ouzla a kouzelníci jsou nejožehavější téma všech RPG, hlavně proto že v reálném světě magie neexistuje a tak veškerá pravidla vlastně záleží na DMově představivosti. Takže jak to vidím já? Pokusím se odpovědět na několik otázek a to tvorba a úprava kouzel, styl kouzel a také povaha a historie kouzel. Takže začínáme.

Kdysi dávno, když lidé zjístili, že vůbec nějaká magie existovala a začili se objevovat první čarodějové a kněží, se objevili i první učenci kteří záviděli toto spontání sesílání. A tak nejprve okopírovali každý pohyb několika set čarodějů a začali se pokoušet o využít magii pro sebe. Zjistili, že magie se dá vytáhnout z čehokoliv v okolí ale iniciační rituál nebo spíše rituály , které používali jak čaroďejové tak kněží (čarodějové se takovýma maličkostma nazabývali) se různí a všechny jsou velmi nebezpečné a často při jejich použití dochází k nehodám, samozřejmě jen u lidí bez přirozeného talentu. Byly to ale již první kroky k vyvolání magie zatím né příliš ovladatelné ale ničivé. Až úpravou těchto iniciačních rituálů kdy se po několika desetiletích nebo možná i staletích výzkumu podařilo několika lidem vytvořit takové rituály, které již šli nějak dále využít. Každý z nich měl samozřejmě jiný přístup, ale všechny mají společné vyvolání energie. Po tomto objevu nastal zlatý věk magie každý se v ní vrtal a vznikalo mnoho kouzel a byly zjištovány první zákonitosti. Následně byla kouzla zjednodušována a umocňována až do dnešní podoby. A jak tedy takové kouzlo vypadá? Představte si papír popsaný magickými slovy slova dávají dohromady věty a ty potom celé odstavce. V pořádku odstavců, vět a slov je určitá logika jak mohou být řazeny a jak nesmí. Celé je to ještě korunované inicicí která je velmi podobná a buď může být zvlášť nebo se muže začlenit do samotného kouzla a tím ho opět zjednodušit. Následuje přepsání kouzla do použitelné formy (něco jako kompilace programu) kdy kromě ustálených částí které se nahradí určitou runou je důležitá i osobnost kouzelníka, který si musí kouzlo přizpůsobit sobě. Proto si také kouzelníci nemou navzájem číst knížku bez určitých znalostí. Až takto předělané kouzlo se dá použít a pokud někde vznikla chyba tak se opět musí z run rozepsat do slov, vět a odstavců upravit, znovu "zkompilovat" a znovu vyzkoušet. Bylo napsáno mnoho knih o tom jak řadit magická slova za sebe aby se stalo to co sesilatel chce a mnohé odstavce, zdánlivě nesmyslé ale fungující, nesou jméno svého objevitele. Tento proces nesovisí s úrovní kouzelníka, ale s teoretickou znalostí. I člověk co vůbec neumí kouzlit může dokonale předělávat kouzla a naopak, kouzelník na 20 úrovni nemusí umět kouzla upravovat.

A jak to tedy vypadá když je kouzlo sesláno? Velmi složitě. Magie je podle mě pětirozměrná. Osa x je spojnice mezi sesilatelem a cílem, y a z jsou na ni potom kolmé (klasický trojrozměrný systém) čtvrtým rozměrem je čas (to je taky ještě docela logické) pátým rozměrem je potom intenzita nebo také síla kouzla. Říkejme tomuto celku magická vlna. Ta je samozřejmě chrakteristická. Každý sesilatel má jednu takovou vlnu. Tu ovlivní iniciačním rituálem a potom ještě kouzlem a intenzitou takže tato vla se dá rozdělit na několik různých částí a až z těchto částí se čte které to bylo kdo to sesla nebo jaké kouzlo či iniciaci (pokud není součástí kouzla)byly použity a jepotom na pozorovateli aby z toto klubko rozmotal. Poslední pátý rozměr tedy intenzita samozřejmě určuje jak bude kouzlo mocné. Většinou to vypadá tak, že magická vlna vychází ze sesilatel a září do okolí své obrazy to znamená že okolí obohacuje energii a somo kouzlo má nohem více energei než okolí, ale jde to i naopak. Vyvolá se místo s nedostatkem energi které vznikne jako by roztržením energie která je všedypřítomná. Většinou se to používá jako protikoula protože útočit či jinak tuto zápornou intenzitu využít je velmi pracné.

Alespoň takto vidím kouzla a kouzlení já. Je možné, že i ve světě fantazie existuje několik různých vysvětlení ale toto vysvětlení jsem sepsal hlavně pro Druma a jeho "výzkum" kdy se snaží bez znalostí zákonitostí mezi jednotlivými slovy větami a odstavci modifikovat kouzla a potom se semnou pře o tom, že si to představoval jinak. Je to také napsáno pro Jana ať ví, co že to vlastně na A.M.U (Anhorská Magická Univerzita) studuje a co si pod tím může představit.
Rozcestnik
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Výtvory
 • Fotky
 • Kniha návštěv
 • Autorizované

 • Úvahy
 • Jak urychlit boj
 • Smrt a život
 • Obtížnost světa
 • Postavička
 • Magické věci
 • Kouzelníci
 • Kouzelníci II
 • Kouzelníci III
 • Charisma
 • Runy
 • Magie duchů