované

 • Úvahy
 • Jak urychlit boj
 • Smrt a život
 • Obtížnost světa
 • Postavička
 • Magické věci
 • Kouzelníci
 • Kouzelníci II
 • Kouzelníci III
 • Charisma
 • Runy
 • Magie duchů