Runy a runová kouzla

uny a runová kouzla jsou jeden z nejstarších oborů magie vyskytujících se především u primitivních národů. Pochází ještě z dob, kdy slovo magie nemělo žádný význam. Vznikly pouhým zkoušením různých čar, nebo zakořeňováním různých rituálů, popěvků a symbolů. Z nich se potom vyvinula celá dnešní moderní magie. V prvních obdobích kouzlení byly ještě hojně používany, především díky nedokonalostem magie, na lepší zacílení kouzel, jejich umocnění, či lepší ovládnutí, ale výzkum a vývoj moderní magie tyto prostředky zcela anuloval. Takzvané krátkodobé runy se v dnešní době používají už jen jako různé ochrany do pentagramů, ale existují i runy dlouhodobé, které pochází již z dnešní vysoké a velmi mocné, ale také velmi obtížné, magie. V tomto případě se jedná o velmi komplikovaná kouzla, která zvládají jen největší mistři a i těm nefungují vždy.

Runa síly

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační
Trvání: krátkodobé
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: malování a zpěv
Materiál: kůže
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 2

Pochopili jste jak se tato runa vytváří a co znamenají její parametry? Asi ne. Je tedy na čase vám vysvětlit co říká každá z kolonek a jaké má daná kolonka možnosti.

Runy a jejich parametry

Co je to runa?

una je obrazec či vzor nakreslený, vyrytý, vyřezaný či jakkoliv jinak vytvořený podle přesného návodu a přesným způsobem schopný za určitých okolností držet magii. Runou tedy může i pouhé písmeno, socha, změť drátů, tetování nebo vyšlapaný obrazec v poli. 

Typy run:

uny rozdělujeme hlavně podle počtu rozměrů tedy na dvourozměrné, tří a více rozměrné. U všech vždy záleží na každém tahu, každé čárce, její síle a někdy i kouzelných slovech, popěvku nebo rituálu, se kterými byla daná runa vytvářena. Tří rozměrné runy se už většinou netvoří pouze uměním kresličským, řezbářským, kamenickým či tetovacím, ale takzvanými vypalovacími kouzly. U takovýchto run jsou tato kouzla naprostou samozřejmostí. Problém je v tom, že tato kouzla jsou většinou univerzální, lépe řečeno se liší pouze materiálem, na který se bude runa vypalovat, ale jinak je opět každý tah na sesilateli a jeho dokonalé znalosti postupu stavby vytvářené runy. Existují sice specifická kouzla na vypalování zcela konkrétních run, ale ani ta se nedají použít vždy a všude.

Druh run:

una je vzor, který za určitých okolností přitahuje magii a tato magie naopak za určitých okolností tvaruje runu. Některé runy stačí nakreslit a tento obraz si sám přitáhne magii, tyto runy se nazývají samoaktivační. Pokud toto prvotní nasátí potřebné magie aby runa začala fungovat trvá příliš dlouho, tak se ji musí magie dodat. Takovéto runy se nazývají aktivační. Poslední možností jsou runy, které magii umí udržet, ale neumí si ji sami přitáhnout v tomto případě se jedná o runy nabíjecí, jejich příkladem jsou třeba pentagramové runy. Tyto runy se dají použít jen jednou a pak je třeba do nich magii opět dostat.

Trvání run:

rvání run rozdělujeme na krátkodobé a dlouhodobé. V prvním případě se jedná o malby, kresby, znamení sypaná z písku a další věci co jdou jednoduše smazat či jinak poškodit. V druhém případě se jedná o tesané a vyřezávané runy, různá tetování a runy vypalované. Runy krátkodobé jdou zrušit velmi jednoduše, setřením jejich rozházením čí smytím, jakmile je porušen obrazec runy kouzlo zaniká a již se neobnoví. Téměř všechny krátkodobé runy jsou plošné tedy dvourozměrné. Výjimky potvrzují pravidlo. Délka trvání run závisí také na typu regenerace.

Runová regenerace:

mnoha run dochází k takzvané regeneraci. Je to efekt kdy obraz je schopen znovu přitáhnout magii a naopak magie je schopna obnovit fyzickou podstatu runy. Tento efekt se většinou nevyskytuje u run krátkodobých i když ve vyjímečných případech se i zde může objevit. Nevyskytuje se také u žádné z nabíjecích run. Runy tedy dělíme na neregenerační, to jsou všechny nabíjecí runy, magicky regenerační, ty jsou velmi vzácné, zde magie obnovuje fyzický obraz, ale opačně to nefunguje, fyzicky regenerační u kterých naopak fyzická podstata runy obnovuje magii, a regenerační u kterých se obnovuje jak fyzický tak magický obraz. K tomuto poslednímu typu patří téměř všechny tří a vícerozměrné runy. U více rozměrných run také dochází k obnovování materiálu do kterého byla runa vepsána. Čtvrtým rozměrem je najčastěji čas a tedy runa se stále hýbe, takže aby nerozdrobila materiál do kterého je vepsána tak jej za sebou také musí sama opravovat. Už tato skutečnost zužuje výběr materiálů, protože živou tkáň kouzelnická magie těžko dá dohromady a vyléčí takže použití více rozměrných run na živé cíle sebou nese automatický neúspěch a navíc smrt cíle.

Tvorba:

ž u typu runy jsem psal, že záleží na každé čárce, ale není to zcela přesné. Při tvorbě runy může záležet i na použitém materiálu, tedy není jedno jestli je runa kreslena uhlím nebo křídou. V mnoha případech záleží i na roční době, dnu v týdnu, hodině. Výjimkou nejsou ani na vteřinu přesné tahy ať už štětcem nebo vypalovacím kouzlem. Zkrátka a dobře u run záleží na spoustě věcí a bez specifikace této části se runu nikdy nenaučíte kreslit.

Materiál:

jedno výše jsem psal, že záleží mnohdy na každé sekundě tvorby runy jinak se nepovede u zůstane neaktivní. V tomto časovém plánu je samozřejmě důležitý i materiál, na který se runa nanáší. Těžko runu, která je určena k tetování, budete za stejnou dobu a stejnou technikou schopni vytesat do kamene. Na materiálu tedy záleží velmi a vždy musí být specifikován.

Otisk osobnosti:

noho run sebou nese také otisk osobnosti. To jest specifikaci osoby, která runu tvořila a bez této specifikace jsou tyto runy neaktivní. Problém je v tom, že každý má tuto specifikaci jinou a tedy se otisk osobnosti a celá runa nedá jen tak jednoduše zkopírovat. Musí se pozměnit podle daného tvůrce, což je jedna z nejobtížnějších věcí u run vůbec, a nese sebou až roky různého zkoušení než se tento otisk pro danou kombinaci runa-tvůrce najde. Některá pozměnění jsou jen drobná, jinde se předělává celá runa. Ale vždy se jedná o nejsložitější možné runy ať už mají ostatní parametry jakékoliv.

Počet osob:

některých run se musí některé tahy dělat zároveň, což v praxi znamená, že je zapotřebí více než jeden pár rukou. U jiných run je zase zapotřebí rituálního zpěvu či hudebního doprovodu, který už by onen kreslíř nezvládal. To vše znamená, že některé z run musí dělat, nebo spíše být nápomocno, více lidí. Hodnota v tomto řádku potom uvádí minimální množství lidí, kterých je k runě zapotřebí.

Další parametry

Výše uvedené parametry nejsou jediné, které k runám náleží. Ve skutečnosti je jich mnohem více. A které to jsou?

Doba sesílání:

vorba run je velmi dlouhodobá záležitost. Minimální doba, po kterou se runy tvoří, je jedna směna, ale obvyklejší bývají až několika hodinové rituály či téměř chirurgická práce s vypalovacími kouzly, která trvá nejméně hodinu. V případě tesaných run se může jednat až o dny či měsíce. Výjimku tvoří většinou pouze nabíjecí runy, které jsou většinou také nejjednodušší.

Kdo může tvořit runy?

zhledem k tomu, že mnoho run stačí správně nakreslit, tak runy může tvořit kdokoliv kdo zná příslušnou formuli, obrázek zkrátka přesný postup. U run aktivačních nebo nabíjecích musí už být kouzelník, aby runu aktivoval. Stejně tak u vícerozměrných run je zapotřebí vypalovacích kouzel a ty už si jen tak někdo nevycucá z prstu, takže i tyto runy bez kouzelníka vytvořit nejdou.

Runy na živé cíle:

ěkteré runy jsou určeny přímo na malování na tělo, či tetování, ale co se stane, když se někdo pokusí nějakou trojrozměrnou runu vypálit do živého cíle? Vzhledem k tomu, že vypalování runy je dlouhé a zranění velmi bolestivé tak je problém aby cíl vůbec přežil samotné vypalování. Pokud si myslíte, že je to dobrý mučící nastroj tak palečnice je mnohem levnější a je u ní menší šance, že vám oběť zemře. I když cíl přežije samotné vypalování tak ještě není vyhráno. Nezapomínejte na to, že většina trojrozměrných run je regeneračních a tedy magie neustále obnovuje fyzický vzor. Dochází tedy k trvalému poškození, které se navíc stále obnovuje nejmenší možné následky proto bude věčně hnisající zranění, které trvale sníží životaschopnost cíle. Horší potom by mohlo být neustálé krvácení a pokud byl zasažen nějaký orgán či nějaká žíla či tepna tak se o přežití nedá mluvit vůbec.

Runy a nemrtví:

noho run se dá také vyrýt do nemrtvých, ale má to několik háčků. Prvním z háčků je samozřejmě podmínka že daný nemrtvý musí být hmotný nebo mít materiál do kterého runy jdou vyrýt nakreslit atd. Tím z run můžeme vyškrtnou všechny duchy, stíny a podobné stvůry. Druhou podmínkou je stálost tohoto materiálu. Zde narážím hlavně na zombie, které asi také nebudou vhodným cílem podobných kouzel vzhledem ke své stále hnijící tkáni.

Velikost a překrývání run:

becně čím větší je runa, tím je mocnější. Není proto jedno jestli je malinká runa nakreslena na čele a nebo velká runa přes celou hruď. Neplatí to u run, které mají své přesné místo a přesnou velikost, třeba runa inteligence určitě bude lépe působit přímo na čele, než velká na hrudi. V případě kreslení run přes sebe je vždy velká pravděpodobnost, že se vám stávající runa nepovede a navíc ještě vyřadíte tu původní funkční. Co se týče nakreslení několika run stejného typu na jeden cíl tak v tomto případě platí ta nejsilnější. Opět mohou existovat výjimky třeba ve formě součtové runy, která umožní účinky některých run sčítat. Problém těchto run je ovšem ten, že se kreslí či vypalují tak aby spojovali runy jejíž účinky se mají sčítat, tím můžou vzniknout velmi zajímavé a složité obrazce u kterých platí stejná pravidla jako pro překrývající se runy.

Rušení run:

ři rušení run záleží na jejich regeneračních vlastnostech. Nabíjecí runy a většina dvourozměrných, ty které jsou neregenerační, stačí jen setřít přetnou či jinak poškodit a runa se stává neaktivní. U dalších run opět záleží na typu regenerace. Všeobecně ale platí, že se musí zároveň odstranit jak magická tak fyzická část, tedy poškodit obrazec i pomocí kouzel rušících magii zničit magická část. Podle typu regenerace runy je potom důležitější zničit buď samotný obrazec nebo magickou část. U magicky regeneračních se nejprve ničí magická část protože ta má schopnost obnovit obrazec. Naopak u fyzicky regeneračních je to přesně naopak. Nejtěžší je to u regeneračních run tam je zapotřebí oboje zničit současně jinak se runa opět obnoví. Rychlost obnovování záleží na typu runy. Obvykle čím je runa složitější, tím rychleji se obnovuje, ale mohou se vyskytnout i výjimky jako všude.

Runy ve hře:

Jak se s takto složitými obrazci a kouzli dá hrát?

Totální úspěch, úspěch, neúspěch a fatální neúspěch:

ři tvorbě run může samozřejmě dojít ke všem možným výsledkům. Totální úspěch by měl být velmi vzácný, pokud už se někomu povede tak by mělo dojít k menšímu nárůstu síly runy, ale vzhledem k tomu, že runy jsou extrémně složité a velmi komplexní tento bonus by neměl být nijak významný. Při úspěchu je runa samozřejmě plně funkční tedy aktivní. Neúspěch by měl být nejčastější ze všeho. Runa se sice docela povedla, ale nějak nefunguje, něco je špatně, něco kvůli čemu nepřitáhla magii. Tento stav je nejčastější a to i u profesionálních runotvůrců. Fatální neúspěch je něco co u run téměř neexistuje. Jen velmi zřídka se stává, že runa do sebe energii nasaje příliš rychle a exploduje, nebo že jsou její účinky zcela opačné. Vzhledem k tomu, že udělat vzor který přitahuje magii, tedy runu, je extrémně složité a ještě aby byly účinky opačné nebo fatální to je skutečně jen velmi malé procento a mnoha šamanům se nikdy za život nepodařilo způsobit fatální neúspěch. Toto také vyvažuje stejné procento totálních úspěchů.

Runy a dobrodruzi:

ojíte se toho, že vám váš válečník začne kouzlit pomocí run? Když si vezmete jak těžké je runu vytvořit, že záleží nejen na přesném postupu kreslení, vyrývaní, či tetování, ale třeba i na materiálu, prostředí, denní době, tak by se jednotlivým runám daly přiřadit dovednosti, které svojí obtížností přesahující stávající tabulky. Museli by jste asi rozšířit dovednosti o několik skupin třeba za velmi těžkou by ještě následovaly extrémně těžké, téměř nereálné až skutečně zázračné dovednosti a učte se potom podobné dovednosti. I sama obtížnost run je už velmi odrazující, protože i šamanům místních kmenů se povede třeba jen každá pátá a to mohou být lidé, kteří se podobnému umění věnují celý život. Z toho vyplývá, že pokud dodržíte tato lehká pravidla, žádné nekouzlící povolání nedosáhne stavu, kdy by umění několika run mohlo destabilizovat hru.

A co kouzelníci a runy? Nezapomínejte, že kromě dovednosti kouzlit musí daný kouzelník dobře vyznat i v materiálu se kterým pracuje, tedy ovládat malování, řezbářství či umět tesat do kamene. A i kdyby runy vypaloval, tato kouzla jsou velmi zdlouhavá a časově náročná a pokud k tomu přidáte i otisk osobnosti, tak skutečně první povedená runa může být až po několikaletém tréningu a zkoušení a to ještě zcela náhodou.

Proč runy a k čemu je to dobré:

noho PJů používá magické pasti, které jistě nejsou tvořeny nějakými démony a přesto fungují několik tisíc let. Tyto pasti se dají vytvořit právě pomocí takovýchto run. Rozšíříte tak možnosti magie a vysvětlíte věci, které dříve vysvětleny nebyly. Pokud chcete dát dobrodruhů do cesty úctyhodného protivníka a přitom je nechcete zbytečně vybavovat dalšími věcmi, není nad to jim postavit do cesty šampióna nějakého barbarského kmene oděného jen do bederní roušky se štítovou runou na hrudi. Hráči nic nezískají a přesto bude boj velmi zajímavý a vyrovnaný. Nebo omrzeli vás už obyčejní kostlivci? Zkuste runové kostlivce můžete tak nemrtvým přidat téměř jakoukoliv vlastnost a pokud je nějaký takový kostlivec skoro zabije tak si již velmi rozmyslí jestli zaútočí na dalšího podobného kostlivce s runou na lebce, i kdyby ta runa byla jen runa stálého světla. Pokud potřebujete vysvětlit starobylé hradby odolávající několik staletí nájezdníkům i temným nekromantům vysvětlení je opět velmi jednoduché, několik starobylých run někde v základech hradby.

Pokud chcete udělat magický předmět a přitom nechcete stále používat jen démony, nebo se vám tato DrD strategie nelíbí, případně chcete trvalý magický předmět, který ale nebude artefaktem, tak jsou zde právě runy, které vám v tom pomohou. Pokud je použijete ve hře tak ji tím ozvláštníte neboť hodně dlouho bude asi alchymistovi trvat než přijde na to jak to, že na daný meč nepůsobí efekty vyhánějící démony a přitom je ten meč magický a artefakt to není. Pokud teorii run neodkryjete celou naráz a budete ji "servírovat" hráčům postupně tak to ukáže promyšlenost celého světa a jak vše souvisí se vším.

Co vše runy umí a příklady run:

o se tedy od run dá očekávat? Odpověď zní úplně všechno od pouhé světelné aury až po zvednutí síly, obratnosti, různé magické pasti, ale i zcela neškodné runy podporující potenci odpuzující bodavý hmyz či nedělající vůbec nic, jen magicky zářící. Uvádím zde i pár příkladů jak takové runy mohou vypadat, jsou to ale skutečně jen příklady a proto dodělání všech případných maličkostí nechávám na PJích jak runy zapracují do svého světa, se kterými kulturami a zvyky je propojí a jaké jim dají parametry. A teď již k příkladům:

Runa síly

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační
Trvání: krátkodobé
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: Malování, zpěv a bubnování
Materiál: Kůže
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 2

ato runa pochází od Smalijců, národa z bažin. Jejich domovem jsou hlavně bažiny na jih od Vnitřního moře. Smalijci jsou známi především výrobou mnoha druhů jedů a jako lovci krokodýlů. S největší pravděpodobností jsou v úpadku, protože byla zaznamenána i nějaká pohřbená města, připisovaná právě tomuto národu.

Tato runa se maluje především na svaly a to vývarem z kůry Baheníku velkého a černé Orchideje smíšené s krokodýlí krví a jílem. I místo na rituál musí být speciálně upraveno. Pro odstranění negativní energie musí být na místě po dobu nejméně jedné hodiny udržován oheň, který se taktéž uhasí čerstvou krokodýlí krví. Na toto místo si potom lehne válečník na kterého se bude runa aplikovat. Šaman v rytmu bubnů touto podivuhodnou směsí, využívanou také jako slabší jed, nakreslí výslednou runu většinou na ruce nebo nohy. Namalování jedné runy trvá asi směnu. Přesto, že se kreslí na všechny končetiny jejich účinky se nesčítají spíše je to zvyk aby alespoň jedna byla aktivní, taková runa potom zvedá sílu a 1-6 bodů. Runa je funkční přibližně dva týdny v závislosti na hygieně a případných zraněních, která mohou porušit vzor runy.

Blesková runa

Typ: třírozměrná
Druh: aktivační
Trvání: dlouhodobá
Regenerace: úplná
Tvorba: vypalovací kouzlo
Materiál: kámen
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 1

ato runa již patří mezi moderní magii a na rozdíl od mnoha jiných má i svého vynálezce. Je velice užitečná neboť je to runa v podobě bleskové pasti. Modrý blesk sice není nejsilnější, ale i tak odradí většinu nežádoucích návštěvníků. Střílí maximálně deset blesků po jednom a její energie se obnovuje 1 mag za 1 hodinu. Tato runa se používá v kombinaci se spouštěcí runou, díky jejich oblíbenosti jsou známi na obě runy specifická vypalovací kouzla. Vypálení takovéto třírozměrné runy ale není žádná maličkost a i s pomocí kouzel trvá asi šest hodin. I nejlepším odborníkům se navíc daří asi jen 50% run vypálit skutečně aktivních. Tato runa je zde hlavně proto, že její parametry jsou zároveň nejčastější kombinací parametrů takzvaných moderních run.

Spouštěcí runa

Typ: třírozměrná
Druh: samoaktivační
Trvání: dlouhodobá
Regenerace: úplná
Tvorba: vypalovací kouzlo
Materiál: kámen
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 1

ato runa je samotná na nic. Používá se jako spouštěč různých pasťových run. Vzhledem k tomu, že se jedná o runu velmi jednoduchou, vypaluje se pouhou hodinu, také se téměř vždy podaří. Navíc existují na ni speciální vypalovací kouzla takže ani toto není žádný problém.

Štítová runa

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační
Trvání: dlouhodobé
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: tetování a rituální slova
Materiál: kůže
Otisk osobnosti: ano
Počet osob: 1

ato runa se převážně tetuje na hruď. Používá se spolu s dalšími runami chránícími před mrazem neboť národ, který tuto runu vytvořil pochází z dalekého severu. Pokud se tato runa zakryje látkou tak přestává být funkční. Podle posledních odhadů tato runa chrání stejně dobře jako rytířská zbroj tedy není-li nijak zakryta třeba i oblečením.

Její tetování není nikterak jednoduché a vzhledem k tomu, že je nutné do ní vnést otisk osobnosti tak zatím nebyla zopakována nikým jiným než šamany severských kmenů. Pod kůži se jemnými kostěnými jehličkami nanáší směs stříbrného lišejníku Ata Rangi a tuleního tuku. To vše za doprovodu rituálních slov jenž odříkává i ten na kterého je runa aplikována. Celý proces trvá asi čtyři hodiny, takže je velice únavný. Onen nešťastník poté dostává většinou poměrně silnou horečku, která je spíše způsobena zánětem kůže než samotnou runou. Tu léčí místní šamani opět vývarem ze stříbrného lišejníku. Stává se, že dotyčný zemře a není to nijak ojedinělý jev.

U těchto národů se věří, že duše se neztrácí a putuje z jednoho těla do druhého tedy po smrti se každý znovu narodí. Šaman, který umře se tedy znovu narodí a znovu je vybrán šamanem, ať to pravda je nebo není, faktem zůstává poměrně snadné nacházení onoho otisku osobnosti, který se mimo tyto kmeny nepodařilo ani po mnohaletém výzkumu zopakovat. I tak ale je tato runa funkční jen v jednom případu z desíti, což svědčí o její velké obtížnosti.

Runa smrtelné aury

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační / aktivační
Trvání: dlouhodobé / krátkodobé
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: malování
Materiál: kostlivec / kost
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 1

ato runa patří mezi takzvané runy temnoty, tedy runy užívané v nekromancii a černé magii. Nedělá nic jiného než jakousi světelnou auru kolem nemrtvého, přízračné světlo které nemrtvému dodává jaksi hrůzostrašnější vzhled, i když tento efekt asi působí jen na vesničany. Není nikterak složitá a většinou se i daří i když na ni neexistuje žádné vypalovací kouzlo. Kreslí se černou tuží na nemrtvé kostlivce nebo na kosti. Pokud je cíl kostlivec tak se díky magii nemrtvého sama aktivuje a působí do té doby dokud není setřena či jinak poničena. Pokud je ale namalována jen na kost tak se musí aktivovat, jinak se sama nerozsvítí, a stejně tak se sama po čase zničí, tedy v této variantě patří mezi runy krátkodobé. Takto se používá hlavně jako nekromantská náhrada kouzla světlo.

Základní runa

Typ: dvourozměrná
Druh: aktivační
Trvání: dlouhodobé
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: tesání
Materiál: kámen
Otisk osobnosti: ano
Počet osob: 1

odle jména by se dalo soudit, že se jedná o jednu ze základních a nejstarších run, ale opak je pravdou. Tato runa nepatří mezi nejstarší je totiž spojena s kamennými stavbami což už je poněkud novější věk. Dle zvyků Nové říše je to runa, kterou kameníci vytesávají do základního kamene každého domu. Smysl je spíše symbolický protože tato runa patří mezi aktivační takže pro rychlé prokázání její funkčnosti by musel být přitom ještě kouzelník. Sama se aktivuje až asi po pěti letech a to už je uprostřed domu a nedá se tedy již ovlivnit. Vzhledem k tomu, že je tato runa extrémně citlivá na provedení tak pokud se podaří některému z kameníků dvě aktivní runy za život tak už je to přímo mistr. Na základní kámen se přitom nedělá jen jedna runa, ale na každou stranu jedna, tedy dohromady šest run na jeden základní kámen. Vzhledem k těmto počtům je jasné, že tesání této runy je spíše zvyk než že by měla nějaký zásadní význam. Aktivní runa se velmi špatně poznává neboť její energie se rozptýlí po celé stavbě a je velkým uměním ji odlišit od pozadí. Účinky této runy nebyly dosud příliš prozkoumány. Je jasné, že chrání především před další magii a před blesky, ale jaké jsou pravděpodobnosti selhání těchto kouzel není zcela jasné.

Pentagramové runy

ebudu zde vypisovat všechny existující pentagramové runy neboť toto už je natolik rozsáhlá magie, že se stala vlastním oborem. Všechny tyto runy jsou nabíjecí a slouží jako posílení a ochrana při sesílání složitých kouzel a nebo experimentech s magii. Jako materiál se používají různé prášky od uhelného přes stříbrný až třeba i kostěný nebo křídový a většinou už se nekreslí ale používají se takzvaná rozsypávací kouzla. Prášek se při nich vyhodí do vzduchu a klesne dolů do obrazce, který je požadován. Následně se některým z transferových kouzel postupně všechny runy nabijí a nakonec se na jeho kompletní aktivaci rozsvítí v rozích pentagramu svíčky. Celá procedura nakreslení pentagramu a jeho aktivace není nikterak krátká, protože transferová kouzla jsou poměrně drahá a samotné runy i když třeba jen s minimálním účinkem spotřebují na nabytí spousty energie. Celý proces proto může u jednodušších vzorců trvat několik dní a u těch nejsložitějších třeba i měsíc.

Dříve se pentagramy kreslily či sypaly ručně a každý kouzelník používal jen několik run. Později se přicházelo na kombinaci run a obrazce začali býti velmi složité. Došlo proto k tvorbě prvních rozsypávacích kouzel. S vývojem těchto kouzel přišel i první výzkum efektivních kombinací z nichž dodnes jsou některé používány, například Nermiúv pentagram chránící před útokem vlastnoručně vyvolaných nemrtvých, což se v případě chyby, která byla v té době poměrně častá, stávalo docela pravidelně. Dnes existuje několik set takto optimalizovaných pentagramů, které většinou nesou jméno po svém objeviteli.

Obrazec nemusí být vždy jen pentagram. Ale můžou to být různé mnohacípé hvězdy, seskupení kruhů nebo i jiných geometrických útvarů. Stejně tak nemusí jen chránit a posilovat, ale v dřívějších dobách v začátcích magie byly určeny i na správné směrování kouzel.

Doslov

ěmto runám tedy vděčíme za rozvoj moderní magie a i když se v dnešní době nepoužívají příliš masově nemohou býti nikdy vyškrtnuty z historie kouzelnictví, protože díky nim se podařilo poprvé magii zaměřit a zkrotit její výbušnou sílu a tak rozvinout magické vědy do dnešních šířek. 

Pokud se vám tento článek líbil a chcete něco z toho použít budu jen rád. Stejně tak pokud Vás napadnou další runy, symboliky či jiné obrazce, budete chtít podobnou magii použít do některého ze svých předmětů tak jen směle do toho. Budu jedině rád pokud tento teoretický základ použijete klidně i do svých děl zde na servru i když jsem ještě neviděl, že by se zde nějak rozmáhala možnost citace jiných příspěvků. Ale stejně jako do této chvíli byla jen magie démonů proč by nešlo i to.

Rozcestnik
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Výtvory
 • Fotky
 • Kniha návštěv
 • Autorizované

 • Úvahy
 • Jak urychlit boj
 • Smrt a život
 • Obtížnost světa
 • Postavička
 • Magické věci
 • Kouzelníci
 • Kouzelníci II
 • Kouzelníci III
 • Charisma
 • Runy
 • Magie duchů