když vím že tohle už je téměř výhradně pravidlová záležitost tak přesto jsem to umístil sem, protože to velmi úzce souvisí s první úvahou. Zde v této části si rozeberm výzkum jak na něj a jaké jsou šance na úspěch. A zároveň si definujeme některé další pojmy. Vprvní části jsem psal o tom že i mizerný kouzelník může umět dobře psát kouzla a nebo je předělávat. Žádný z těchto výkladů pravidel se nedotknou metamatických odborností protože ty jsou způsobeny až osobitým stilem kompilace a tedy až závěrečné úpravy kouzel nikoliv jejich stylistiky.

Tato část se týka dovednosti Znalosti (mystické) z které odvodím další vyloženě zamněřenou na kouzla, nazveme ji Znaloti (magické skladby). Vlastnosti na ní je Int (Inteligence) a body na ni dává pouze DM za studium, nedá se získat samovolně nebo rozvíjet pomocí bodů za úroveň. Tím zajistím že i nekouzlící postava na 1 úrovni může umět mnohem lépe skládat kouzla než postava na 20 úrovni. Ověřuje se vždy když se někdo pokouší modifikovat nebo složit nové kouzlo.

V historii vznikala nová kouzla tak, že se vzal příslušný iniciační rytuál (o těch bude příští část) napsal se kousek věty či celá věta celé se to opatrně seslalo a čekalo se co se stane, pokud to nebouchne, což je už samo o sobě úspěch, tak se pokračuje dále. Jednotlivé kousky vět se potom složí dohromady a opět se čeká jestli to náhodou nebouchne. Postupem času byly vyprácovány různá logická spojení, která jsou již odskoušena a jsou účiná. První kouzla tedy byla velmi dlouhá a téměř nepoužitelná v boji. Až další objev a to možnosti svazovaní a vytváření mnhoslov je značně zjednodušila a byla tak vytvořena první bojově použitelná kouzla, ale stále to nebylo ono. Další objev byl potom unikátní vzory či unikátní spojení vět. Je to takov,é které by podle předchozí logiky měli zaručeně explodovat, ale přesto se tak neděje ba naopak jsou velmi účiná a hlavně kratší než původní zápis. Většinou se jmenují podle svých objevitelů a je jich několik set. Je to nahrazení v určitém vzoru se opakujících slov či vět většinou mnohem jednoduší větou či slovním spojením. Poslední novinkou ve vývoji kouzel je potom dodání magických algoritmů diký kterým je možné odzkoušet výbušnost některých spojení aniž by byla seslána ale tyto algoritmy nejsou vůbec jednoduché a né vždy zatím přesně fungují takže nakonec je stejně potřeba finální kouzlo po částech vyzkoušet.

A teď jak se to projevuje na Znaloti (magické skladby) a možnosti složit nová kouzla? Musí se postupovat opět od začátku to zanamené vzít význam jednotlivých slov a začit je skládat do vět a souvětí v určité logice. To asi bude potřeby několikráte projít od začátku protože třeba zjístíte že musíte použít určitý výraz který ale s tím co máte na záčátku určitě bouchne. Až jste hotovi s tímto úkonem přistoupíte ke svazování a mnohoslovům a i zde se může stát že to budete muset vyzkoušet několikráte dokolečka a možná i začít od začátku aby to sedělo tak jak má. Třetím krokem je potom zjednodušení pomocí magických vzorů opět důkladně promyšlené tak aby kouzlo dělalo co má. Po každém korku je dobré to ještě pro jistotu projet magickým algoritmem proti výbušnosti, což je po prvním kroku ještě jakž takž zvládnutelné po druhém kroku už je potřeby určitých zkušeností a po třetím kroku to zvládají jen experti kteří se tím zabývají celý život. Pokud to projde algoritmem tak i tak se ještě doporučuje kouzlo velmi opatrně seslat pro jisté ověření vlastností.

Pokud chcete kouzlo upravovat tak je potřeby nejprve rozložit kouzlo až na jednotlivá slova a teprve potom upravit a zase celé dát dohromady. Pokud totiž začnete upravovat rovnou máte docela šanci že rozbijete nějaký vzor a potom to většinou končí výbuchem.

A teď to našroubujem na pravidla. Vezměte si kterýkoliv slovník a představte si že u každého slova co tam najdete bude napsáno kromě toho co to dělá tak vedle kterého slova to být nesmí, že existuje několik možných spojení které jsou vhodné ale ty zase nesmí být v jedné větě odstavci či dokonce kouzle s jiným spojením, a takhle vypadá základní znalost psaní kouzel. Hodně obtížné že? Proto možnost psaní základních kouzel je rovna 1% za 1 bod. Možnost výbuchu se ale snižuje o 5% za 1 bod. A to máme teprve první krok za sebou. Samozřejmě že ověřováním a opakováním se dá pokračovat dále další hod tím pádem může kouzlo vylepšít až nakonec bude jakž takž sedět. S tímto je jasné že i největší mistři si sednou napíšou prvotní kouzlo a ono má jen třeba 30% šance že bude fungovat. Ale pokud to projednou ještě několikráte tak to samozřejmě zvětší. Pozor nesčítá se to ale vždy se počítá z toho zbytku to znamená že stejný mist by po druhém projetí kouzlo zlepšil o 21% na 51% tím pádem (30% ze 70 to je hodnota co zbyla, další zlepšení by bylo opět 30% ale už jen z 49, 100-(30+21)). To máme prvotní kouzlo které má být ve výsledku na 1 úrovni, toto má asi 10x delší sesílací dobu a je asi o 100% složitější než to co chceme (z 1 úrovně je 2, z druhé 4, nad 9 úrovní už raději ani nepřemýšlím). U kouzel vyšší úrovně je pravděpodobnost ještě dělená úrovní kouzla takže stejný kouzelním bude mít asi 3% šanci že napíše na poprvé zprávně kouzlo 9 úrovně, to se týká i onoho výbuchu.Co se týče času ten je 24 hodin práce na jednu úroveň kouzla, takže opět 9 úroveň kouzla potrvá 9 dnů čistého času. Většina kouzelníků proto vytváří pro svou potřebu pouze prvotní kouzla která pro ně stačí a sostatním ať se už trápí někdo jiný.

Druhá čast má opět stejná pravidla a třetí zatím také. Po druhé fázi je kouzlo opět trošku jednodušší a kratší takže už je pouze na +50% úrovně oproti výsledku, zaokrouhlení je podle matematických pravidel, ale psaní je složitější prvděpodobnost se snižuje na 1/2 u mnohoslov a 1/3 u vzorů. Ještě ale existuje fatální neúspěch a to je vždy hod 96-100. Po tom zkrátka musím začít celé znovu.

Stále se tady mluví o výbuchu takže si ho trošku přiblížíme. Vše se samozřejmě týká úrovně již zcela hotového kouzla. Výbuch je exploze uvolněné magie a probíhá vlastně v sesilateli nebo v jeho nejbližším okolí je proto velmi těžké ji nějak odstínit či jinak stlumit. Tento výbuch je roven 10k6 za úroveň kouzla. Takže pokud vám exloduje kouzlo předpokládané 1 úrovně je zranění za 10-60 životů. Tak co ještě se těšíte na výmýšlení třeba kouzla 9 úrovně (90-540 životů)? Existují speciální kouzla ale ta nejsou všeobecně rozšířená a žádné z nich nezničí zranění úplně.

A nakonec opět proč jsem to psal. Jsou zde pokusy o výzkum kouzel tak jsem tomu teď dal pevný řád. Zároveň chci oznámit že Jan má 1b do Znaloti (magické skladby) za každou zkoušku na AMU, aby taky věděl co že to vlastně studuje a Drum za své pokusy má 10b ale pouze na nekro kouzla, takže šťastné zkoumání.
Rozcestnik
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Výtvory
 • Fotky
 • Kniha návštěv
 • Autorizované

 • Úvahy
 • Jak urychlit boj
 • Smrt a život
 • Obtížnost světa
 • Postavička
 • Magické věci
 • Kouzelníci
 • Kouzelníci II
 • Kouzelníci III
 • Charisma
 • Runy
 • Magie duchů